Imagini ale paginilor
PDF
ePub
[ocr errors]

ed and well favoured; and tlrey fed in a mondow. And, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill favoured, and lean-fleshed such as I never saw in all the land of Egypt for badness. And the lean and ill-favoured kine did eat up the first seven fat kine. And when they had eate it them up, it could not be known that they had caten them ; but they were still ill-favoured as at the begining. So I awoke.

And I saw in my dream, and behold, seren ears. came up in one stalk, full and good. And, behold, seven cars withered, thin, and blas ed with the cast-wind, sprung up after them. And the thin cars devoured the seven gooil cars : and I told this: unto the migicians; but there was none that could declare it unto me. And Joseph said unto Pha. raoh, the dream of l'haraoh is one; God hath shewed Pharaoh wbat he is about to do. The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years; the dream is one. And the seven thin and ill savoured kine, that came up: after them, are seven years; and the seven empty cars, blasted by the east-wind, simll be seven years. of famine. This is the thing which I have spoken unto l'haraoh: what Gol is about to do; he sheweth into Pharaoh.

Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt. And there shaik arise after them seven years of faniine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt: and the filmine shall consome the land. And the plenty shall not be known in the land, by reason of that famine following; for it shall be very grievqus. And for that the dream was doubled imto Pharaohtwice; it'is because the thing is establishred by God, s a'id God will shortly bring it to pass.

Now, therefore, let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.. Let Tharaoh do this ; and let bien appoint officers

or cron va críče, agys tógbad an cúigear crid 50 cric na Segipte, ansoa rear mbliaonyib topičaća. rigur cruñiğedir uile beca na mbljadan maji hin do cjocfar, agus cyredir apbar a dtairge faol lajm Pharao, agus cumdvjedir beača añ rya cajireacajli

. Ugur byao an lón riu na stór ag Al talain, a noirċill rep mbljadan na gorta, yoč - bjas a ttalari va bégipte ; jonus naċ ajoillfjo

ign an talam tríd an ngorta #y. Agus do cajcin Al) nid mure Pharao, agus re na rerbireaċrib vile. Ugur a orbairt Xharao re na inntil, un Fédir owij ovine an a bpril rejorad I é mar é so dragal? Ugus a dub4t Pharao re Josep, Do con 3 čajrbejn Dia ro vile ovitlis ni bfvil ovne ir direpiédiğe agur ir críoña tú fémy. Bájo tú or coi mo cije, agus ir réir do bréjire bjar ríağlvgad mo savjve vile; ai mo čačaóir ríoga aman bias mé ní is mó va éý. Agus a dubairt Pharao re Josep, Feuc, do cwr mé ós con crjee na Segipte vle .

Ugur do bean #harao čajõe da laji, 700 crore sé ar laimi Josep é, 7 do ex sé culajo ríoda vme, agus do cyn nasc oir fá na brazvio, Agus tug air dal 4 marcxgear ran dara carbad do bí age: agus dfragradar romie, Billió an glúy : agus do rije sé řaċdapan de ós cson crjče na begipte yle. Ugur a dubz Pharao pe Josep, sp mir Pharao, agur 7 tara nj coiziećövid éandrine a lari

a cor rúas a trala: 66gipte vile. Blgur do goir Pharao m4 apym do Jore Sapnat-khaangh; agus įug sé mar mnaó dó Upénat ingeay Fhot;perah ragart On: 700 cuajo Josep amac ar fead įnjče na bégipte vile. ?gus do bj Josep trjocad bliadam dabir, a nuair rear ré a lacain Pharao, rig na þégipte: 7 co cuajo Iosep amac ar fiaġnuh Pharao, agus cuajo ar fead enjče ya þégipte.

Ugyr, an roa reap nhladnxb topiaca, čug an talam torað úao na sopijanyib. Ugys ope võij teje over the land, and take up the frith part of the land of Egypt, in the seven plenteous years. And lat them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoli, and let them keep food in the cities. And that food shall be for store to the land, against the seven years of famine which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine. And the the thin i was good in the eyes of Pharaoh, and in the cyes of all bis servants. And Pharaoh said unto his servants, can we find such a one af this, a man in whom the spirit of God is? And Pharaoh said unto Josephi, furasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled; only in the throne will I be greater than thou. And Pharaoh said unto Joseph, soe, I have set thee over all the land of Egypt.

