Oldalképek
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Anonymi Eberspergensis Chronicon Ebersper

gense antiquius.
Ex binis Apographis ad Membranas Eberspergenses exaratis

[ocr errors][merged small][ocr errors]

& inter se collatis.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

HISTORIA
De primordiis Benedi&tinorum Cænobii in Monte Aprino vulgo Eber-
fperg extructo ejúsque conditoribus , vel fi mavis Fundatoribus : ex ejusdem Cæ-
nobii libro veneranda antiquitatis in Membrana exarato , ad litteram

defcripta d JOANNE BAPTISTA FICKLERO JC. & ita apogr:

Conf. Bavarico &c.

Fickleri,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Cire desiderantibus scribere studeo de di&torum tempore quodam autumnali fyl-
longè retroactis temporibus & sub bre- vam fibi contiguam arborum densitate ne-

viloquio enarrare quemadmodum hu- morosa repletam causâ venandi quâdam vi-
jus præparatæ manfionis habitaculum à prin- ce petiit , ubi nunc mutatione dextræ ex-
cipio inceperit à suis conditoribus exerceri

: cell radicitus explantata totaliter eadem qualiter etiam poftmodum divinâ dispen- sylvâ hoc Monasterium est constructum.Cum fànte gratiâ ad divini cultûs gloriam & ho- verò ejusdem nemoris ar&ta peteret, calu norem castrum primitus inchoatum in mo- reperit fingularem quendam aprum insolitæ nafteriale ædificium fit mutatum. Volun- magnitudinis ad australem partem sylvæ tati inquam legentium placere volens, ut inter harenaceum lapidem hoc est faxum in ad eorundem conditorum mutationem & harena demersum , & quandam tiliam im. exemplum vos instituere valeatis, quorum menfæ magnitudinis, cujus alca proceritas recta fuit intentio: & qui poft fe beatitu, ramorum suorum propaginem amplissime dinis exemplaria sequacibus fideliter reli- dilatavit, latentem reperit. Nullas moras querunt. Profectus fiquidem est ad virtu. passus fugiendo se insequentes delusit & tutum gratiam, qui noscere quærunt, de evasit, noctis horâ loca quæ dimiserat, itequibus referre cupio , quod tam de gene- rum recurrendo repetiit. Sighardus iterum roso claróque fanguine suæ ftirpis & pro- à venatione non cessat: per aliquot dies paginis processerunt : Eorum enim qui fe- quantumcunque facigaretur, capi non pocere virtutes, ut dicit Philosophus , tanta tuit, demum verò pagum , id eft metas habetur laus , quantum ipsos præclara do- latibuli fylvarum & districtus effugiens, ctorum ingenia viribus & præconio de- omnem fpem conaminis eorum aper ille center extollere potuerunt ad eorum ge- fallendo delusit, in tutioribus se fýlvis in. Ita falubriter imitanda. Licet quam plu- didit & ingeslit. Quam rem cum ipsi quafi rimi non solum in ornatu verborum dele- phantasticam esse dicerent, & longè latéEtentur, fed etiam rei scire appetant veri- que pro miraculo narrarent (e), famofæ retatem : unde veritati potius cupiens infifte- ligionis & admirandæ sanctitatis vir quidam re quam palliatæ fallitati.

Conradus dictus de Heuwa, quod eft op:

pidum juxta potamicum lacum, qui dicitur Temporibus Carolomanni Regis filii Lu. Hodenfim, pollens ingenio & virtute hudovici Regis fuit in Norica regione , quæ jus novitatis famam audiens prædicto Conunc Bavaria dicitur , quidam Comes præ- miti Sighardo, viro elegantissimo demanpotentissimus , genere fpe&tabilis morúm- davit ita. Locus ille inter arenatium lapique honestate præclarus & nomine nulli in dem & tiliam, quæ in parte nemoris juxta actu militari fecundus : in rebus bellicis, se propè fuêre conjun&a , de quo singularis prout eventuum qualitas se obulit, vir val. ille aper jacens ægrè depulsus est, cradicari

de ftrenuus & famosus , nomen habens debet funditus & evelli: quia per Dei ma. (d) Sigbardus, hic fecus Auvium naturalem(d), nifestationem prædico illum divino servitio

