Oldalképek
PDF
ePub

IIII.

pro omnibus fidelibus defunctis. Teftes

per aạres tra&ti; Adalpero de Huniwanche,
Notum fit omni Christianitati , quod Deimar de Alinchofen, Gerold de Ualda,
quædam matrona Willibirg dicta tradidit Dietrich de Swindacha', Odalrich de Hai-
fervum fuum Sigivinum fuper altare S. Se da, Hartwich de Perchoven, Adalpero de
bastiani ea conditione , ut pro vita ipsius Sahsincheim, Hontipold & Babo de Ualde.
matronæ Domino & prædicto fancto servi-
turus fit jure legalis ministri. Et testes isti :

VIII.
fuper hoc sunt per aures tracti Gotti frater
ejusdem Dominæ , Ebbo de Ursprink, Go-

Concambium quod fecit Wiltrnmus Ab.
tebold & frater ejus Eberard de Tala, Babo bas cum Sighardo de Fanrichin in præsen-
& frater ejus Warmund de Sundirhusen, tia Advocati sui Walthari. Idem enim Sig-
Heitfolch, Ruodolf, Richeri , Liubrad

hard dedit unum agrum & unum pratum Odalrich.

in loco, quod dicitur Saliechin pro submerV.

fione, quia in prædio S. Sebastiani fecit
Molendinum fuum in eodem loco fractum.

Testes hujus rei sunt Pero de Gwinbruc,
Cognoscant omnes fideles Christi, quod Wernher de Houachirchen , Meginold Mi-
prædicta Willibirg propter petitionem nister advocati, Gozpronis Minister & fi-
Heinrici , tunc volentis adire fepulchrum lius ejus Warmunt, Meginhart de Unting.
Domini tradidit fuam ancillam nomine
Berhtam, uxorem Sigiwini super altare
S. Sebastiani , ut cum omni pofteritate ge-

VIIII.
neris sui præfato Sancto serviant jure lega-
lis ministri. Testes : Gotti, frater ejus- milibus & quietis semper luavis ac mitis,

Mirabilis Dominus in suis fanctis hu.
dem Dominæ , Altman, Sigemar filii eo-

multos pauperes & egenos hactenus exal-
rum, Dietmar de Stainhard & Hoholt fi-
lius ejus, Warmund de Sonderhulun, Ba- tavit de foetore stercoris, quos & fecit le-
bo, Odalrich , Bertold de Geindorf, Ge dere cum potentissimis; de quorum nume-
bolf, Wirund, Henfolch, Richeri,' Var-

ro cum ego Ruodpertus absque meo meri-
brad.

to adhuc quafi puer pervenissem ad Eber

spergensis Abbatiæ dignitatem , multisque VI.

aliquando turbinibus bellorum, variisque

insidiis malignantium incurri totius laboris Notum & manifestum sit omnibus , qui inquietudinem & propter immensas tribucupiunt justitiam, quod Berchtoldus Comes lationes, quæ invenerunt me nimis , coade Andesse ob factam S. Sebastiano, servi- &us fum ad defendendum me ipsum locúmcoribusque ejus injuriam prædium , quod que mihi commissum, nonnulla prædia habuit apud villam Diechun, tradidit Deo S. Sebastiani beneficium præftare tam inisuper altare prædi&ti Sancti cum mancipiis micis quam amicis, poftquam autem perin eodem prædio tunc manentibus & cum vêni ad maturam ætatem , immisit mihi omnibus ad ipsum pertinentibus , ea lege Dominus sensum salubrem, quod in dimifirmiter interposita , ut lub aliquo Abbate muta mea fratrúmque meorum substantia ipsum prædium alicui homini in beneficium nimis peccássem. Únde pænitentia ductus concedatur, protinus à proximo hærede cum ingenti studio cæpi colligere circumprædi&ti Comitis in proprietatem possidea. quaque prædia, quæ superare valerem eotur; & ob hoc testes ifti per aures funt rumdem beneficiorum decrementa. In temtracti: Heinrich de Askheim, Udalrich de poribus enim meis ex aquisitione mea S. SeWalda & filius ejus Eberhard, Ruodprecht bastiano funt adaucta hæc prædiorum vode Peridiesdorf, Chuono de Emmindorf, cabula: Walda ubi funt quinque mansi, Ekkirich & filius ejus Gotescalc, Aribo de Cheminatin, Grieza, Hauanarisheim, PoEngilhalming , Askwin de Seissiedan(1), dalungisheim, Langangazzon, WintpollinOdalrich de Skiltaren, Ebbo de Sewon, gen, Ellinboldisperch, Scireilheim. Servi Henfolch & frater ejus Gotesscalc , Frida. quoque isti: Urlic cum suo prædio apud rich de Albratiberga , Balzo & frater ejus Alcouvą, Gnanno, Heizo, Sinprehc cum Bebemann, Chuono de Diengin, Hen. singulis eorum prædiis apud Werinbrehtsfloch & frater ejus Ruodprecht, Wezil & heim , Hartwic cum suo prædio apud Dalfilius ejus Heinrich, Gebolf de Scerf. (m) dachisdorf. Prædium quoque apud Mofaha

