Imagini ale paginilor
PDF
ePub

ay Ligearna 4 Abraham ay yjo po labair ra'da caob.

Agus a dub4c an Ağearna, Do con 3 món comare Sodom 7. Ghomomah, 7 do čjon go heriya a bpecwo po trom; Racio mé fos A noir, 7 féucka mé ydearnadup čríd.amac do réir a gcomappen čajnic go yuige mé; 7 muna ndearna, bajo a rior agum. Ugns opleadur na daojue a najžce as k», 1 cúad4 loc pe Sodont) : ac do reap Ubraham go foill a lacain ay Lige arna.

agus do críall Abraham a brogus, 7 a dubaire, Un rgrorfrjó tú fór an firéun mapaon rir an ccjontać? Do bféjour go bxvjl caogad firéun á rtig an ra ccačar: an reporfa tú mar in i nač ccoigeóla tú a nájd ar ron, an caoğajd firéun ata jīta? Go mad fada #yajem a déunar m4ro, 41 firéun do marbad maplle pir 419 ccjontac: 7 go mbjajo an fireun mar an cejontac, 50 ma Fada 1 uajih. Biac ndéunad Brejceri) na talian rile ceart?

Ugus a dubat an Lierna, Na gebim 4 Sodort caogad pireun a ftig ran geacru5, A7 NY Cogeólujo me a majd vple ar a son.

Ugur a dubat Abrahart ar bfregra 6ó, Feuc Anoir, do gab mir orm lab4t mir an Ligearna, pac bpríl yoñany ac cré'y luajired; Do bfejdere go ttertebvid cúigear don éaogad firéun: an tghorra tú an éača vile 4 rom easbro cřigin? agus a dub4c re1801), Na jejbjm eřgertoa sječja as, ni rohorfa mé 1.

Agus do lab4 ré nin fór anir, 7 a Oxb4t, Do brejdir go Bfxjiig da tjčėjo 47. Ugur a Dub40 relhon, 21 déuna mé é ar son da fiċċjod. Ugur A dub4t ré fur, Oh na bjoo an Ligearia fergai, 7. labeóra mik: Do bfedin.go bfrigcí trjocad an. Ugur a dubut sejmom, 2 véana mé é, má ģejbm trjoċad añ).

Ugar a dub4t refon, Féuć ayoir, do jab mé orm labut mir an diğearna : Do bféjoin go bfvgii fiice an. Agus a dub4t seron), Ri rgnjorfa me i 4 ron piće. Ugur 4 dubýt rexon, Oh na býod

[ocr errors]

tice and judgment; that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.

And the Lord said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous; I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know. And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the Lord.

And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Peradventure there be fifty righteous within the city: wilt thou also destroy and not spare the place for the fifty righteous that are therein? That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked: and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee. Shall not. the Judge of all the earth do right?

And the Lord said, If I find in Sodom. fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes.

And Abraham answered aud said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes; peradventure there shall lack five of the fifty righteous : wilt thou destroy all the city for lack of five? and he said, If I find there forty and five, I will not destroy it.

And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do it for forty's sale. And he said unto him, Oh let not the Lord be angry, and I will speak: peradventure there shall be thirty found there. And he said, I will not do it, if I find thirty there.

And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord: peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for twenty's sake. And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but

Feng 4 an Luiğerna, 7 ní lajbeóra mé né so Aman : Bféloir go běrğči dejenem4 an. Agus A dub4t rejon, airgrorfa me i 4 son dejinęř4.

Ugus omiig an Eigerna rojme, mar do scrir så sa corrad re Jabraham: 7 dfill Abraham da at féin.

Algus įanga04 ba angel go Sodom tračnóna; 1 bo bị oc A robe A 584 Sooom: 1 A puá bỏ con4c Lot fad, déirig rúas do cegmal rju 7 claon sé é féin maille re na ngnújr for go talar; agus a dubýt sé, Féuovo anoir, a Stiğearnada, jarivm orrib, filljö asteac, go tij bur sejrbjig, 1 tanujo ar fead na hojoċe, 7 joñlviš bur ccosa; 7 @jreocvo b rúas go moc, 7 račajo broriyb añ bur tcurur. Agus a dubrad4 san), Nj hed; ac fanfam 4 a trrajd fęo na hojoċe. Agus do parvig té oma go mór ; 7 déilleadar a rtec crge, 700 củadar don t15: 7.00 põe sé féusda 866, 700 brvjė sé aran gan labin, 7 búaður san.