qui vulgari voce dicicur Sempca, quoddam sublimandum, & à Dei cultoribus perpe-
forum fiscale habuit , negociorum merci- tuo inhabitandum , qui humani generis ini-
moniis utpote aptiffimum per aliquod anni micum populos venenoso dente lædentem
temporis fpatium ibi manere cæpit. Qui procul expellant, fraudisque diabolicæ ma-
Comes Sigkardus de genere Regum supra- chinamenta reprimant & confundant, basi-

licá

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(d) ita Ficklerus. Apographum Langianum Navalem.
(e) , P. Adamus Widi è Soc. Jesu in D. Sebastiano Ebersperga Bojorum propitio,

„Cap. I. rem hanc narrat oratoriâ emphasi,& ponderofum aprum agili faltu
„retia transilientem , quasi coram adfuisset, narrat, tandémque confidenter
,,concludit, aprum hunc re verâ alium non fuisse quam perfonatuin dæmo-
„nem &c. more greculorum initia rerum accersitis ejusmodi miraculis
„augustiora ementientium.

[ocr errors][ocr errors]

Lang

vum

nono.

[ocr errors]

I. Anonymi Eberspergenfis Chronicon Eberspergense antiquius.

5 5 licáque in eodem ædificanda est continuo ne Englmuta genuit sibi duos filios Eber& feparatim in mundo loco construenda bardum & Adelberonem , & unam filiam juxca morem antiquorum, qui religionis Willibirgam. Cum igitur Ratholdus Conon esse dixerunt propè lectisternia , id est mes sub habitu vitæ militaris velut agonijuxta fecularia commoda vel caftra, Eccle- sta fortis, tempora sui cursûs transivisset fias Dei visitare. Si

ergo sumptus expen- absque metu , cum jam ad obitum prosarum fuppetunt, monia mox construan. pinquaret , filio suo seniori Eberbardo tratur : quia ficut Deus unum flagelli ner. didit caftrum in Ebersperg & ipfe Juvn,

* id eft vinculum induxit regno ex vio in urbe, quæ nunc dicta est Saltzburga, nexum. Mauritii Patritii Egidiíque videlicet Atti- honorificè cum uxore sepelitur in Ecclesia

lam Regem Hunnorum ut eos debellaret , in S. Amandi Episcopi & Confefloris ad occi. præsenti generacione pofcentibus culpis, ite- dentem anguli , qui crebro madescit ex rum secundum flagelli nervum, id eft vincu- sanctis corporibus Sanctorum, qui inibi lum, incutiet & infliget. Interim Comite beatè requiescunt. Obiit autem anno DoSighardo hoc mandatum à tanto viro Dei minicæ incarnationis nongentesimo decimo sibi miffum cum mentis alacritate fufci

