Imagini ale paginilor
PDF
ePub

THE GOSPEL

ACCORDING TO

SAINT LUKE.

LONDON

BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY.

1913.

EVANGELIUM

PODLÉ SEPSÁNÍ

SV. LUKÁŠE

LONDON
Biblická společnost britská a zahraniční.

1913.

7

THE GOSPEL ACCORDING TO

ST. LUKE

EVANGELIUM PODLÉ

SEPSÁNÍ
SV. LUKÁŠE

F

forth in PONÉVADZ

PON

CHAPTER I.

KAPITOLA I. TORASMUCH as many have DONĚVADž mnozí

usilovali setaken in hand to set fo

psati pořádně vypravování těch order a declaration of those things věcí, kteréž u nás jisté jsou, which are most surely believed among us,

2 Even as they delivered them 2 jakž nám vydali ti, kteříž od unto us, which from the beginning počátku sami viděli a služebníci were eyewitnesses, and ministers toho Slova byli: of the word; 3 It seemed good to me also,

3 Vidělo se i mně, kterýž jsem having had perfect understanding toho všeho pravé povědomosti z of all things from the very first, to gruntu bedlivě došel, tobě o tom write unto thee in order, most pořádně vypsati, výborný Teofile, excellent Theophilus,

4 That thou mightest know the 4 abys zvěděl jistotu těch věcí, certainty of those things, wherein jimž jsi vyučován. thou hast been instructed. 5 IMHERE was in the days yl za dnů Heródesa, krále Jud

of Herod, the king of ského, kněz nějaký, jménem Judæa, a certain priest named Za- Zachariáš, z třídy Abiášovy, a mancharias, of the course of Abia : and želka jeho ze dcer Aronových, a his wife was of the daughters of jméno její Alžběta. Aaron, and her name was Elisabeth.

6 And they were both righteous 6 Byli pak oba spravedliví before God, walking in all the před obličejem Božím, chodíce ve commandments and ordinances of všech přikázaních a spravedlnostech the Lord blameless.

Páně bez ouhony. 7 And they had no child, be- 7 A neměli plodu, proto že Alžcause that Elisabeth was barren, běta byla neplodná, a oba se byli and they both were well zstarali ve dnech svých. stricken in years. 8 And it came to pass, that while 8 I stalo se, když on úřad kněžský

M562641

[ocr errors]
[ocr errors]

now

« ÎnapoiContinuați »