Ugus a dubradur na fir ré Lot, Un bfrilagad añso éjõęć ele? do cljativn, do maca, 7 hiygena, gjö bé ar bjė atá agad ansa eačrxg, tab4 jad amac as a nath: Oir rgniorfymne a najtre ; 00 ċjon 3 čas a néjjine mór a laċ4 an I1gearna, 7 00 cuir an Ligearna riže sa rsrior.

Agus do cuajo Lot amac, 7oo lab4 ré na člęmnvb, noc do pós a jugeana, 7 a dub4t, Gluarij, fagbria a najti amac; bir ranjosfujo an Ligearna an čač4 so. uc 04 le na clemmyjib ba fer mogyiö é.

Ugus a nuair déinig an najdin, an ky do brordnja e34 na haingil Lot, ag rád, éj111g, glac do bean, 7 00 djas vign, ata ai ro; deagla go ttytféa a ccjonta na cajireac. Pgur m4 do bj ag déunar mojlle, rugadur na o21ne 4 lajm 4, 74 lajmin a mua, 74 lajm a deif ingep; 4 mbeji don Liberna graranul dó: 7 čugaður leó amac é, 700 rigeadar taob amvig don cairyg é.

Agus tarla, a qu4 cugadur leó amać jad, go Doub4t sé, Leje le tanam; na féuc ad 81875, 7

this once: peradventare ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for ten's sake.

And the Lord went his way, as soon as he had left communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.

And there came two angels to Sodom at even ; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot seeing them, rose up to meet them: and he bowed himselt with his face toward the ground; and he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet; and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street all night. And he pressed upon them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house: and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.

And the men said unto Lot, Hast thou here any besides ? son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place: for we will destroy this place; because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy it.

And Lot went out, and spoke unto his sons-inlaw, which married his daughters, and said, Up, get ye out of this place; for the Lord will destroy

But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law.

And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters, which are here; least thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; the Lord being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.

And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy

this city.

na san añsa réceć vile ; tejë fan trljab, degla dajomyllte. Agus a dub4c Lot riu, Oh, ní m4 #V, ausgrna: Féuć anoir, fu4 do rerbfogantyge grasa ad rad4c, 7 do révoriš tý do tróc4e, noć do čajsbé y tú samsa ag cundac mayma; 7 m féudym tejcem fan trljab, beagla vilc éigi 80 buajn dari), 7 go bfri517 bar. Séuċ anoir, ir fogus an cat4h re tejteam cvce, 7 ir beagi: oh, léigiear vain tejieari añ sro, a né naċ beag i? 1 mairfjö manam.

agus a dubýt refon Mur, Feuc, jab me datcringe cugam attaob an nejce m4 an ccéudya, pac millfe mé an cac4l, 4 son ar labs tú. De fris ort, teji an : oir ni féudymh éjojo do réunam no go dtęgajo tú añ súd : ujme hin do goire S04 daim don ccacy. Délmig an gnjan 4 an otalama puair do cřajö Lot a rtec go S04.

Uī kinofen an Ligearna ar Sodom, 7 ar Ghomopah, vib, tejpe on Ligerna amacas flajiemwys; agrr ċejlg reacad na cajireača hin, 7 an fearañ rile, ajtreabyž na ccajčreaċ yle, 7 an njo ofar 4 an ttalann. Uc oféuc a bęy na 0415 taol ri4 de, 7 meas piléir salynol.

Agus dél145 Ubraham go moc 4 majd 19 go myge a naji 4 rear sé as cojne an Ligearna : agus oféuc sé ar Shodom 7 ar Ghomopah, 14 teran an rétig vile, 7 dam4c, 1, féuc, cuand beat ac na tire súas ainul deatriğ fujrnéjre.

Ugur čajnic a Litgrna opéueriy Sharah mar a dubýt sé, i nie an mijerna do Sharah m4 da lab4 sé ; óir do toimċeo Sarah, 7 rug mác Dabraham nabir torfe, an ra yam cite 04 lab4 Dia rir. Ugur iug Abraham Isaac danm 4 an mac pugas só, noć rrg Sarah dó. Agus ċjmelljém Abraham a mac Isaac, 4 mbeje očo la daójr, fa m4 bajėjn Dia de. Agur bí abraham céud bliagandaóir, a yuair do pugaö a viac Isaac nó.

« ÎnapoiContinuați »