In illis diebus effera gens Hunno. piente quidam alii de Argentina , quæ rum, quorum sedes Ungari modo tenent, Strasburg dieitur, urbe venientes fimilem Hunni enim sunt Hungari, à propriis suis prophetiam ibidem audierunt à quodam fedibus caftra moventes potenter Aumina lancto viro incluso, pomine Gebehardo, & terminos orientales transeunt , terris & eique Sighardo de loco provehendo retu- nationibus intermediis crudeliter devastalerunt , ut idem sanctus vir fibi jusserat tis: de quorum ferocitate hoc solum referintimare : unde aper ille fingularis primi. re cupio. Apud Poëtas quidam serpens tus fuerat effugatus, & ut hoc credi debeat latuisse describitur in palude , cujus uno spiritu 'præsago, id est prophetico in signum præciso capite nascebantur triginta pro veritatis prædixit apros in nemore deficere, uno, de cujus origine Ungaros dico prout rei postmodum probavit eventus. Tem- ceslisse , utpote qui sunt venenati per inpore enim Udalrici Comitis sui nepotis post timam malitiam , callidi per dolosam astualiquorum añorum curricula devoluta con- stiam & de manibus capientium velut antigit omnes in fylva apros deficere & hoc guis lubricus elabuntur, quique cum à noper nivem maximam & profundam. His bis semel contriti fuerint, poft contritio. auditis Comes Sighardus zelo pietatis ani- nem in majori denuò numero reviviscunt: matus imperat hunc locum exuncari , op. nam de locis quasi palustribus ebulliunt pidum de lignis ibi conftruitur , mania li- tanquam ranæ. Eberhardus verò hujus iniliter eriguntur , vallóque fit fecurum, gentis furorem intelligens alieno consílio Ebersperg fibi nomen imponitur, & ab potitus caftrum suum Eberspergense muro omni" parte ex sylva munitur. Arnolfus circumdare promuralia cum propugnaculis igitur Cæfar eodem tempore , qui fuit Ca- erigere valliúmque fosfas jullit' ampliare. rolomanni prælibati Regis filius Comitem Interea dum quâdam nocte sopore quietis Sighardum ( quia amicus & consanguineus uteretur gallo canente evigilans ad temerat, & rem suam fibi à Rege commiffam pus , iterúmque dormitans æstimavit se in ftrenuè gubernabat) multis prædiis ditans visione fomnii cum multitudine militum ad novam sui caftri in Ebersperg plantatio- ac Ministrorum suorum, quibus folito monem, quam nuper inchoaverat in suplemen- re cingebatur, in eodem fuo castro deamtum eandem traditionem firmans scripturæ bulare , artificibus diversis & operariis detestamento regale sigillum habente. Anno monftrare quales sibi turres & officinas in itaque Dominicæ incarnationis nongente. unoquoque loco construi vellet , viditque simo lexto Sighardus Comes miles invictus per fomnium gallum excitatorem fuum moritur, & Frisingis cum honore debito cujus auditâ voce evigilaverat, in cujusfepelícur, Gottina etiam fua uxor paucis dam pauperis & egeni effigiem visibiliter diebus poftea evolutis obiit, & cum suo conversum: qui idem Gallus se testatur efmarito tumulatur. Ratholdus igitur Şig.. se opilionem ovium paftorem orientalium hardi filius de patris sui voluntate , dum partium & humanâ voce sibi dicere: Eberadhuc viveret Eberfpergensis caftri locum harde noveris , quod caftrum illud quod possedit, qui in divinis secularibusque re- construis inimicorum tuorum patet infidiis: bus nimis erat ftrenuus , acer ingenio, in fi non in eo mansionem ædificaveris, qua bello fæviffimus : propter quod Cæsar Ar. vigil ejus, id est custos, domum totam cu

nolfus carentinos & terminos ab hoftium in- ftodiat & vigilet incessanter & adjecit : si ergo ante

fultu defensandos recommifit *. Obiit igitur meis consiliis adquieveris, & hæc patri ejus comiferar? Sigbardus Comes sequenti die poft Dionysii ţria mihi dederis thus vinum & oleum, ego .

Martyris, hoc est nono die mensis O&obris. munia id eft officia vigilis vel custodis li. Gottinn ejus uxor obiit in vigilia S.Thomæ benter suscipio, ut tu ipse cum omni doApoftoli. Hic Ratholdus prophetiæ Conradi mo tua tutus permaneas , nullius damna de Heuwach ( five Heubach ) viri bonæ sustineas , qui una tecum hæc tria mihi conversacionis & vitæ merito commendati studuerit comportare. Dum igitur adhuc non immemor ac etiam Gebbardi inclusi in somnii visionibus teneretur mente anxius, de urbe Argentina, gratiâ fanctitatis pleni, propter hæc dicta vigilis & cursum valde castri Eberspergenfis suburbana ampliare nuntios delegaret , donec ipsi custodị mandilponit omnibúsque sumptibus locum mi- fionem fumptibus conquirendos construerabiliter dilatavit, uxor autem ejus nomi- ret, & thus cum vino & oleo, quibus vigil

-con

A 3

[ocr errors]

)

[ocr errors]

