The Europa World Year Book, Volumele 1-2

Coperta unu
Europa Publications Limited, 1989 - 1901 pagini
Boken er en standardkilde til oppdatert informasjon om politisk, økonomisk og samfunnsvitenskapelig informasjon om alle land i verden. Volum 1 åpner med et kapittel om internasjonale organisasjoner. Storplass er viet FN og organisasjonens mange forgreininger. Det britiske samveldet og Den europeiske union har også fått bred plass, og i tillegg er en rekke organisasjoner som dekker ulike verdensområder representert. Bokensandre del tar for seg de enkelte land fra Afghanistan til og med Jordan. Hvert kapittel inneholder informasjon om økonomisk og demografisk statistikk, nøkkelopplysninger om konstitusjon, lovgivning, diplomati, juridisk system, religion, presse og andre media, finans, industri og transport. Register over internasjonale organisasjoner bakerst. Engelsk tekst.

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Alte ediții - Afișați-le pe toate

Informații bibliografice