Imagini ale paginilor
PDF
ePub

THE

NEW TESTAMENT

IN WELSH AND ENGLISH.

TESTAMENT NEWYDD

EIN

HARGLWYDD A'N HIACHAWDWR

IESU GRIST.

Nid oes arnaf gywilydd o efengyl Crist: oblegid gallu Duw yw hi er iachawdwriaeth,

i bob un a'r sydd yn credu. Rhuf. i. 16.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed]

Llundain:
Y BIBL GYMDEITHAS FRYTANAIDD A THRAMOR,

A sefydlwyd yn Llundain yn y Flwyddyn 1804 ;

146, QUEEN VICTORIA STREET.
ARGRAPHEDIG GAN EYRE A SPOTTISWOODE, LTD.

Argraphwyr i Ardderchoccaf Fawrhydi y Brenbin.
Brevier square 16mo.

[ocr errors][ocr errors]

BS 2208 1889

LLYFRAU Y TESTAMENT

NEWYDD.

BOOKS OF THE NEW

TESTAMENT.

[blocks in formation]

Page

4 54 87 142

142 184

184

[blocks in formation]

SANT MATTHEW
Sant Marc
Sant Luc
Sant Joan
Actau yr Apostolion
Epistolau Sant Paul :

At y Rhufeiniaid
1 at y Corinthiaid
2 at y Corinthiaid
At y Galatiaid
At yr Ephesiaid
At y Philippiaid
At y Colossiaid
1 at y Thessaloniaid
2 at y Thessaloniaid
1 at Timothëus
2 at Timothëus
At Titus
At Philemon

At yr Hebreaid Epistol Iago Epistol i Petr 2 Epistol Petr Epistol i Ioan 2 Epistol Ioan 3 Epistol Ioan Epistol Judas Datguddiad Sant Ioan

4 4 6 3 6

Chap. SAINT MATTHEW 28 Saint Mark

16 Saint Luke

24 Saint John

21 The Acts of the Apostles 28 Saint Paul's Epistles : To the Romans

16 1 to the Corinthians 16 2 to the Corinthians 13 To the Galatians

6 To the Ephesians 6 To the Philippians 4 To the Colossians 4 1 to the Thessalonians 5 2 to the Thessalonians 3 1 to Timothy

6 2 to Timothy To Titus

3 To Philemon

1 To the Hebrews

13 Epistle of James

5 1 Epistle of Peter

5 2 Epistle of Peter

3 1 Epistle of John

5 2 Epistle of John

1 3 Epistle of John

1 Epistle of Jude

1 Revelation of Saint John 22

238 259 280 294 301 308 313 318 322 325 330 335 337 338 353 359 364 368 374 374 375 377

3

318 322 325 330 335 337 338 353 359 364 368 374 374 375 377

1

13 5 5 3 5 1 1 1 22

« ÎnapoiContinuați »