Langii conduceretur , nimio forent precio * com- punctionem & in bonis operibus perseveá
apogr. paranda : præ laffitudine sudore maduit & rantiam eum fuper me deprecor adaugere:
Ipatio. expergefactus evigilavit. Sollicitabatur & fi mihi dignabitur vitam prolongare

anxie, ne fomnium quid mali portenderet quousque ei templum ædificem, visibiliter
vel importaret : convocato Hunfrido suo thus & vinum cum oleo ad servitium ejus
Clerico & Capellano speciali, viro præci- dabo. Et fequenti die ipse primus tres
puo aliisque sapientibus fomniorum secreta lapides in loco , quo fundamentum versus
revelavit , sed singulis secundum quod uni- orientalem plagam collocare disposuit, su
cuique visum est conjecturantibus: minus per hårenacium lapidem posuit. Hunfri- .
autem conjecturis sive interpretationibus dus verò futuri mali præscius confiderans
eorum placentibus Hunfridus Spiritu Dei locum hujus fundationis , 'nullam firmi-
plenus taliter interpretatus est hanc visio- tatem assequi posse dixit: Domum Dei fu-
nem dicens: Gallus tuus ille excitator no- per firmam petram potius quam super ha-
&urnas horas canore discernens, qui de ovo renam fundari debere, ibidémque aufferri
matre gallina fovente generatur quique de- lapidem harenacium tiliámque sibi proxi-
clinatâ nocte diem propinquare nuntiat, mam dejicere & evelli radicitus, quoniam
ex multis Sacræ Scripturæ documentis Dei vulgus , utpote errore seductus, quasi san-
Filium Jesuin Christum de intemerata Vir- ctam venerabatur , ac fi simulacrum esset
gine natum significat , qui homines jubet Idolis & Idololatriæ consecratum. Quibus
tenebras, hoc est, mala opera fugere, mun- fecundum dicta ejus , ablatis fundamentum
di hujus delicias non amare & diem, id ponitur , & Ecclesia in crucis modum ædi-
est, bona opera sanctáque desideria diligere ficatur anno Domini nongentesimo vige- A.928.
& amplecti. Ipfe enim Christus quafi in fimo octavo. Ad Miffarum itaque follenia
forma pauperis & egeni , femper egens & quotidie peragenda tabula quadrangula ,
indigens fuit in hoc mundo , ut nos fua id est quadrata & lapidea de marmore ac
paupertate ditaret: unde dicit, vulpes fo- consecrata fuper altare ponitur, quod non-
veas habent , & Psalmista : pauper fum ego dum ab antistite fuit dedicatum. Hæc ta-
& in laboribus à juventute mea. Ipfe eri- bula Sanctissimi Sebastiani reliquias vene-
am Christus dicitur opilio , id est paltor randas continens, in cujus nomine dedit ad
ovium, ficut dicit Dominus in Ezechiele: diviuum servitium areain Ratispone in loco,
sicut pastor visitat gregem suain , quando qui vulgariter dicitur Lederbanck, quæ est
fuerit in medio ovium dissipatarum. & ipfe lita in placea five foro rerum venalium, ad
in Evangelio : ego sum paltor bonus orien- thus Ecclefiæ in Ebersperg perpetuò com-
talium,

id est omnium Christianorum, qui parandum & unam vineam quatuor, juge-
ab ipso Christo vocantur, cujus nomen est rorum Maschacbswindl, Chaps * curiam, & Apogr.
Oriens ,

Langii : teste Zachariâ prophetâ : Ecce locum, qui dicitur ad Sempta & Clethaim

Maschacha Oriens nomen ejus, & inde orientales Ecclesias duas dotatas cum decimis ad Te- Windl", Christiani nominantur. Civitatem verò gernbach & Othering & decimationem ve- Chaps

