Imagini ale paginilor
PDF
ePub
[ocr errors]

do conuire à tardřujnço4 3 majë bríjn hairljuge, a dubýt ré pe Iosep, do bimirim4 á gceon am airling, 7 féć, do bi agam ini cléibinig ban a 4 mo cjon: 7 añsa ccléjbjy úaċd4ač, do bị a urile cinél bjo frjīte do Pharao; y a dúadar y héunlajejad dom ċjos as 1 clé bnb.

1

Ugus dfreagy Josep 7 a dnb4, Se so a ċjall Fy: Ma tri cléjbinig, tri la jad 71. Gjöęd faól con iri la fós toigeóbrid Pharao do čen uajiri, agus crocfujo sé ar chai cá; agus josud y héunlaje třebil bjot. Ugus carla a trer là, noć ba la bępca Pharao, z udearn sé férsta da reirbirecubi vile : agus Ž cóg rúar cei a yardbujdele, agus a nardivined4 a mere a rerbiręć. Ugur darig ré a tardbridealy évm a bujoléinecoa a rir, agus tug sé a Lupa 1) a lan Pharao : ac do croc ré å tanderneadair, m4 oñis Josep bójb. Givead níor tririnig a tapdbridgl4 4 Josep, ac beajunro se é.

Ugys čarila, a gcloñ da bljadajy jomlan, jbfaca Pharao airling; 7 férċ, do bj sé y Peasait lami rus a naririn. Ugur féri, tajmic a ufios as a narnuji reaf mbać rgjanaca, agus iad rain4 4 bfeójl; 7 do badrp ag injilt 4 mójnier. Ugyr féuć, tajnic 1 10a15 as a namun peap mbač ejle, 5114170 a agus tráag a brebil; agus réradur a broċa mbó ejle, 4 brúac y haiiana. Agus dúadar ma bai granda feoilėrúağa na rgj mbač bregoa ramra. Ugrs an fy do rúrgul Pharao. Ugur do codril sé, 700 co74c sé ajrling a dara huair: 7 féuč, čangadur sear nojara 46a 4'encojūljn, mga Agus maji. Ugur féuć, tangadur seas nojasa tana caola, ar na ccaocad on jaojë a usoin, a. níos y ndjáig. Ugur do rlv15904 u rer ydíasa tana caola na rear ndjara patiria lan: 700 múraril Pharao, agyr félic, dob ajrling é.

my head.

done nothing, that they should put me into the dungeon. When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and behold, I had three white baskets on my head: and, in the uppermost basket, there was of all manner of bake-meats for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon

And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: The three baskets are three days. Yet within three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee. And it came to pass, the third day which was Pharaoh's birth day, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler, and of the chief baker, among his servants. And he restored the chief butler unto his butlership again, and he gave the cup into Pharaoh's hand: but he hanged the chief baker, as Joseph had interpreted to bim. Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.

And it came to pass, at the end of two full years, that Pharaoh dreamed; and behold, he stood by the river. And behold, there came up out of the river seven well-favoured kine, and fat-fleshed; and they fed in a meadow. And behold, seven other kine came up after them out of the river, ill-favoured and lean-fleshed; and stood by the other kine, upon the brink of the river. And the ill-favoured and lean-fleshed kine did eat up the seven well-favoured and fat kine. So Pharaoh awoke. And he slept, and dreamed a second time: and behold, seven ears of corn came upon one stalk, rank and good. And behold, seven thin ears, and blasted with the east-wind, sprung up after them. And the seven thin ears devoured the seven rank and full ears: and Pharaoh awoke, and behold, it was a dream.

Ugus čapla, 4 majdin), į razb a spiorad balada eqia; 700 cuir fior, aglis do join 4 oraójcik na Hégipte uple, 14 a vaópyö crjoia ; agus dinis Pharao a airlingo66: ac yjon frjc aoidupne din veosada ccjall do Pharao. Hij ky do laby , tandbrydeal4 re Pharao, ag rad, Lunigim mo locoa a njug. Do bj Pharao fengac re n perbírećujb, 1 docxr sé mihabpríosún a tt15 čajptjvā garda, mé fény a tároprineo4. Agus do concama Airling a Jéunojoċe amaju, mili agur ellion; do tajöbread da gać yeaċ agujī do réir edirnijvige a airlinge fény. Agus dobi 1014 broċ4 airin ógaisać, ła biriöeac, renbireac caiptin ağarda; 7 ojnirom 4 06, jopoillig cjall 4 najrlingio buy, do gac aon agrii do réir a airlinge dedirrijnige re. Ugys tarla, do réir m4 folliig sé 8.1); 3 m4 fiy do bj: Drillse mili a rir čum roffige, 100 croc sé elfy. Uī fit? cuir Phafiao fios, 700 go11 Jorej, 'agvp ergad4 leo é s deffreac amac as a bpríosýr); agus beni relhoy é féin, agus dainus a cvlvio, agur t'ajnc a rceaċ muge Pharao.

