Two Wrongs Don't Make a Right, But Three Lefts Do

Coperta unu
Xulon Press, 2003 - 276 pagini

Din interiorul cărții

Pagini selectate

Cuprins

WISDOM AND THE OLD TESTAMENT
19
Wisdom and God
39
Wisdom and Sin
61
Wisdom and Good Men
77
Wisdom and Government
93
The King and Women
107
Jesus and Other Wisdom
145
The Universe
171
Subdue the Earth
185
Drept de autor

Alte ediții - Afișează-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Informații bibliografice