comparatum ab Ebbone quinque talentis, VII.

Apud eandem villam prædium quod erac

patris mei, vix acquifitum viginti libris Cognoscat omnium Christi fidelium cum dotata Basilica ejusdem loci& quatuor multitudo , quod quidam nobilis Ilinriche molendinis in villa Quantula quatuor man. vocabulo, tradidit Deo & S.Sebastiano præ- li & dimidium in partibus Scubaie duo mansi dium , quod ipse habuit apud Gebairnum, apud Nuitres & Inidres, apud Staringin scilicet agris , fýlyis, pratis, pro anima & plusquam unus manfus, prædium quoque

1

(1)

in

(1) ita apogr. quod utinam conferre cum membranis licuiffet!
(m) erant in marg. uomina fequentia : Wieman , Azala, Hadaldecum

filiis fonam.
Tomus II.

C 2

[ocr errors][ocr errors]

(n)

in villa Ficha , prædium apud Studahe, hic scripti : Aribo , Ovdalrich, Otachar,
Wedarmingin juxta Glana, super Roffol. Hoholt', Aribo, Gebolf, Richeri, Gebolf,
tisperch dimidius mansus. Apud Diechon Wirund, Henfolc, Warmund.
optimum prædium juxta Semitaha una
mola , juxta Suilnaha una mola, apud

XIII.
Ofingin duo manli & una mola , apud
Luvingin dimidius mansus apud Gra- Quidam liber de Chaphes nomine Re-
manisdorf duo mansi, apud Hunzinsperch ginboto dedit S. Sebastiano medietatem sui
dimidius mansus , apud Suaben una mola, prædii , quod habuit in Essingen, pro suæ
& una mala Dekkehardo.

animæ omniúmque Christi fidelium reme.

dio alteram quoque partem ejusdem prædii X.

id est dimidium mansum in concampium Cognoscat omnium Chriti fidelium mul. S. Sebastiani Monasterio, pro tantundem titudo , quod quidam Nobilis Sigisbert vo- agrorum pratorum fylvarúmque cumulo. cabulo tradidit Domino & San&o Sebastia. Testes Goteschalc de Marpach, Ovdalrich, no prædium apud Diechun sibi de potesta

Dietmar, Ruoprecht, Richeri, Wezil , tiva manu traditum eo paéto, ut fua neptis Gozprecht puer pro investitura. Testes : - Luitkart singulis diebus acciperet præben

Adalbero, Goteschalch. dam unius Monachi .....

(n) Teftes: Dietmar, Hoholt, Rafolt, Adalber, Malt

XIIII.
mann, Ebbo, Rotmunt, Aribo, Ovdal-
riche, Gebolf, Wirint, Henfolc, Rout-

Quidam miles nomine Udalricus tradiprecht, Ruodolf, Adalo, Richero, Gnanno. dit Domino & S. Sebastiano unam molam Hæc funt nomina testium per aures tracto- apud Suaben cum duobus mancipiis pro re rum , ubi quidam Nobilis nomine Gebolf medio animæ Ruodperti & pro requie anicoram multis Chrifti fidelibus in perpetuum marum omnium fidelium defunctorum. Teabnegavit fibi unquam vendicare molam ad stes : Dietmar, Wecil, Aribo, Ekkihard, Mosacha & prædium, quod pater suus Dier. Chuono , Ebbo , Aribo, Cudalaric, Adalmarus tradidit S. Sebastiano pro vićta ac hard, Fridrich, Aribo, Fridepreht, Ruoveftitu filii sui Duringi eidem focio fervie dolf, Warmund, pro investitura Ebb & turi. Herolt Comes, Rapholt & Adalschalc,

Aribo.
Ruodprecht, Staroband, W ilihalm, Lani-
pian, Ruodprecht, Wiemann.