[merged small][ocr errors]

Ugur a duble Pharao re Jorep, Do čo1j4c ind ajrling, agir vi brryl nec tedus a hejdirimjyjugað: 700 cúala mé ter ortra, g ttulge an tú airling, cum a heldrunjvige. Agus ofreagi Iosep Pharao,dá ráo, Ni hjoījainsa atá fi9:00 béura Día do Pharao fregra rroccanta. Agus a bubát Pharao ré Josep, Hij mairling, férė, do reas mé 4 brúaė y harians. Algus, féuč, čajmie a urios as a ya ripují reagimbač, pariyra feólmara rgjainaċa ; 7 doba

And it came to pass, in the morning, that bis spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof; and Pharaoh told them his dreams: but there was none that could interpret them unto Pharaoh. Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day. Pharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the guard's house, both me, and, the chief baker. And we dreamed a dream in one night, I and he; we dreamed each man according to the interpretation of his dream. And there was there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard; and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream did he interprct. And it came to pass, as he interpreted to us, so it was: me he restored unto mine office, and him he hanged. Then Pharaoh sent, and called Josephi, and the brought him hastily out of the dungeon: and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto PliaLaoh.

No. VI.

AVD Pharaoh said unto 'os iph. I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee that thou canst understand a dream, to iuterpret it. And Joseph answered Pharaoh, saying, it is not in me: God shall give Pharaoh an answer of peace. And l'haraoh said unto Joseph, in my dream, behold, I stood upon the bank of the river. Ard behold, there came up out of the river seven kine, fat-flesh

H

dur ag ingilc ar lena. Ugyr, féuć, caigadur rear mbać ele amac na 101415, trúaja Šrata, cercfeolac, a lejčejo nac brada mé riam ap read cnjče na Ségipte af olcas. Ilgus a dřad4 ia bat triağa grana rúar na rei inbac fiamra FY. Ugur a nuair a dúadási rúar jad, ni raj 4 for a ndřad4 jad; ac oo badur graña 80 jhat, mar do badar ó cír: Ai in bo múrgyl mé.

Algus do coñairc mé as mairling, T, féuč, čaj. mc ar aoncoöljy amam rear nojasa, fomlan 1 majce. Ugur, féuč, čajnic súas na ndjag ro, rer nojasa críona, tanajde, agus api ya ccaočas on ugaoć a nsoir. Agus do plugedyr na djara tarAjde na rear yojasa majce : agus sõir mé po do ya oraójcb; ac ni frji eunduine oroillreocar a mbriž. oan. Ugur á dub4t Iorej ne t'hasiao, Ip Jonan airling Pharao; spoilt iš Dia do Pharao, a wjo as injan lejr do séunan. Ka reap mbać majte 1f rear mbljadna jad; agus na rear nojapá majte ir reap mbljaona jad; 1r 1onan a taring. Figur 1a reaji mbać tanajde grava, tajnic a unor na ndja15, ir rer mbljadnja jad; agus na rer udjasa folma, bralce on ngaji a yroir, bud réi mbijaon gorta jad. us é so á no orbaine mé pe Pharao: av njo ir ail le Dia do denari, ata sé aga roilla Hugas do Pharao.

Bjod a fios agad, 5 brulid reas mbljaona mórtopriaċa ag teañ ar fead įrjče na Hégipte vile Agus apreocro ya no 13 fiy ref mbljaona gorta; agus dearmadfxğčear an fairlinge vile a gorić ya Hégipte: agur millpro an gorca an talami. Agus ni bja fios ay ljopriure sa tin, do brig na gorta finiig ya 81415; ójn biajó ré ro trom. Ugur do con 3 súblviğead a najrling do Pharao fa vo; ir yime ry 3 cõead an crir le Dia, 7 00 bena a comic é gornjo.

& noir, wme fin, fajad Pharao dyve discredec cniona, agar 'cviréad é or.cjoñ ¢njče na Hégipte. Dévad Pharao mar so agus ororigead sé o1f15100

« ÎnapoiContinuați »