. vel castrum in quo Dominus ipse vigil nationum & cedendarum arborum in nevel custos non est, patere insidiis inimi- more: insuper quoque Ahaim dare voluit, corum dicitur Pfalmiftâ teftante, qui ait : sed consenlum Adalberonis fui fratris ad Nisi Dominus custodierit civitatem,& idem hoc minimè habere potuit: Clericisque repaulò ante: neque dormitet, qui custodit gularibus de Ordine S. Augustini inibi coate. Ecce non dormitabit neque dormiet, dunatis, Hunfridum virum prudentem, mulqui custodit Israel. Thus autem quod ad tæque elegantiæ in præpositum iplis præincensum Deo in fancta Ecclesia præpara- fecit. tur rectam fidem & devotionem orationis Item iste Ordo S. Augustini duravit in significat juxta illud : ignis in conspectu hoc loco usque ad annum incarnationis Jesu A.990. meo semper ardebit. Psalmista : dirigatur Christi nongentesimum nonagefimum. Ab oratio mea sicut incensum. Apocalypsis: illo tempore Comes Udalricus introduxit incensum sunt vota Sanctorum & oratio. Ordinem S. Benedicti videlicet anno Domia nes. Vinum amaritudinem pænitentiæ de- nicæ incarnationis nongentesimo nonagesia signat, unde David: potáfti nos vino com- mo. Nunc ad ordinem redeamus. Eodem punctionis. Oleum etiam; quod vidifti, tempore Hunni qui & Hungari in multituad misericordiam pertinet, variósque lan- dine sui exercitûs nimium confidentes per guores depellit, & lucem administrat, bo. Noricam regionem id est per omnes termina opera significare videtur: unde vatuæ nos orientales Alemaniæ & Bavariæ tranfvirgines oleo carentes à regno cælorum euntes, dirè vastant incendiis &rapinis per sunt exclufæ : unde amen dico vobis, ne. octo annos , nono verò anno numerum exscio vos.

Cúmque Hunfridus feriem hu- cedentes gloriantur in fortitudine sua & jus interpretationis rectè per ordinem ex. per Noricum dispergunt , id est per Alepressisset, Eberhardus hæc, quæ pruden- maniam : trans Aumen etiam Lyci Auvii ter retexuerat , mente revolvens ait, & qui dicitur Lech & Danubii intrare præsufi mihi mille conjecturæ super hoc fomnium munt, civitates cum munitionibus in conpossent proferri, omnes comparatione il- finibus eorum expugnare conantur & om lius, qui de divinis libris dicuntur, pro ni- nia castra demoliri. Quorum legio adunahilo computabo. Ut ergo Deus renum

ta ad orientem caftri Eberspergensis præpescrutator'& cordis meorum oblitus pecca- ti cursu in equis accurrens, fuásque sagita torum, cælestis gratiæ donum mihi præ- tas pro omine contra castrum emittens & bere dignetur , rectam fidem, cordis com- id nimis esse tutum per omne fentiens, ina

半 *

ر

dignanter cum fremitu & gemitu abfcede- jure perpetuo thronum judicialem habere
re compelluntur. Ex qua re Comitem Eber- debet cum aliis terrarum Principibus ad
hardum experientia certa docuit, quan- faciendum judicium & juflitiam live ad
tum vigilantia custodis necessaria sibi ibi reipublicæ negotia prout jura sunt condita
fuit: quoniam per vifionem fomnii canente providè gubernanda. Exercitu verò Hun-
gallo exceperat, ficut paulò ante est refcri- norum crudeli strage damnato , milites
ptum : res igitur mira & novitate plena. Eberhardi, sororisque ejus Wilburgis, quæ
Licet enim regnum Hungariæ extensione tunc in fæpè dicto caftro morabatur Sur Re-
fuæ latitudinis alia regna transcendant, ra. gem & Leli Ducem cum aliis quam pluri-
rò credatur posse conteri , quamvis fortè mis Ungaris ad Ebersperg caftrum captos
valeat in extremitate aliqua superari. Ejus. detulerunt. Sed Regem & Ducem Ratis-
dem enim gentis ferocitatem noftri quon- ponam Regibus & Cæfari , omni auro &
dam principes infortunatos senlere succes- argento ablato , remittens occidendos ,re-
fus & eventus illos ad prælia provocantes. liquos Ungaros jaculatos dirè cruciant, &
Bela enim Rex Hungarorum ante quædam in foveam profundissimam præcipitant &
tempora pauca victoriam belli obtinuit ad- detrudunt , terráque cooperiunt ac suffo-
versus Ducem Auftriæ , quem interfecit.

