Magyar mythologia

Coperta unu
Heckenast, 1854 - 600 pagini
 

Pagini selectate

Alte ediții - Afișează-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Pasaje populare

Pagina 155 - Tóid, s rettentően átkozá magát, hogy ha igazat nem mond, testét a föld ne vegye be, hanem azon örvény nyelje el, melynek közelében áll, s lelke nyugodalmat ne találjon. A bíróság ezen eskü szerint csakugyan a ladányiaknak ítélte a földet. Nem sokára azután az öreg Márkus meghalt, temetésére roppant nép gyűlt, s az egész szertartás szép renddel végbe ment ; midőn azonban már a koporsót a sírba eresztették , sa sírásók a földet rá kezdték hányni, egyszerre...
Pagina 251 - Angyali légió ott azonnal leszáll, Dicsérik az istent hangos muzsikával. Gábriel bán lelkét két tized magával, Földrül felemeli gyönyörű szárnyával. És minden angyal visz magával egy lelket, Isten eleiben így viszik ezeket.
Pagina 49 - Lodebrochi illud vexillum texuerunt, et totum paraverunt illud uno meridiano tempore,*) dicunt etiam, quod in omni bello. ubi praecederet idem signum, si victoriam adepturi 0sent, appareret in medio signi quasi corvus viviu voll tans; sin vero vincendi in futuro fuissent, penderet directe nihil movens: et hoc saepe probatum est.
Pagina 136 - Joannis baptistae die, palum sepi extrahunt, extracto funem circumligant, illumque huc illuc ducunt, donec ignem concipiat: quem stipula lignisque aridioribus aggestis curate fovent, ac cineres collectos super olera spargunt, hoc medio erucas abigi posse inani superstitione credentes. Eum ergo ignem nodfeur et nodfyr, quasi necessarium ignem vocant.
Pagina 8 - ... és a világra földeríti. Kitől a halandók, és az elemek teremtvék, ki az élet és halál ura ; ki végre mint védő nemzeti istenség választott népét vezérli, néki különös rendeltetést ad, őt az Ígéret földére...
Pagina 47 - Csallóközben még azon időben, mielőtt csalóközzé lelt volna, szép aranyhajú tiindérleányok jártak át a Macskaréven, a mogyorósi uraság rétjére; egy agg fűzfa alatt, mely máig látható, teríték meg éjente asztalukat; kinek kedve tárta, az hozzá állhatott és jóllakhatott, távoztukkor sarujukból aranypor hullott nyomukba, ki mennyit bírt, annyit szedhetett, nem is volt akkor sem koldus, sem szegény az egész tájékon ; de mióta egy gazember a tündérek asztalánál...
Pagina 333 - Nee templum apud eos visitur, aut delubrum, ne tugurium quidem culmo tectum cerni usquam potest; sed gladius Barbarico ritu humi figitur nudus, eumque ut Martem regionum quas circumcircant praesulem verecundius colunt.
Pagina ii - Mit lehet a régi bel- s külföldi krónikákból s egyéb emlékekből, valamint a hagyományokból, némely fenmaradt babonás erkölcsökből, s végre a nyelvben találtató nyomokból, a pogány magyarok vallási hitéről és szertartásairól bizonyosat vagy hihetőt kivonni? A legfőbb lény neve „Isten", mely régi népek mythologiáival mutat érintkezéseket, mi annak eredete, jelentése? honnan származhatott maiglan a néphitben fenlévő „magyarok istene
Pagina 177 - Coeunt, nisi quid fortuitum et subitum incidit, certis diebus, quum aut inchoatur luna aut impletur ; nam agendis rebus hoc auspicatissimum initium credunt.
Pagina 317 - ... mesterséget űzni, sovány képpel s rongyos köpönyeggel, kéregéinek leginkább tejet s kenyeret, jaj annak, a ki nem ad nekik a mit kérnek; sok nem kell nekik, de nem szabad nekik kiszabni, hanem egész kenyeret kell nekik adni, ők magok vágnak belőle egy darabkát sa kezdetlen köcsögből magok veszik ki részökel, s áldást mondnak érte a házra, honnét elutasíttattak , azt mondják: asszony vagy gazda! megbánod tettedet , majd adnál örömest egy fertály óra múlva , de...

Informații bibliografice