Imagini ale paginilor
PDF
ePub

Thas his father wept for him. And the Midianites sold him into Egypt, unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, and captain of the guard.

And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him out of the hands of the Ishmaelites which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him; and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he served him; and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand.

And it came to pass, from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had, in the house, and in the field. And he left all that he had in Joseph's hand; and he knew not ought he had, save the bread which he

did eat; and Joseph. was a goodly person, and well favoured.

And it came to pass, after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, Lie with me. But he refused, and said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath into my hand. There is none greater in this house than 1; neither hath he kept any thing back from me, but thee, because thou art his wife: how then can I do this

great wickedness, and sin against God? And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or be with her. And it came to pass, about this time, that Joseph went into the house to do his business, and. there was none of the men of the house there

[ocr errors]

pubAC 4, , 46, Tp lion; Asur bras repots & brat añ a lain, 7 do tejc, 700 cuajo sé amac.

Ugus tarla, a ivair do con4c tik 3 fag sé an té. dacañ a l'ajri, 7 3 éjè amac, gur goir ri 4 rivõtir A tige, 1 do laba ri nju, 7 do rajo, Feucro, čuz pé Éabrrigeac a steac do magad orvin: čajnic ré a rtec cugamsa do lujše ljom, 9 do gorr min ņ comainc g hard. Agrs čajnc de fin, a nuair do įralvio ré 3 cóg min mo guc ós apros 7 3 corAirc mé, 5 tag a brat agum, agur 3 cejc, agus 3 imtiš sé amać. Ugur do cvir ri ā tedać a ccuridač larm nja, nó g ttane a Ligearna a steac. Algus do lab4 kmr do réin y mbríaćarro, da rao, An serbíreac Sabruigeac noć čugus cugrī, tamo té a steac čuzamisa do benam magujo oruvms. Ugys carla, a nuair do cóg mik ino grė ğ hardy déig mé, 3 jag sé a brat again, agur 3 teje se amać.

Agrs čajnic ar rina nuair do cúalujo a majgirtir brjaira a rima voć do laba ri rir, da radi 414ro piñe do reirbíreac fum; grab fearg ar larad. Ugys do glac maigirtir Iosep é, 700 evra bprirsýn é, a naje a rabadur privrúnng a píš cenguilte; 700 bi ré añ y a bpríosún. &c do 67 a Eiğearna re Josep, 700 čajsbéjy grará só, 7 čug fab4 do a late forcojmevd injusújn. Ugur čug fercomed a priorrio fa lari Josep n priosúng ule noc do bi sai bpríosún; agur 318 bé 4 być do gyídír an Tiv, dob erron do gnjoo é.' i féućað fercomed å príusújn do njö ar bjė da: rab fa y lajm; do con go rab an Tigearna maille ririon; agus gac njo da moenas se, 5 gcuiread a Ligearna rac air.

Ugur carla, a ndaj ty nejceanro, 3 čvr budels agus fujnead4 rig na þégipte fearg ar a o.1ğa erna, riž u þégipte. Agus dfeargujdęs Phario a nağujo déjri da ojfigećujb, a najvió a prpori-. brydeale, 7 an príomfujead4, ugyr oo cuir re

up his

within. And she caught him by his garment, sayo ing, Lie with me; and he left his garment in her hand, and fled, and got him out.

And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth, that she called uuto the men of her house, and spake unto them, saying, see, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us: he came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice. And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice, and cried, that he left his

garment with me, and fled, and got him out. And she laid

garment by her, until his lord came home. And she spake unto him according to these words, saying, the Hebrew servant, which thou hast brought unto us, came in unto me to mock me. And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled out..

And it came to pass, when his master heard the words of his wife which she spake unto him, saying, after this manner did the servant to me; that his wrath was kindled. And Joseph's master took him, and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound: and he was there in the prison. And the Lord was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favour in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that'were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it. The keeper of the prison looked not to any thing that was under his hand; because the Lord was with him; and that which he did, the Lord made it to prosper..

And it came to pass, after these things, that the butler of the king of Egypt, and his baker, had offended their lord, the king of Egypt. And Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers, and against the chief of,

a lajmi iad a ttið čajptjn a garda, don Príosúr, a májt a rab Iosep a lani. Ugur do cuir cajpcin, a garda a gcúram ar Iosep, 7 bí ag fožnar vójb; y baour rel a bprírsán. Agus do concadrr 4aon ayrling, gać zon aca a ajrling féjy a nenojoče ; gac yeac aca do réir frjota la airlinge : bridely. Agrs fu;nead4 rijn Segipte, noc do bị cengkilde san bpríusýn.

Ugur čajnic Iosep a rtęc cuca 4 ma1011, agur. oféuč opra, i féuč, do badar 5 Dubac. agur StirrhI5 re boir ceẠCub bao bo bị ngocs 4 gcomeud tiğe a tigern, ag rao, Creo fa beriltihi cordubac sin anjuğ? Ugys a dubradursan rir, Do concam4 airling, agrs ní bpril fear a ccjallvige agun. Ugur a dub4t Josep nju, Rac re Dia benar. cjallvgao ? guom rib, loro bansa jad. Algur dõis an tajrobundel4 a ajrling do Iosep, 7 a bub4t rr; Uñ majrlingre, féuc do bí finerivin 4 majV0; 7 añra brinerviu do badur eri bengajn: 700 bí amajl oo bad ag rcīgo amac, agus 5 rajb a mblač ag teco amac: agus Šttugadur a ttropvill caora apriğe rata. Agus do bj Lupan Phapao am lajmiri; 700 glac mé na grapvige, agrs dfairg me a cerpan Pharao sad, agus iug mé 41) crpan a lajm Pharao.

Ugus a dub4c Josep rijr, & re so a cjall riu: tri bengan ir trj la jad rin. G10ð faój cjon dni la för toigeóbrjö Pharao do čeñ rúas, agur curfio ad ajt féj1 cú : 700 béura tú Lupan Xhapao & a lajm, oo nós a ceb mióba a prairdo bí tá ad bujbele aige. Plc crinis ormsa, a nuair boce 5 maji agad, agus, grójm tú tajsbéjn cipel dam; agus cuinig oo Pharao mé, agus beir amac as a tigri mé. Oir as serb zab é mo ģ018 as cric ny kębpvidęc do ringo: ni dern mé éjõjd añso me. A gebyar A OCYT Fior 17 Fa ec4c4h mé. & qualit

the bakers. And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound. And ihe captain of the guard charged Joseph with them, and he served them; and they continued a season in ward. And they dreamed a dreani both of them, each man his dream in one night; each man according to the interpretation of his dream : the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in prison.

And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and behold, they were sad. And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his lord's house, saying, Wherefore look

ye so sadly to-day? And they said unto him, we have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto then, Do not interpretations belong to God? tell me them, I pray you. And the chief butler told his dream unto Joseph, and said unto him; In my dream, behold a vine was before me. And in the vine were three branches: and it was as though it, budded, and her blossoms shot forth: and the clusters thereof brought forth ripe grapes. And Pharaoh's cup was in my hand: and I took the grapcs, and pressed them into Pharaoh's

cup;

and I gave the cup into Pharaoh's hand.

And Josepla said unto him, This is the interpretation of it: The three branches are three days Yet within three days shall Pharaoh lift up thine head, and restore thee unto thy place: and thou. shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler. But think on me, when it shall be well with thce, and shew kindness, I pray thee, unto me; and make niention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house. For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews and here also have I

« ÎnapoiContinuați »