Imagini ale paginilor
PDF
ePub

Ugus a dubat ay reapbfogantug mir, Do bféle bir naė mbias foñ ar an naoj. mir leninyn bon tirf; an ccajtfjö mé do mac do breje a rir don tir as a ctavic tysa? agur a drb4c Abraham pir, Lab4h dod appe, nae mbéupa tú mo mac ai in a rir. Un Ligearna Dia nime, noć čug mik ó €15 mačar, 1 ó súčvide mo cjmo, 7 noć do labair pium, 1 čug a maija sari), ag rad, Dod ríol do béuna mé an súčajoti, cyrfjö ré 4 avgeal romad; agus béura ci bean oom mac ar Hy. Blgus muna aill ris ay mp4 ój do leanriyo, aj v bjar tusa raor óm monyok; arán na bein mo mae ai 19 a puf. Ugus do evin an rörbrogantxi a latin faol rias o braham 4 magirtin, cug njoña So a ttaob oa cúlky.

Algus do glaç ad rerbfogadtuig dejó ccamxll, do canrıllıb a majirtir, 7 mijğ; (oir bj maójn a inajiroir rile få va lamrıb;) 7 dém né, aguk do cuajo go Meropoçamja, go cały a bor. Hgus čug ar a camullvb a légion, ar 4 uglúj1996, taob a muig don ċactivig, lapin re toban virge, a nam,

an trei máida, 07 sa dam etgéjo mya amac co carrying virge.

Ugyr a dubht sé, 4. Ljgearna a Dhé mo mar Gistir Abraham, jarum ort, račajo sam san ló ro, 7 tairbély chealtur dom najšistir Abraham. Feuc, atam am reasáin an so lani per a trob4 virge; 7 €1g18 jugeana rivincine ya çajireac Anhac co coprong vrge; agus tigeab a ccric, an maigdean re nabera mili, Gujom Ćh, léig 4 lan do rodeac, go mbe mé deoc; y a béura fit, Jb, 700 béura mé deoc dot carullvib mar an ccérona; go mad i mir an beau dördrig tusa dot perrbireac Isaac; 7 r y ajèneoers miri 3 čajsbéj tá cipeltus dommagistir.

Agus čarla, pol rgvir sé so čaint, feuc, go ttajnic Rebecah amac, noć rugao do Bhetuel, mac Mhilcah, beay 3a to, ogrlipaċ4 Abraham,

And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land; must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest? and Abraham said unto him, Beware thou, that thou bring not my son thither again. The Lord God of heaven; which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spake unto me; and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land, he shall send his angel before thee; and thou shalt take a wife unto my son from thence. And if the woman will not be willing to foHow thee, then thou shalt be clear from this my oath; only bring not my son thither again. And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning that matter.

And the servant took ten camels, of the camels of his master, and departed; (for all the goods of his master: were in his hand ;) and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.. And he made his camels to kneel down, without the city, by a well of water, at the time of the evening, even at the time that women go out to draw water.

And he said, O Lord God of my master Abra-ham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham. Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water; and let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels driuk also; let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know tliat thou hast. shewed kindness unto my master.

And it came to pass, before he had done speaking. that, behold, Rebekah caine out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor,

E 2

qarojieac 4 4 gúalapā. Agus do bj a nóizbean pó. rgjarnac re feacry upre, na maigdiy, 7 níor ėjcīrug épper nja: 10o cuajo rior gus an ttob4, 700 ljon a sojieac, 7 tajnic a nsios. Ugur do pje an seirbireac do čeagrail rja, 1 A dubairt, Gvojm tú, léig barisa, beagan rirge ól as do rojčeac. Agus a dubýt rii, Ib, a čijerna : 700 pie ridejrin, 7 do léig rior a sojięc 4 a lajm, 7 iug deoè dó. Ugur tar éir deoc a tabet sósan, , a bubat fi, Larreong o mé wrge for dod canullvib, go mbio a. Dopol. Agar Géjfrig, 7 Opolrijvis a sojieac an ra pum4, 7 00 rpia pír gur an ttob4 do campang urge, 700 tapvog da carully vile.

Ugur, ag déunad yongantuje do nóglač, bi na coco, da féucopy a vybearna ap 1gearna a turus rona nó nac yidearia. Ugur carla, a daig na ccarull ól a raje, go mug an toglac 4 clúastaje or leje-recel do comerum, 7 oa brajsléd da lamb do comérom dejċ recel óir, agus a dubit, £ja 04 ab injen èú? ģriðjm tú, jāir dam: an bpril ajt a ttig hac4 an 4 bféidir lv avder ofagal?

