Communication Satellites: Power Politics in Space

Coperta unu
Artech House, 1985 - 186 pagini

Din interiorul cărții

Cuprins

Getting a Parking Slot in Space
53
Squatters
83
The Hidden Agenda Revealed
137
Drept de autor

2 alte secțiuni nu sunt arătate

Termeni și expresii frecvente

Informații bibliografice