Mecanica fenomenologică

Coperta unu
Nicolae Sfetcu - 296 pagini
0 Recenzii
Recenziile nu sunt verificate, dar Google caută conținutul fals și îl elimină atunci când îl identifică

 O privire de ansamblu asupra mecanicii clasice, care intenționează să ofere o acoperire a principiilor și tehnicilor fundamentale, un domeniu vechi dar care se află la baza întregii fizicii, și care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare rapidă. Se subliniază principiile de bază fenomenologice, fără a insista pe un formalism excesiv.

 Cartea începe cu o introducere în mecanică cu conceptele de bază, urmată de cele trei legi de mișcare ale lui Newton (inerția, forța, și acținuea și reacțiunea), mecanica unidimensională (liniară - viteza, accelerația, căderea liberă, masa inerțială și gravitațională, forțe și interacțiuni, noțiuni de statică și dinamică, impulsul, coliziuni), energia (lucrul mecanic, puterea, energia potențială și cinetică, surse de energie) și un capitol special pentru mecanica mașinilor. Mișcarea de rotație este detaliată prin mișcarea circulară (momentul unghiular, forța centripetă, forța centrifugă, gravitația artificială). SUnt dedicate capitole speciale gravitației (legea universală a gravitației, câmpul gravitațional, teoria gravitației a lui Tesla și teoriile moderne ale gravitației) și mișcarea proiectilelor și sateliților (balistica - proiectile, sateliți artificiali, orbite circulare și eliptice).
 O carte pentru studiul personal, concisă și ușor de citit, care clarifică aceste teorii și profunzimea mecanicii newtoniene, cel mai important domeniu al fizicii pe care se bazează toate celelalte abordări teoretice și explicații ale fenomenelor fizice.
 

Ce spun oamenii - Scrie o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Pagini selectate

Cuprins

Mecanica
Prima lege de mișcare a lui Newton Inerția
Mișcarea liniară
A doua lege de mișcare a lui Newton Forța
A treia lege de mișcare a lui Newton Acțiunea și reacțiunea
Impulsul
Energia
Mișcarea de rotație
Gravitația
Mișcarea proiectilelor și sateliților Balistica
Referințe
Despre autor
Editura
Drept de autor

Alte ediții - Afișează-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Despre autor

 

Experiență în domeniile ingineriei, asigurarea calității, electronică și servicii Internet (web design, marketing pe Internet, soluții de afaceri online), traduceri și editare și publicare cărți.

Asociat și manager MultiMedia SRL. Dezvoltator al Rețelei MultiMedia

Partener cu MultiMedia în mai multe proiecte de cercetare-dezvoltare la nivel național și european

Coordonator de proiect European Teleworking Development Romania (ETD)

Membru al Clubului Rotary București Atheneum

Cofondator al asociației regionale și președinte al Filialei Mehedinți al Asociației Române pentru Industrie Electronica și Software Oltenia

Inițiator, cofondator și fost președinte al Asociației Române pentru Telelucru și Teleactivități

Membru al Internet Society

Cofondator și fost președinte al Filialei Mehedinți a Asociației Generale a Inginerilor din România

Inginer fizician - Licențiat în fizică, specialitatea Fizică nucleară. Masterand în Istoria și filosofia științei.

Auditor intern pentru Sistemele de Management al Calității

Specialist în control nedistructiv industrial

Atestare în asigurarea calității

Sute de publicații proprii (cărți, cărți electronice, articole în ziare și reviste, precum și în publicații electronice), în special din domeniul TI

Limbi străine: engleza, franceza
 

Servicii


web design, comerț electronic, alte aplicații web * internet marketing, seo, publicitate online, branding * localizare software, traduceri engleză și franceză * articole, tehnoredactare computerizată, secretariat * prezentare powerpoint, word, pdf, editare imagini, audio, video * conversie, editare și publicare cărți tipărite și electronice, isbn
 

Informații bibliografice