A generatione hac in æternum Domino
credentibus fit in memoria, quod regnante

primo Henerico Rege Francorum EberharQuidam miles nomine Ekkihart tradi- dus Comes, ejúsque frater Adalpero nomidit fervum suum Lanzonem & ejus uxorem ne ad exemplum Jacob Patriarchæ lapidicum mola, in qua habitaverunt , fuper S. bus in titulum erećtis in Eberspergensi ca. Sebastiani altare , pro sua anima & pro ani- ftro Monafterium construxerit in honorem mabus patris sui ac matris fuæ & fpeciali. Dei & Sanctæ Matris Genetricis ejus , Santer pro anima fratris fui Ruodperti nuper (torúmque Martyrum Sebastiani , Cyriaci, defuncti , &pro animabus omnium fidelium Viti & S. Martini Confessoris Christi acque defunctorum. Teftes: Dietmar, Chuono, Pontificis ad quorum commemorationem Aribo, Henfolch, Ovdalrich, Aribo , Go- inibi perpetualiter retinendam, adunatis tefchalc, Frideprecht, Ruodolf, Wezit , Clericis aliqua de prædiis suis tradiderit Richeri.

anno ab incarnatione Dominica nongenteXII.

simo trigefimo quarto pro redemptione cor

porum , animarúmque fuarum atque proCognoscat omnium Chrifti fidelium fperitate parentum fuorum & omnium Succongregatio, quæ à quodam nobile viro no. cefforum suorum , poft hæc autem ipsum mine Dietmaro, acta est traditio. Tradidit Monasterium dedicatum est à Friderico Juenim in fidem filii fui Hartmanni prædium vavienfi Archiepifcopo nongentefimo fepapud Wolvoldisperch eo tenore , ut hoc cuagesimo anno Dominicæ incarnationis, idem traderet cuidam Ovdalrico nepoti Indi&ione vii. xii. kal. Febr. UdalricostreEberspergensis Abbatis poflidendum pote- nuislimo Comite prædicti Adalperonis filio ftative, ea tamen imposita lege, ut ipse licentiam in hac re obtinente ab Abraham Ovdalricus , fi juxta confilium Dominæ Frisingensi Antistite. Prædia verò ipfi MoChụnizæ fororis prædicti Abbatis nuberet, nafterio data & undecunque acquisita , in absque omni contradi&ione ipsum prædium hoc libro conscripsimus, in cujus pofteriori poflideret ; si autem absque legali conjuge parte concambia ex eis facta notare ftuduiaut prole una decederet , prædictum præ- mus, ut eorum nomina, quæ elemofynis dium Deo & S. Sebastiano ad Ebersperc pro fuftentantur , nulla nobis oblivio poffit aboanimabus omnium Chrifti fidelium defervi.. lere ac ut fi aliqui avari , inftigante DiaTeftes super hoc tracti fideliter sunt bolo quicquam ex eis temptent libi injuftè

XV.(0)

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

yindiana

ret.

(n) Hic quædam ita palam mendosè defcripta ut refcribere pigeat , nec etiam

conje&uræ locus, ipso autographo adhuc extante, sed preslo.
(0) Videtur hoc inftrumentum, præfationis loco Codici traditionum præ-

mittendum.

te ,

[ocr errors]

vindicare , religiofi quippe proximis impen- cepit fitum in Juvavienfi pago in villa
dentes ea, quæ sibimet ab ipsis concedi Fröscheim donavit S. Sebastiano ea lege, ut
nolunt per harum litterarum veram asser, omnis, qui inde deberetur census, in cera
tionem incitentur, pro Domini amore no- folveretur ad Ecclefiaftica Ministeria. Te-
bis fuffragium contra eos exhibere. stes per aures tra&ti: Popo de Rota, Poto

lo de Widinbach , Hatto de Potenreina,
XVI.

