The Encyclopaedia of Islam

Coperta unu
E.J. Brill, 1986

Alte ediții - Afișează-le pe toate

Informații bibliografice