The Encyclopaedia of Islam

Coperta unu
Brill, 1986

Alte ediții - Afișează-le pe toate

Informații bibliografice