Dietrich de Arnowa , Ludowic & Oudal

rich & Chislingun, Volchrat de Habahfuen-
Omnibus, quos Catholica fides erigit ad Dietrih de Atila, Unare de Lerun, Goi
fpem regni coelestis

, quosque perfecta cha- tescalh de Giebingen , Ingildeo de Hol-
ritas edocet suis prodesse proximis, ut sibi. heim, Gaminolt de Struchchisdorf , Eba-
met ipsis intimamus donationem Comitis raro Piupinperc, Adolt de Etilingun.
Eberhardi, qui primus erat institutor Eber-
pergensis Monasterii. Tradidit enim B.Se.

XVII.
bastiano Martyri Christi, qui in prædiéto
loco requiescit, suam Fiscalem curtem ,

Idem G * ab exordio construendi Mo. ita apogr.
quæ dicitur Semttaha , & quidquid juxta nasterii dare promisit in Ministerium Domi.
rivum Erilibach habuit, in mancipiis,agris, ni donaria thuris vini ac olei, quibus aug-
pratis, pascuis, sylvis molendinis & decima- mentum fidei compunctionisque cordis &
tiones venationum & cædendarum arborum operum bonorum, quæ prænotatæ res de-
in nemore, eo pacto ut nullus pofterorum lignant fpiritualiter , promereretur , & ob
suorum , imo nullus hominum potestatem hoc Ahaheim prædium suum, ex cujus pen-
libi vendicandi in illis habeat, scilicet ob sione tria hæc insimul exfolverentur, Do-
remediam animæ suæ parentúmque suorum mino libique dilecto S. Sebastiano devovit
Clericis Domino, Martyrique prædi&to mis donare, led ad voti expletionem fratris sui
nistrantibus fine contradi&tione deferviant. Adalperonis, qui multos filios habuit, af-
Teftes per aures tracti: Hilciprecht de Lo- sensu; nec in hora fuæ mortis impetravit.
he, Rotpreche de Götingen, Outo de Stei. Quo defuncto cum idem. Adalpero ipsum
na, Erchamprecht de Piburc , Arnole de prædium possideret , ut opinabatur licen-
Hampfinvelt, Willihalm de Oppinburc , ter jure hæreditario, per hoc expertus eft
Ratold de Semiraha. Atto de Kuningis. in fe extendi manum Domini in retribuen-
wisun, Isso de · Alinpach , Moimar de do: nam in brevi temporis fpatio tres filiæ
Umenheim.

& duo filii, qui ei elegantissimi erant , vi- :
Huic traditioni addidit aream Ratisponæ tam finierant, & cum ei durum & impe-
juxta mercatum sitam, ea {cilicet pactione nitens cor necdum desineret thesauricare
ut omnis pensio , quæ de ea folvi possit, in fibi iram in die vindi&tæ , non est in his
jure daretur ...(0) Christiano in ipfa Ba. aversus ab eo Domini furor, sed adhuc ma-
filica placet. Testes qui supra.

nus ejus extenta tetigit os & carnem OvDedit & curuculam vulgo Capfas di dalrici , qui ei solus erat superstes de ple¿tam, cum sylvis &omnibus ad eam perti- be mascula , ita ut fuccrescente per dies nentibus eo tenore ut administrationibus langueret ignavia: cujus caput pater super æditui obsequatur & per eum usum, qui altare ponens, eum Domino Sanctóque Śėde gregibus diversi pecoris aut apibus ini- bastiano commendavit, & per ejus manum bi conservatis possit in quacunq; re contin- triginta argenteos offerens devovit

pro gere, cera & oleum ad Ecclesiæ luminaria fospitate ejus ab ipfo

pleraque sua altari to-
ematur. Teftes qui supra.

tidem offerendos.* Prædium quoque Teñ- * laborat
Addidit etiam his quatuor vinea, in: gun & mansos duos fitos ad Huntilipach lic fensus.
Asha, Hauvinckil ut absque contradi&io. dedit in Monafterium altari propriè possi-
ne cunctorum usibus cedant Clericorum. dendos, ut fi quid deli&ti esset in retentio-
Testes qui supra.

ne prædii ,. quod suus germanus S. Seba-
Hæc traditio facta est anno incarnatio- stiano devovit, hac datione expiaretur.
nis Dominicæ nongentefimo trigesimo quar. Teftes per aures tra&i : Dietmar de Per-
to, Heinrico primo Rege Francorum. Poft- chovan, Dieto de Vilisa, Volchrat de
hæc autem idem Eberhardus S. Sebastiano Aragarten, Adalpero de llimanningun, Hei-
duas Ecclesias dotatas dedit cum omnibus mo de Emmindorf, Lantric de Champari.
ad eas pertinentibus decimationibus, qua- purc, Meginharc de Mohhingun.
rum fcilicet Ecclefiarum altera fita eft in
villa Ongoltingun dicta , altera ad Tegrin-

