A Fi Poet: Poezii de Meditatie

Coperta unu
CreateSpace Independent Publishing Platform, 5 oct. 2017 - 172 pagini

To Be a Poet. Meditation Poems

This book is in Romanian. It is a book of poems that set a thinking and meditation mood.

Această ediție a cărții este publicată special pentru românii din diaspora.
Citiți cărți în limba română! Veți fi mai aproape de casă, de țară.
Comandați cartea de pe site-ul Amazon corespunzător țării în care locuiți și nu veți plăti transportul internațional.

Volumul de versuri A fi poet de cunoscutul scriitor și filosof Sorin Cerin relevă forța creatoare a unui poet de mare valoare. Iată ce spune critica literară despre poezia lui Sorin Cerin:

Theodor Codreanu: Sorin Cerin este un gânditor aforistic paradoxist, de o mare mobilitate a minții, mânuind cu măiestrie antitezele, îmbinându-le oximoronic sau alternându-le chiasmatic în probleme cu mize majore din viața noastră spirituală și socială. Poezia din „Liberul arbitru" este o prelungire a manierei sale de meditație, impregnând-o și cu o doză potrivită de kynism (în sensul dat cuvântului de Peter Sloterdijk), reușind, totodată, performanța de a rămâne pe teritoriul lirismului autentic chiar și atunci când vituperează „Corbii vulgari necrofili și necrofagi ai Viselor."

Marian Odangiu: Lirica lui Sorin Cerin este una a întrebărilor esențiale: relația Ființei cu Divinitatea într-o lume din ce în ce mai distorsionată valoric (și distorsionantă în același timp!), dispariția unor repere fundamentale - atrăgând după sine interogații copleșitoare și infinite neliniști -, absența tot mai tulburătoare a unor Adevăruri care să deschidă calea spre Mântuire, îndoielile profund demotivante asupra Sensului Vieții, absurd înălțat la rang de rațiune existențială alimentează spaima și angoasele poetului. Versurile sale dezvoltă astfel o veritabilă retorică a disperării, în care, aidoma unei insecte halucinate de Lumină, autorul lansează întrebări fără răspuns, caută confirmări acolo unde acestea au intrat de mult în disoluție, navighează îndurerat dar lucid printre imagini și metafore de elevată și convingătoare pregnanță, construiește scenarii apocaliptice despre Viață, Iubire și Moarte...

Eugen Evu: ...cărțile par a fi obiecte de cult-cultură-proprie testamentară ale unui ceremonial..., al neo-cunoașterii, platonic-socratice sub semnul „Guvernământului General al Genezei" bunăoară. Ceea ce merită considerat este și imperativul transparent al autorului de a comunica în limba natală, românească. Singurătatea atribuită Sacrului este totuși a ființei umane în ipostaza ei reductivă, a condiției umane... Cum Vinea scria, poetul vede idei ale sale, sau oglindire în „odaia cu oglinzi" a bibliotecii universale. Un destin desigur personal, în mare parte asumat, nota bene. În volumul Politice, la extrema lui H. R. Patapievici poetul este bine-știutor al problemei eliadești, al „căderii umanului în zoon politikon..." Între raționalism și iraționalism, Sorin Cerin navighează pe Oceanul Interconnection.

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Alte ediții - Afișați-le pe toate

Despre autor (2017)

Sorin Cerin (născut la 25 noiembrie 1963 În Baia Mare) este un important poet existențialist, filosof - creatorul Coaxialismului -, eseist și romancier.

Lista lucrărilor publicate de Sorin Cerin este impresionantă - v. prezentarea sa pe Wikipedia.
La Editura eLiteratura, Sorin Cerin a publicat următoarele volume de poezii de meditație:

  • Fericire
  • Suntem o hologramă
  • Zile de carton
  • O clipă de eternitate
  • A fi poet

Informații bibliografice