Ugur a dubất gik rir, ur mik ingen Bhetuel mac 41hylcah, noć rug ri do Qahor. Dubýt rí nur fóp, Ata Agyöe trge 7 beača go lor, 7 at Adjoear.

Ugus do crom an toglač a čeñ rior, 7 donoryj résay Ligeria. Agus a dublt sé, Go mad benpriğe an Ligerna Día mo maiširtir Ubraham, yaċ 4 dearmyid mo maigirtirai a croche 7 ani a finje: 4 mbeji varsa 4 flige, do creórrig an 21gępne me go ti$ bearbragireać mo mašistir.

Ugur do pye a dóigben, 7 dois domivõtir tije, a mače na vejcem. Uzus do biderbraća ag Rebecah, 7 a sé dob ainm do Laban; 700 mic Laban Amaė gus a yozlać, go mage an tob4.

Ugus tarla; a nuair do coñác sé an fajõe clucapre 7. na brapslepo 4 larb a vejrbreaèra, 7 4

Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitchers and came up. And the servant ran to ineet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink. And, when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also, until they have done drinking. And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels.

And the man, wondering at her, held his peace, to wit, whether the Lord' had made his journey prosperous or not. And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden ear-ring, of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold,

and said, Whose daughter art thou? tell me, pray thee: is there room in thy father's house for us to lodge in ?

And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor. She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in.

And the man bowed down his head, and worshipped the Lord. And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy

and his truth: I being in the way, the Lord led me to the house of my master's brethren.

And the damsel ran, and told them of her mother's house these things. And Rebekah had a brother, and his name was Laban; and Laban ran out unto the man unto the well.

And it came to pass, when he saw the ear-rings and bracelets upon his sister's hands, and when he

nuair do cúala brjaira Rebecah a deirbiriur, ag rád, m4 ro do baby antóglač mum, go ttajnc cum a nóglaóig; 7, féuč, do bi ré na rerar lajmi nir na camullvib ag an ttob4. Agus a dub4g sé, Lam a rtęć, čupa , ata bęīvije on Duiğearna; créud fa rearan tú amyğ? bir do gléus mih 41 15 7 ajt do na carullvió. Ugus capuíc an tóglac don 015; 700 rgaól sejron a caryll, 7 čug trije 7 bjad do ya camullaj 6, 7 virge doñlad a cor, 7 cos na myitire biler. agus do cumeo bjad na bfíagy re njče; aċo a orbyt sejron, Mi joskio mé, nó go mõih mé mo ceaċd4gio. Ugar a dubýt rellon, 404 uốt.

Ugrs a dubairt ré, us miri óglač Ubraham. Agus do being an Lierna mo majirtir go mór, qopas sé mór: 7 čug sé có tréuda, 7 apriğe, 7 ór, 7 airgead, 7 reirbirig rear, 7 seirbírš ban, 7 carixli, 7 asal. egus Sarah, bean mo magirtit, rug rí mac dom majirtira nuair do bi ri aosda: 7 rdo rin tug se a Mab. 41ge. Regus ćug mo najgirtir ormra mjoña do coirt, ag rad, čubra tú bean dom mac opgewo na Bcanaaniteac, a Toúčajo a bylim am comyride : ac račajo tú go tig mac4, 7 Go dvige ma jadil, 100 beura tú bean dom mac.

Agus a bubat miri rem magistir, Gur bféldir yaċ lgpfad an bean mé. Ugur a dubut sejfon pum, án Liberna, as conviri á rjúbalvmri, cynFio ré angel leaco, 1 rorbeoco do rliğe; 700 béura tú bean dom macra dom gaoil, agus do cig mać4. Birip bias tú saor óm monvbri, a yuan įjucfar tú go mrige mo gadil; 7 muna ttugajd riad. bendrit, b1410 tú glan om monnbri. Bigus čala mic mé a mju; go nujge an cob4, 7 4 dubrus, U Lhiğearna Dia mo majgirtin Abraham, anoir ma roirbigean tú mo rlíše as a bprilim ag dul : Féuć, atam am reram ag an ttob4 uirge; agus teigeónvio, a quain cjucfas an cailín amać do čaning virge, 14 déura miri nia, Gyom cú, taba van begaly virge as do popeeac re nál: ugur

« ÎnapoiContinuați »