quem interfecit. cant. Cæsar autem leptem Reges Hunga-
Constat enim maximam partem Auftren- rorum crucis patibulo jussit appendi cæ-
fium fimul & Stirensium gladio corruisse : terósque vivos fosfatis fubhumari: quo vi-
unde quidam ait :

fo Wilibirgis ait: nimis credula sum ver

bis illorum , qui locum istum Dei servicio Bela triumphalis belli victricibus alis magnificandum jam dudum prædixerunt: Enecat Auftrenses strato duce vel Stiri. quia malorum Principes & exterarum natioenses.

num Ecclesiam Dei devastantes ad honorem

loci Dominus huc vinctos perduxit : Et
Apogr. Res mortalis * priori fato dissimilis, muta- Eberhardus primitias tollens de torquibus
Lang: ma-
de talis.

tur in contrarium divino suffragio suffra- aureis, quæ sunt ornamenta colli & tintin-
gante.

nabulis, id est aurex campanulæ (f) in im- (f)
Sævientibus itaque Hungaris nullis quo- mis vestium pendentibus tres libras auri ad
dammodo parcentibus , Serenissimus Hein- calicem fabricandum, crucémque argen-
ricus Rex Alemaniæ & Francorum mentis team , quæ in fcuto Regis infixa fuit, &
& animi conftantia semper impavidus, ro- aliud argentum ad Ecclesiastica ornamenta
bore fortis ut leo frendénsque dentibus fi- dedit. Poft hæc Comes Eberhardus genere
cut aper, qui Arnolpho Cæsari Carolomanni clarus & nomine decidit in lectum, paslia-
Regis filio successit in regno unà cum filio num multas molestias graviter sustinens
fuo Ottone multis magnisque Principibus, se moriturum esse præsensit fratrem suum
Ducum ac Comitum Nobilium in fimul Adalberonem ad fe vocari fecit : uxorem
coadunatis omnes fimul quasi unus ad con- non habuit & gratiâ caruit filiorum. Qui

fictum belli procedere non differunt &pa. Adalbero moras faciens aliquamdiu , tem* Lang. triæ five * regionis terminos præfumunt pus veniendi ad ipfum protractim & profua viriliter defensare. Exercitu autem Hun- lixè differret, veniens tamen tardè, dixit:

norum inæstimabili in ipfo itinere propè flu- Frater meus liberis carens, cum prædia sua
vium Licum, ubi condita est civitas Augu. Clericis vult dare , petit me ad se festinare,
stenlis congregato, Heinricus Cæfar invi- non cogitans esse melius prædiis, quæ mi-
ctus cum suis acie bellatorum inftaurata hi hæreditario jure contingunt, filios meos
contra hoftes tanquam Leo rugiens vehe- ditari, quam alios injuftè prædari. Et Eber-
menter infiliit, ibique clipeus clippeo in hardus agonizans dixit: Deus miserere mi-
prælio opponitur , umbo per umbonem re- hi & erga locum istum voluntatem tuam
tunditur: fit fragor & fonicus armorum operare. Ec fratre suo tarde veniente mor-

à fortibus , efpicula ceu fulmina in hoftes tuus eft, & in Ecclesia Frisingenfi honore * Lang.ibi fævissimè jaciuntur : fit * ludus militaris, debico sepelitur anno Domini nongentesimo A.949. ,

non in alea sed in hafta & gladio, ferox quadragesimo nono. Adalbero autem Eber-
mucro gentis alienæ nimis avidè devoravit fpergenfis caftri monia consummavit, qui
carnes, fortis dextra Cæfaris Ungaros ter- feptem filios habuit elegantes ex uxore fua
ræ prostravit, campus vernans fit cruentus dicta Leutgardis, & insuper octavum
& rore fanguineo tellus ubique madescit, quem Sanctus Udalricus Augustensis Episco-
cedunt hoftes & vincuntur , victores tro- pus de sacro baptismatis fonte levavit,
phæo accinguntur omnes humi ficut unus æquivocum sibi fecit: quem etiam puerum
mortis exitium perferunt, nec fuit, qui pater hospitibus præsentare'noluit, occul.
evaderet: gloriosè enim gens Alemanica tabat eum alienis: quia natura plus aliis in-
de suis hoftibus eo tempore vi&oriofiffimè firmior videbatur : dissimilis* enim fuit
triumphavit anno Domini nongentesimo tri- feptem fratribus , quoad elegantiam pul-
gesimo feptimo. Locus autem certaminis chritudinis sui vultus ac etiam infirmior:
usque in hodiernum diem fuper fluvium sed credo ipsum quoad augmentum meri-
Licum, id eft Lech, Latino eloquio nomi- torum & virtutum plus omnibus fuisse for-
natur, Conciolegis, vulgares verò vocant tunatum : ob quam rem amica ejus Willi-
Gunzenlen : ibique regalis magnificentia birgis, ætate plena , foror Adalberonis fic

