The Encyclopaedia of Islam

Coperta unu
Brill, 1997

Alte ediții - Afișează-le pe toate

Informații bibliografice