XVIII.
pach; & ut locus esset, ubi expenfæ utrius- Hujus Adalperonis & primi temporibus
que Ecclesiæ servari deberent , singulos Ottonis Regis Francorum, non modica pars
etiam manlos eis contiguos addidit; in. prædii, quod dicitur Chletheim noftræ Ec-
fimul verò fuum salicum jus & oéto man. clefiæ fubtracta est: nam ejus habitatoribus
los dedit in villa , quæ vocatur Clerheim civili seditione infra regionem bachante,
cum omnibus, quæ ad eas pertinent, areis fæpè & fæpè deprædatis, tandem etiam ab
scilicet, pascuis, molendinis, communio. exercicu Hunnorum sive caprivatis sive oc-
ne sylvarum & pracortim , ut deinceps in- cisis habitatoribus, vix aliquis agros po-
convulla potestate ea servitores S.Sebastian cuit fine jurgio obtinere.
ni pofliderent.

Poft mortem igitur Adalperonis Ovdal-
Simili voto prædium quod à Rege per ricus filius ejus, S. Sebastiano patrono no-

Itro
(p) hic duæ voculæ hiant ex antographo aliquando reponendz.

(p)

1

1

C 3

Aro dedit in proprietatem quicquid in vil-
la nomine Risun in possessionibus habuit,

XXIII.
exceptis duobus nobilibus mansis

Concambium Ecclefiæ ad Ongoltingia

, quos
Frisingensi Ecclefiæ S. Mariæ dedit pro sen require in libro concambiorum.
pultura & commemoratione patris sui. Te-

XXIIII.
ites per aures tradi: Otker de Persinpiu-
gun, Adalhoh de Walda, Pero de Lerun,

Concambium vinearum in Ashaha Win-
Erchanger de Scamaha, Rihheri de Hohin- chil , require in eodem libro.
perç, Adalrich de Monsareine Warmunt

XXV. de Tengilingun, Brun de Sura.

Ipfe ergo in Ministerium alcaris S. Seba. XIX.

ftiani , cui eum pater suus commendavit,

triginta argenteos annuatim usque ad more Idem Udalricus accersiens Juvavensis tem pro tutela fua præsentans, Adalperoni Ecclesiæ Archiepiscopum nomine Frideri- primogenito suo, cui Monasterium Ebercum , licentia Frilingensis Antistitis Abrahæ fpergense & Ahaheim prædium dedit, de fecit ab eo dedicare cultui divino Basilicam censu quamdiu viveret, dare præcepit. Eberspergensem, cui secundum Christianum

XXVI.
rituin in dotem dedit vicum vocabulo Ruo-
tare perc cum mancipiis & omnibus, quæ

Dedit etiam ipsi altari pro redemptione ipso die consecrationis in quacunque utili. fæpè di&ti prædii Ahaheim dotatam Eccletate inibi poffidebantur. Hæc autem dedi- fiam cum fuis decimis in villa , quæ dicitur catio facta est nongentesimo septuagesimo ad Niuuenchirhin, & duos manlos suos ad anno ab incarnatione Dominica, regnante Hunulpach. Testes per aures tracti: Wieprimo Ottone Rege Francorum.

man de Potenraina, Sighart de Volchmaresdorff, Otker de Persinpiugun, Engilwan

de XX.

Giebingen, Gotesschalh de Horapach, Ot

polt de Vendinbach , Ebarhart de AragarIdem S.Sebastiano dedit prædium suum, ten , Hartwic de Tontingin, Magon de Friquod dicitur Otachere perch cum omnibus hindorf, Engilpero de Haholtesperge. ad id pertinentibus, videlicet agris, sylvis, pascuis , pratis, eo pacto , ut absque con

XXVII. tradictione cedat usibus Monachorum, qui Domino Martyrique jam dicto deserviant. De prædio Tetingun require in libro Testes per aures tracti : Podolunc de Suin- concambiorum. daha , Otprecht de Poucha, W'erinheri