ait:

(f) memorabilis hic locus antiquitatem hujus luxûs indicat Principibus adven

tum fuum hifce cymbalis annuntiantibus. vid. de eadem re V. Cal. Joannis Georgii Kossleri Itinerar. Epift. VI. p. 27.

[ocr errors]

ait; indubitanter noftris exigentibus pece non consensit. Idem enim Dux Heinricus
catis. ifte puerulus fospitate eit privatus , ungi le faciens in Regem, præliis multis
cum omnes ab infantulo Udalrico aliqua be. Udalricum attentabat, sed justitia præva-
nedictione facrati gaudeant integro sensu & lente victus est ab co. Idem Abraham Epi-
corporis fanitate , nam ut de cæteris fuis fcopus Frisingenlis , qui cum deprædatus
fratribus taceam, cum ego eum adhuc ado. eft, æquali facto in tantum coartatus est
lescentulum in Monasterio S. Galli, ubi nu- ut Frisingis adjutorio regali obfeffus, cape-
tritus eft, visitans ut inedentulæ matrinæ retur , ac in custodiam à Rege detrudere-
ex parte carente dentibus , mifereretur tur , Dux etiam Bavarorum Heinricus non
quæ fenio affecta nimio dolore dentium & multo poft ad deditionem in urbe Pata-
capitis intolerabiliter ego misera perurgc- viensi cogitur, & in cuftodiam mittitur:
bar, ille aliqua , velut joculatoria verba, ex qua emilli ambo amicitiam cum Udalri-
ad hæc respondens ait : Tandem ad tuam co firmant, ita ut Dux Eberspergense ca-
remeare debes patriam fciens : quod tua ftrum petens copiofam pecuniam & novem
petitio felicem efficaciam affequetur : juxta Ministros suos S. Sebastiano delegaret: dixic
cujus dicta mihi repatrianti de Suevia in enim libi Treveris, ubi tenebatur in custo-
Bavariam, dentes mihi contra naturam ve- dia, per visum à S. Materno manitestatum
teranæ fuccrescunt , & major quam antea eile non prius folvi carceris fui angustias ,
capitis mei fanitas abinde perseverat. Un- quain promitteret se Beati Sebastiani intera
de scio, quod Episcopale Baptisma non par- ventu petiturum & Udalrici amicitiam ha-
vam conferret ei prosperitatem, si delicto- biturum. Episcopus ergo, quoniam olim

rum noftrorum enormitas non obftaret. dejuravit Udalrici Eccleliam à le nunquam
* Lang. Adalberoni quoque fratri ejus ait * : pro- consecrandam esse, dedit ei licentiam con-
apogr.
Wiliburgis.

cura festinus placare Deum ac S. Sebastia. fecrandi eam à quolibet Episcopo. Convo-
num, cui frater noster Eberhardus bona catur ergò Fridericus Juvavienlis Ecclesiæ
memoriæ prædium Ahaim dare promisit, Episcopus, quæ nunc est Salzburga , qui
de cujus penfionibus thuris , vini & olei confecravit eam anno Dominicæ incarna-
votum suum solvit, quo conlilio percepto tionis nongentefimo feptuagesimo, & villa
frater ejus Adalbero, caput filii fui Udal. Hermansdorff in dotem Ecclefiæ Ebersper-
rici super_alcare S, Sebastiani deposuit, gensi donatur ; poft hæc Udalricus genuic