And Pharaoh took off his ring from his hands, and put it upon Josepli's hand, and arrayed him in vestures of fine linen,and pat a gold chain about: his neck, and he made him to ride in the secondi chariot which he had; and they cried before hin, Bow down the knee: and he made him ruler over all the land of Egypt. And Pharaoh said unto, Joseph, I am Pnaraoh, and without the shall no

up

his hand or foot in all the land of Egypt. And Pharaoh called Josph's name Zaphnath-paaneah; and he gave him to wife Asenathg the daughter of l'otipherah, priest of On: and Joseph went over all the lan i of Egypt. And Joseph was thirty years old, when he stood before Pharaoh, king of Egypt: and Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went through out all the land of Egypt.

And, in the seven plenteous years, the earth brought forth in handfuls. And he gathered up

man list

hon súas bęća na reř mbljavan, yoć do bí a etalo ar na Regipte, 700ėmp an bçia a ttairgid an rna cajcreacyb; torad na bferan, do bi gać entaob fá gcuairt gac encajėmig, do cvr sé a ttajs. gid jõte féin é. Ugrs do crviij Iosep apb4 m4 jajnem na f4ge, ró móran, mo s ndęcro sé ó comanem; oir mjon bréidir a parem. Ugur rugao djas mac do Iosep rril, tangad4 bliadna n gorta; noć rug Urénat, juggy Photjpera, rag40 01), dó. Ugur erg Josep Manasseh danm ar ay ccédžejn; óir do čug Dia orum, air ré, mo vle faočal, agus tiš mačaji yle do vermad. Agus tug sé &pram dajum ar an dara fér; bir do ryže Dia riolinar mé a stalam mo búavaria.

Ugus do críočnyjed na rep mbljadna tomċaċa do bj a ttalar ya Ségipte. Ugur ios ged4 rear mbljağya na yopta ceaf, m4 a dubyt Josep: 700 bí an gorta an gać rle čír; ac do bj aran a tealarij na Ségipte vile. Agus a nuair do bí gorta . gerić na þégipte, déigingdar na daoine ar Xharao djamvig arány 4: 7 a dub4t Pharao ris na Hégipeb vile, imčijio doñsuiğe Joséř; déanvió an njo a deara ré ryb. agus do bj am gorta ar agko na talínan rile. Ugys ooscryl Iosep tišće rróxis uple, 7 do ręcris na þégiptıb; yofas an gorta ģ trom a gcríc na þégipte. Ugysčajne A nyile tir 5 Josep do Régipt, do čeñac arbam, do con grab ai gonta comerom 11añ gać entire

Unvair do coñác Jacob ğ rajb 464 ra Négipt, dubairt Jacob re na člojn, creud fa bfviltj ag féacujn 4 a céjle? Ugur a dubat sejkon, févė, bo cvala mé ģ bfuil anbar sa Negipt: éirgjo ríos añ fim, agus ceanvišjo oviñ, as in jonur 5 máream, į naċ bprijem bar. Ugur do củadar dejéneariar dearbračar Josep ríos do Mégipt do čeñać arb4. Uċ níor crir Jacob Benjamin, terbrace Jore, le na bearbraerb: oir a dubant ré, aregla 5 nimeocao tubvirte 4. Ugur tangadur mic Israel do cęñac arbų a measc 1a all the food of the seven years, which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities the food of the field which was round about the city, laid he up in the same. And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, untill he Jeft numbering; for it was without number. And unto Joseph were born two sons, before the years of famine came; wbich Asenath, the daughter of Potipherah, priest of On, bare unto him. And Joseph called the name of the first born, Manasseh; for God, said he, hath made me forget all my toil, and all my father's house. And the name of the second called he Ephraim; for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. .

And the seven years of plenteousness, that was in the land of Egypt, were ended, And the seven years of dearth began to come, according as Joseph had said: and the dearth was in all lands; but in all the land of Egypt there was bread. And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do. And the famine was over all the face of the earth. And Joseph opened all the store. houses, and sold unto the Egyptians; and the famine waxed sore in the land of Egypt. And all countries came into Egypt to Joseph, for to buy corn, because the famine was so sore in all lands.

Now, when Jacob saw there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons, why do ye look one upon another? And he said, Behold, I have heard that there is corn in Egypt: get you down thither, and buy for us from thence, that we may live, and not die. And Joseph's ten brethren went down to buy corn in Egypt, But Benjamin, Joseph's brother, Jacob sent not with his brethren: for he said, Lest peradventure mischief befal him. And the sons of Israel came to buy corn among those

« ÎnapoiContinuați »