XXVIII. de Diengin, Huninger de Haga & filii ejus Hunniuuc, Huninfor, Huninlen, Hunin- Cum orationem veftram ô oviculæ S.Se. töt , Tagini de Oberenhus, Sighart de bastiani ad Dominum effundatis pro his, qui Volchmaresdorf, Eberhart de Milingun, Ecclesiam vestram suis bonis accumulaveMagonus de Frihindorf, Pero de Lerun.

runt ,

ne obliviscamini Guntherii primi

Eberspergensis Præpositi , qui Ecclefiæ no. XXI.

ftræ complura bona conferens etiam in an

nonæ vestræ supplementum dedit in villa
Ipse S. Sebastiano dedit prædium, quod Undiengin unum mansum, & in villa Ruo-
habuit in villa , quæ dicitur ad fevum cum dolveshusun , unum. Testes per aures ata
omnibus ad id pertinentibus, fcilicet agris, tracti: Hunintöt & frater ejus Huninwe,
sylvis, pratis, pascuis, piscationibus. Testes Podólunc de Suindaha, Sigiboto de Brei-
per aures tracti: Eberhart de Milingun, tenpach, Waltheri de Sconinreina, Gami-
Eberhard de Chreienacheven, Oudalrich nolf de Lohen, Wicheri de Tegrinpach ,
de Heida, Tagini de Obernhus , Erchan. Engiluuan de Engilhalmingen.
ger de Scamaha , Adalhoh de Walda, Her-
rant de Opingin & alii multi.

XXIX.
XXII.

Effundite quoque preces pro anima Adal

berti , qui dimidians dies suos ac fperans Tradidit etiam prope lacum, qui dici

in Domino, tres in vico, qui dicitur Gouuitur Wirmiseo duos manlos in villa , quæ & de militia femet ipsum abnegans suam

prucca nostro hero Sebastiano dedit mansos vocatur Holchhusun & in villa Perchoven dimidium mansum & communionem pisca

crucem portando fui additione auxit in nu: tionis per omnem lacum, excepta

mero Monachos. Teftes

pro fortè le te, qui privati * ad villam Tuzemgunde prædii Purchart de Staringen, Adalwart de terminata est. Testes per aures attracti :

Frouuenhoven , Herih & Papo de Noteinprivatim , vel priva.

Pero de Lerun, Papo de Peninunanc, Hen: gin , Waltrich & Chuniperht de Stumpf. dic de Tiufstada, Milo de Chriehisdorf, harte, Meginhart de Ekkihartesdorff Engilhart de Vilisa, Rapoto de Ratpotin

.
gun, Sigihart de Veldun, Erhart de Pasin-

XXX.
gin, Helmprecht de Goldarn , Heriger de
Volcholtestvant Engilpero de Fulinpach.

Non pigeat vos Domino commendare
Rilherii milites animam , qui noftræ Eccle-

illa par

datione ipsius

tis.

[ocr errors]

(u)

res.

fiæ dedit utilem ad ædificia Scaftloh fyl- conjugis suæ. Testes per aures tracti :
vam. Testes per aures tracti : Adalpero Adalwart frater Ekkirici & filii ejus Aschun
de Sahsincheim, Patto de Tulihhingin, Tu. & Reginoldt, Ekkirich filius Ekkirici , In-
to & Wiemann de Gasteiga, Adalpero de to de Puocha

to de Puocha, Walcker Ouvisla , Adal.
Uualda, Timo de Prunnen, Hartuuic de hart de Niuswingen, Adalhart de Sprin-
Tontingin , Papo de Haganingin, Ebarhart chinpach, Ebaraco de Wiçinpin , Almar
de Aragarten.

de Alamaringin.
XXXI.

XXXVII.
Snelmuot Clericus, S.Sebastiani servus
cum fugeret herile servitium, prædium.g

Quoque notum effe volumus tam præ-
quod habuit ad Ruodmundesdorf, secun- teritis quam præfentibus præsentia fcripta
dum jus ceffit poffeffori suo.

legentibus , quod quidam Ministerialium

noftrorum Heinricus de Puto (u), prædium XXXII.

suum, quod apud Wernbrechtsheim ha

buit, cum vii. mancipiis suis in beneficia. Ne parvi pendatis donationem, quam tis fuper aram Beati Sebastiani Martyris , fecit Risheri miles de Pipurc, quia S. Se- ea conditione tradiderit, quatenus benefibastiano dedit prædiolum ficum ad Auftra- cium quoddam quod Peffenhusen fuscipelem partem villæ, quæ Aslinchove dicitur.

ret; ita ut fi ipfe absque liberis vita deceTestes per aures tracti : Adalram de Rimi- dat, utrumque prædium & beneficium absdingun, Erchanfrit & Ellenhart & Oufo que omni contradi&tione in usus fratrum de Piburc, & alii multi.

redeat. Teftes : Saunherei , Berhtolt de
XXXIII.

