Batalia pentru Basarabia 1941-1944

Couverture
Editura Mica Valahie

 Materialele reunite în acest volum reprezintă o sumă de contribuţii şi studii publicate în ultimii ani. Toate materialele au fost selectate pentru a corespunde titlului stabilit: BĂTĂLIA PENTRU BASARABIA. Este explicabil de ce, în atare condiţii, preocupările colectivului de autori s-au concentrat asupra epocii celui de-al Doilea Război Mondial, cu predilecţie tratând sfârtecarea teritorială a României Mari în 1940 sau rolul şi locul Mareşalului Ion Antonescu în reluarea luptei naţionale pentru eliberarea Basarabiei de sub dominaţia Imperiului Roşu stalinist, după 1941. Nu au fost neglijate nici anume fapte şi consideraţii din răstimpul 1945-1989, când bătălia s-a desfăşurat îndeosebi pe plan politico-diplomatic, dar şi ideologic ori istoriografic.

 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques