Magyarország családai: Czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, Volumele 7-8

Coperta unu
Kiadja Friebeisz I., 1860
 

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Alte ediții - Afișați-le pe toate

Pasaje populare

Pagina 22 - Ferdinándnak , hogy sorsa Szapolyaihoz esküdni kényteté, miért is Ferdinándtól a hűség esküjétől feloldozását kérte, mit az, — bár nem örömest — teljesített is. 1530-ban a Törökországba küldött Gritti helyébe kincstárnok lett , majd pedig Budának Rogendorf...
Pagina 335 - János és Dénes Zsigmond király alatt éltek. Az utóbbi Nikápolynál esett el 1396-ban ; János pedig, ki a nikápolyi csatából szerencsésen megmenekült, Zsigmond...
Pagina 26 - István rend vitéze, cs. kir. valóságos belső titk. tanácsos , a franczia háború alatt a magyar felkelő nemesség vezérlésében vett részt , utóbb a császári kamara elnöke, végre pedig cs. állam-tanácsos és miniszter lett.
Pagina 22 - Speybe küldetett Ferdinánd ausztriai főherczeghez követségben ; nemsokára pedig a mohácsi vész után mint II. Lajos király özvegyének s pártjának híve járt Ferdinándhoz, hogy azt a koronára meghivja, és annak megválasztásában Tamás egyik fő tényező volt.
Pagina 335 - Jánosnak jegyeztetett el, de ez egybekelés előtt a két fél rokonsága közt támadt viszály és vérontás folytán Eugen pápa engedélyével a pécsi püspök a jegyeseket elválaaztá. Fiai János és László voltak.
Pagina 173 - Lorandíiadum sumsit honore domus. Quippe viret foliis sine séd radice duobus Truncus, qui tiliae creditur esse sacrae. Regalique coronatur...
Pagina 375 - ... fölötte a paizs jobb oldali szögletében arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából a a leírthoz egészen hasonló zerge emelkedik ki ; előtte szintén csillag ragyog.
Pagina 22 - Ferdinánd pártjára visszamenni , hol örömmel fogadtatott ; és jegyesének a gazdag örökségű Kanisay Orsolyának fiúsítása által , ipa Kanisay László és ennek fia Ferencz minden javaiban örökössé tétetett, és egyszersmind a belső tanácsosok sorába igtattatott.
Pagina 298 - A temesi bánság visszakapcsoltatása alkalmával az e fölötti tanácskozmányban részt vett, s noha hivatalt vállalni nem óhajtott, 1780-ban a kir. bizottmány ajánlatára a temesi kerületben tartományi biztossá...
Pagina 430 - Domennek unokája, Leschina helység megtelepítése felöl Béla király neve alatt költ hamis levéllel a felső-kubini határt elfoglalni szándékoznék a följcbbi rásztokai Demeter és egyéb Domichka nevű rokonság részére.

Informații bibliografice