Spetenmosen, Marquart de Ebersperc, Hein-
rich, Chuono,

Chuono, Hertvolch , Wirunt ,
Mementote à Domino deprecari in rem

Warmund de Steinhering, Chuonrat, Or. (9) quiem animæ militis Dietrami (9)qui in sup- tolf, Gerunch de Prato , & alii quam plu

plementum vestri vietûs dedit mansum in
loco, qui dicitur Sallandorf. Teftes : Adal.

XXXVIII.
wart filius Dietrami , Engilmann de Engil- Notum fit omnibus in Chriftum creden-
halmingen, Adalram de Rimidingin, Wit- tibus quia venerabilis Adalpero filius Ou.

I to de Witingin, Wittigowo de Glana, dalrici prædium suum, quod dicitur ad Gifilolt de Hohinberc, Peringer de Atila, Haselbach, in proprietatem dedit Domino, Alahker de Ilminacha, Adalfrid de Hasal- Martyrique ejus S.Sebastiano , qui in Eberpach.

spergensi castro requiescit , eo tenore , ut XXXIIII.

absque contradictione omnium hominum Concambium trium manforum ad Go. usibus Monachorum inibi militantium de.

ferviat cum omnibus ad id pertinentibus winprucca, require in libro concambiæ.

agris, sylvis, pracis, pascuis & omni utili. XXXV.

tate. Hanc autem donationem fecit pro

requie patris sui nuper sepulti & matris Gaudete, ne tuto miles imperet (r) vobis fuæ & pro omnibus amicis fuis, & omnihabere negligentiam pro anima fua , quia bus Domino credentibus vivis & defunctis. S. Sebastiano, imo vobis, dedit manlum Testes per aures tracti : Eberhart Comes, fitum in villa vocata ad Drahsilum

pro

fe- frater ipsius Adalperonis, Otker de Pellinpultura in vestibulo Monasterii vestri, cu- piuga, Timo de Prunnen, Magonus de Fri

jus animam debetis studiosè commendare chindorf & frater ejus Erchanger, Adalhoh
(s)
gratiæ Domini ($). Testes per aures tra&ti

: & Gerold frater ejus de Walda, Gerold
Papo de Rota, Engilmar de Lutterenbach, de Ebraha, Tagini de Obernhus & filius
Hartman de Steinhart , Oudalrich de Ga ejus Ruoprecht, Adolph de Walda & filius
steiga frater Tutonis, Ekkehart de Ehsingin, ejus Huontipolt.
Sigihart de Einhart, & Einhart de Ein-
hartingin, Meinhabri de Emmindorf, Adal-

XXXIX.
frid de Spilperga , Volenant de Hohin-

Ut hæc est traditio , quam fecit idem
XXXVI.

Adalpero & Rihlint conjunx ejus. Nam

prædium suum vocabulo Tandorf dederunt Sicut tu quoque frater ad omnia tardus in supplementum vi&ûs Monachorum in propter illa, quæ ingluviei famulantur, de Eberspergensi loco, Domino, Martyrique precare tu saltem modo veniam his , qui ejus Sebastiano servientium, scilicet Eccle.

bona subministrant aviditati tuæ, quorum fiam Parochianam cum suis decimationibus (0)

unus Ekkirich (t) miles nos tunc temporis & omnes villas ad idem pertinentes , cum
inopes prædiis satis lætificavit , dimidium mancipiis sylvis, vinetis, pratis, pascuis,
mansum in villa Harthoven situm dans pro molendinis, piscationibus comunione fyl.
sepultura , & commemoratione fui &.. væ in Qrinhouva quæ privatim ad ipsum

(r )

harte,

præ

(9) Vid. Necrologium ad III. Kal. Septembris.
(1) forrè legendum : Cavete , ne improperes vrbis.
is) Vid. Necrol. ad II. Id. Octobris.
it ) vid. Necrol. ad XIII. Kal. Febr.
(u) In marg. obiit id. Novembris.;

« ElőzőTovább »