ASPECTE PSIHOSOCIALE ALE BOLILOR TUMORALE. EVALUARE ŞI INTERVENŢIE

Első borító
Dr. Dégi László Csaba, 2015 - 187 oldal

Cancerul și mortalitatea tumorală nu sunt fenomene specifice societății moderne, totuși, bolile oncologice reprezintă prima cauză a deceselor pe plan mondial, cu toate că nu se cunoaște nici azi cauza și etiologia precisă a îmbolnăvirii (Lapis, 2001). Tabloul clinic și evoluția cancerului sunt procese extrem de complexe, avantajul indubitabil al acestei complexități fiind faptul că „ne reamintește mereu că pacienții cu cancer sunt și ei oameni” (Greer și Watson, 1985, 773). Boala canceroasă atacă mai întâi corpul fizic, dar, în momentul în care individul afectat ia cunoștință de acest fapt, se declanșează și atacul destructiv împotriva vieții psihice și sociale a acestuia (Komlósi, 2006a).Abordarea psiho-oncologică stipulează că, în evoluția și prognosticul bolilor tumorale de etiologie multifactorială, elementele psihosociale joacă un rol esențial, ele contribuind la persistența sau agravarea bolii cronice (Riskó și Túry, 2008). Cercetările psiho-oncologice reprezintă un tip de abordare modern și complex, cu o metodologie de mai bună calitate, dat fiind faptul că se studiază deopotrivă rolul și efectul factorilor biologici, psihologici, sociali, economici și spirituali.

 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Tartalomjegyzék

Lista tabelelor
11
Lista diagramelor
13
Lista de abrevieri
15
Lista chestionarelor și scalelor
19
Prefață
21
1 Introducere
25
2 Obiective generale
75
3 Metode
77
5 Interpretare
129
6 Concluzii inovații
139
7 Rezumat Aspecte psihosociale ale bolilor tumorale
143
Summary Psychosocial aspects of cancer in hospitalized adult patients
145
Bibliografie
147
Despre autor
179
Lista selectivă cu publicații
181
Copyright

4 Rezultate
93

Gyakori szavak és kifejezések

A szerzőről (2015)

Csaba L. Degi is researcher and associate professor at the Babes - Bolyai University, Faculty of Sociology and Social Work in Cluj Napoca, Romania. He holds bachelor`s and masters’ degrees in social work and a PhD in clinical psychology. Since 2001, he has been working with cancer patients, cancer survivors and oncology teams. Based on his relevant practical and research experiences in psycho-oncology he developed and coordinated several cancer-related research and psycho-social screening programs. His results are published in the most outstanding professional journals. He is the president of the Romanian Association for Services and Communication in Oncology.

Bibliográfiai információk