Bucharest Tourist Guide (Ghid turistic București): Illustrated Edition (Ediția ilustrată)

Coperta unu
Nicolae Sfetcu, 9 nov. 2015 - 278 pagini

 Bilingual English/Romanian Guide (Ghid bilingv engleză/română)
 
 Bucharest offers some excellent attractions, and during the recent years has cultivated a sophisticated, trendy, and modern sensibility that many have come to expect from a European capital.
 Perhaps the most prominent landmark is the Palace of the Parliament, built in the 1980s during the reign of Communist dictator Nicolae Ceaușescu. The largest Parliament building in the world, the Palace houses the Romanian Parliament (the Chamber of Deputies and the Senate), as well as the National Museum of Contemporary Art. The building boasts one of the largest convention centres in the world.
 Culture in Bucharest, included within the whole Romanian culture, is a unique culture, which is the product of its geography and its distinct historical evolution. Romanians, (Proto-Romanians, including Aromanians, Megleno-Romanians, and Istro-Romanians) are the descendants of the ancient people indigenous to the Balkans, but have been Romanized.
 Bucharest has a growing cultural scene, in fields including the visual arts, performing arts and nightlife. Unlike other parts of Romania, such as the Black Sea coast or Transylvania, Bucharest's cultural scene has no defined style, and instead incorporates elements of Romanian and international culture.
 
 (București oferă câteva atracții excelente, și în ultimii ani a cultivat o sensibilitate sofisticată, modernă și mondenă, pe care mulți se așteaptă să o găsească la o capitală europeană.
 Poate ca mai importantă atracție este Palatul Parlamentului, construit în anii 1980 în timpul dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu. Cea mai mare clădire din Europa și a doua ca mărime din lume, Palatul adăpostește Parlamentul României (Camera Deputaților și Senatul), precum și Muzeul Național de Artă Contemporană. Clădirea are una dintre cele mai mari centre de convenții din lume.
 Cultura în București, inclusă în ansamblul culturii românești, este o cultură unică,  produsul geografiei sale și evoluției istorice a acesteia. Ea s-a definit ca punct de intersecție a trei regiuni: Europa Centrală, Europa de Est și Balcani, dar nu poate fi efectiv inclusă în nici una dintre ele.
 Bucureștiul are o activitate cultural-artistică diversificată și în creștere, cu manifestări în diverse domenii, inclusiv artele vizuale, spectacole, și viața de noapte. Spre deosebire de alte zone din România, precum litoralul Mării Negre sau Transilvania, scena culturală din București este mult mai eclectică, fără un stil definit, incorporând diferite elemente ale culturii românești și internaționale.)

 

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Pagini selectate

Cuprins

Note
Notă
Bucharest
București
Geography
Geografia
Economy
Economia
Turism
Culture
Cultura
Education
Educația
References
About the author
Despre autor

Transport
Transport
Tourism
Publishing House
Drept de autor

Alte ediții - Afișați-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Despre autor (2015)

Experience in the domains of engineering, Quality Assurance, electronics and Internet services (translation, web design, Internet marketing, web business solutions).
 
 Owner and manager with MultiMedia
 
 Developer of MultiMedia Network
 
 Partner with MultiMedia in several European and national research and development projects
 
 Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)
 
 Member of Rotary Club Bucuresti Atheneum
 
 Cofounder of the regional association and president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and Software
 
 Initiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and Teleactivities
 
 Member of Internet Society
 
 Initiator, cofounder and president of Romanian Teleworking Society
 
 Cofounder and vice-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in Romania
 
 Physicist engineer - Bachelor of Physics, Major Nuclear Physics
 
 Internal auditor for the Quality Management Systems
 
 Specialist in industrial Nondestructive Testing
 
 Attested for Quality Assurance
 
 Hundreds of publications (books, e-books, articles), mainly from the IT domain.
 
 Languages: Romanian, French, English

Informații bibliografice