The encyclopaedia of Islam

Coperta unu
Brill, 2001

Alte ediții - Afișează-le pe toate

Informații bibliografice