prædium Teugingæ atque 11. manlos in Adalberonem & Eberhardum & WillibirLang Bundelbach ** fitos dedit, triginta quoque gam & alias tres filias, qui fuerunt de regio Guntilbach insuper denarios dans , totidemque se aut lemine Heinrici Cæfaris & Caroli M. Regis

puerum annuatim daturum fpopondit, quos in vićtissimi. Adalbero duxit uxorem Rich-
ipfe cum filii poftmodum usque ad mor. linden filiam Rudolfi Suevi , fororem
tem solverunt. Igitur poft hæc Udalricus Wolfhardi Comitis, qui rebellavit Heinri.
idem viribus & virtute proficiens ab omni- co Regi secundo. Hæc fterilis fuit & in-
bus honore prævenitur. Pollet ingenio, ac fæcunda: Eberhardus verò duxit Adelhei-
inter multa , quæ gessit prælia invulnera- den de Saxonia, quæ tres genuit filios. In
bilis semper extitit. Pofthæc fratribus suis eodem biennio, vix anno poft Basilica
omnibus fuccellivè decedentibus , folus Eberspergensis confecrationem , Dominicæ
ipfe Udalricus superstes remanfit , Willi- incarnationis nongentcfimo feptuagesimo
birga amicâ fuâ jam defuncta in die Oche secundo: Hunfridus primus Præpofitus, qui
mari Abbatis.

viginti novem annis præfuerat, moritur,
Deinde paucis diebus evolutis patrem & Dietgerus eidem Ecclesiæ in præpofitum
Adalberonem ac matrem Leutgardem mor- subrogatur, viginti uno anno rexit, & poft
tuos Frisingis fepelit, ac pro animarum ea- in Domino requievit. . Eidem Meginpol-
rum requie sempiterna S. Sebastiano præ- dus in præpofitura succeslit, & lexdecim
dium nomine Veifen dedit. Adalbero obiit annis præfuit , quo tempore Guntherus
pater Udalrici in die Prothi & Jacincti Mar- præpositus eligitur, Græcis ac Latinis lit-
tyrum: Leutgardis autem mater Udalrici tcris eruditus , qui erat Conscholasticus
obiit fequenti die post Simonis & Judæ Gerberdi præpofiti, præfuitque annos fex-
Apostolorum.

decim. * Deinde udalricus virtute præcla- in apogr.
Hunc de Comite Udalrico dicendum eft. rus solicitá mente ad hoc omnia conflia Lang. an-
Igitur Comes Udalricus poftæc duxit uxo- sua convertebat, nec non cogitationes &

riter.
rem Richardem sororem Marquardi Mar- opera dirigebat, videns Ecclesiam suam re-
chionis de Carinthia, quæ fuit nobilissima bus dotari ac etiam honoribus , quomodo
genere , cui & ipse Udalricus suam foro. ad laudem sui Creatoris ad tam venerabi.
rein dictam Hademudem ( cujus tamen lem & fecurum ftatum pertingere posset,
nomen superius est suppreffum ) in conju- & qualiter monafticam vicam, lanctámque
gium tradidit, quæ poft obitum mariti cun- conversacionem percingere posset , Mona-
įta sua pro Dei nomine derelinquens in Pa. chorum Ordinis S. Benedicti in sua basilica

læstinæ partibus mortua , pluribus fignis inftituere cogitaret, eorundem religiositate *** Apogr. coruscavit. *** Quo tempore Frisingensis Deo placita delectatus, & odoriferá suavi. Lang. C. Episcopus nomine Abraham , Eberspergen- tate illectus & attractus, de magnorum claruit. Tein bafilicam dedicare denegat : & hoc consilio fuíque Pontificis regularium ordi

ideo quia Udalricus Comes Othoni puero, nem transmutavit ibidem , Eberspergense
tertio Regi multum fidelis fuit, Henrico claustrum Monachis nigris de aliis Mona-
Duci Bavariæ, cui idem Episcopus Frisin- fteriis adunatis dotavit, qui per vitæ con-
gensis favebat ad rebellandum Regi Ottoni, templativæ dulcedinem & munditiam im-

pollua

nos .XI cir.

« ElőzőTovább »