Imagini ale paginilor
PDF
ePub
[ocr errors]

vor

1

HErres og Frelsers IEsu Christi

Nye Testamente.

New York:
udgivet af det Amerikanste Bibel-Setsfab.

1856.

[blocks in formation]

fortegnelse

over det Nye Testamentes Bøger.

•Cap. 28

...............

..... 24

.... 16

St. Matthæi Evangelium
St. Murci Evangelium....

16 St. Lucæ Evangelium..... St. Johannis Evangelium

21 Apostlernes Gjerninger.....

28 St. Pauli Brev til de Romere ........ St. Pauli førfte Brev til de Corinthier. 16 St. Pauli andet Brev til de Corinthier 13 St. Pauli Brev til de Calater ............ 6 St. Pauli Brev til de Epheser

6 St. Pauli Brev til de Philippenser........ 4 St. Pauli Brev til de Colossenser

4 St. Pauli første Brev til de Thessaloniter.. 5 St. Pauli andet Brev til de Thessaloniker.. 3 St. Pauli første Brev til Timotheum.. 6 St. Pauli andet Brev til Timotheum...... 4 St. Pauli Brev til Titum....

3 St. Pauli Brev til Philemon

1 Brevet til de Ebræer........................

13 St. Jacobi almindelige Brev.............. 5 St. Petri første almindelige Breo......... 5 St. Petri andet almindelige Brev......... 3 St. Johannis første almindelige Brev...... 5 St. Johannis andet Brev.........

1 St. Johannis tredie Brev............

1 St. Judæ almindelige Brev.........

1 St. Johannis Habenbaring

22

1

BOOKS

OF THE

NEW TESTAMENT.

............

Matthew

Chap 28 Mark

18 Lake

24 John ........

21 The Acts..........

28 The Epistle to the Romans

16 I. Corinthians

16 II. Corinthians

............. 13 Galatians

6 Ephesians

6 Philippians

4 Colossians.. I. Thessalonians

5 II. Thessalonians

3 1. Timothy....

6 II. Timothy... Titus.

3 Philemon .............

........... 1 To the Hebrews...... The Epistle of James.

5 I. Peter

5 II. Peter ................................. 3 I. John

5 II. John

1 III. John........

1 Jude.....

1 Revelation

........................

..........

......... 18

.............

Dan. & ENG. 12M0.- 6th Ed.

THE GOSPEL

St. Matthæi

ACCORDING TO

Evangelium.

S. MATTHEW.

I Hams Cone, Slægtes Bog.

flame Abra- ,

1. Capitel.

CHAPTER I.
THE

Jesus Christ, the son of David,

the son of Abraham. 2. Abraham avlede 3sat; men sat 2 Abraham begat Isaac; and avlede Jakob; men Jakob avlede Ju- Isaac begat Jacob; and Jacob beda og hans Brødre.

gat Judas and his brethren; 3. Men Juda avlede Bhared og Za- 3 And Judas begat Phares and ra med Thamar; men Phares avlede Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; men Esrom avlede Aram. Esrom; and Esrom begat Aram;

4. Men Aram avlede Aminadab; men 4 And Aram begat Aminadab
Aminadab avlede Naasson; men Naas- and Aminadab begat Naasson; and
son avlede Salmon.

Naasson begat Salmon;
5. Men Salmon avlede Boas med 5 And Salmon begat Booz of Ra-
Rachab; men Boas avlede Obed med chab; and Booz begat Obed of
Ruth; men Obed avlede Jiai. Ruth; and Obed begat Jesse;

6. Men Isai avlede Kong David; 6 And Jesse begat David the
men Kong David avlede Salomon king; and David the king begat
med llric (@uftru).

Solomon of her that had been the

wife of Urias; 7. Men Salomon avlede Roboam; 7 And Solomon begat Roboam, men Roboam avlede Abia ; men abia and Roboam begat Abia; and avlede Afa.

Abia begat Asa; 8. Men Asa avlede Josaphat; men 8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat avlede Joram ; men Joram Josaphat begat Joram; and Joram avlede llosia.

begat Ozias; 9. Men Ussia avlede gotham; men 9 And Ozias begat Joatham ; and Jotham avlede Achas; men Achád av- Joatham begat Achaz; and Achaz lede Ezechias.

begat Ezekias; 10. Men Ezechias avlede Manasse; 10 And Ezekias begat Manasses; men Manasie avlede Amon; men and Manasses begat Amon; and Amon avlede Josiag.

Amon begat Josias; 11. Men Josia8 avlede Sechonias og 11 And Josias begat Jechonias han: Brødre, ved den Babylonisfe Ud- and his brethren, about the time lændigheds (Tid).

they were carried away to Babylon: 12. Men efter den Babyloniste lid- 12. And after they were brought lændighed (var begyndt), avlede Je- to Babylon, Jechonias begat Salachonias Salathiel; men Salathiel ap- thiel; and Salathiel begai Zoroba. lede Zorobabel. 13. Men Zorobabel avlede Abiud;

Roela Mip, 11-9-39

13' And Zorababel begat Abiud;

bel;

« ÎnapoiContinuă »