Imagini ale paginilor
PDF
ePub

THE GOSPEL

ACCORDING TO

MATTHEW;

AND

IN ENGLISH, T, YN21Y, संस्कृत.

THE GOSPEL

ACCORDING TO

ST. MATTHEW.

CHAPTER 1.

THE book of the generation of Jesus Christ, the son of Da. vid, the son of Abraham.

2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;

आमचा प्रभु व तारणारा जो
येशू खीस्त
त्याविषयीं

मात्थीचें शुभवर्त्तमान.

अध्याय १.

१ आब्राहामाचा पुत्र दावाद, याचा पुत्र येशू खोस्त याची वंशावळी.

२ आब्राहामाने इत्साहाकाला जन्म दिल्हा, आणि इत्साहाकाने याकोबाला जन्म दिल्हा, आणि याकोबाने यहूदा व त्याचे भाऊ यांस जन्म दिल्हा;

3 आणि यहूद्याने फेरेन्स व जेरा यांस 3 And Judas begat Phares थामारेपासून जन्म दिल्हा, आणि फेरेन्साने and Zara of Thamar ; and Pha- हेल्लोनाला जन्म दिल्हा, आणि हेल्स्रोनाने res begat Esrom ; and Esrom अरामाला जन्म दिल्हा;

begat Aram ;

४ आणि अरामाने आमीनादाबाला जन्म

4 And Aram begat Aminadab; दिल्हा, आणि आमीनादाबाने नाहशोनाला and Aminadab begat Naasson ; जन्म दिल्हा, आणि नाहशोनाने साल्मोना

and Naasson begat Salmon;

5 And Salmon begat Booz of

ला जन्म दिल्हा:

५ आणि साल्मोनाने बोभजाला राहा

Rachab ; and Booz begat Obed बेपासून जन्म दिल्हा, आणि बोआजाने ओबेof Ruth ; and Obed begat Jesse : दाला रूथेपासून जन्म दिल्हा, आणि ओबेदाने इशायाला जन्म दिल्हा;

;

6 And Jesse begat David the king ; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;

६ आणि इशायाने दावीद राजा याला जन्म दिल्हा, आणि दावीद राजा याने जो [पूर्वी] ऊरीयाची [बायको] होती तिजपासून शलोमोनाला जन्म दिल्हा;

७ आणि शलोमोनाने रहाबामाला जन्म

7 And Solomon begat Roboam ;and Roboam begat Abia ; दिल्हा, आणि रहाबामाने अबीयाला जन्म दि

आपला परंतु तथा तारनार | मधीलिखित सुसंवादो ऽयं ॥

ઈશુખટાંબંધી માતથીની

વધામણી

१ प्रथमोध्यायः

इब्राहिमः सन्तानो दा

પેહલા અધેએ

१ भ्यामराहाभनो ही कुरो हाGE तेहे:- यूद तत्सन्तानस्य यीशु खीष्टस्य वंश श्रेणीयं ।

ના દીકરા શુ ખરીશર્ટની વંશાવલી.

२ इब्राहीमः पुत्र इस्हाक् इस्२ ग्यामराहामथी ४राहा नभो हाकः पुत्रो याकुब् याकुबः पुत्रो આખર ઇરાહાક જનમો

ने राहाथी हरमाडोण नूनमो ने ४- यिहूदास्तदभ्रातृगणश्च । રાહાકથી ઈઆાકોખ જનમો

સ્માકોખથી હુદા તથા તહેના ભા/

જનમાં.

३ तामार् गर्भे यिहुदा औरसौ फारिस्सारहनामानौ द्वौ पुत्रौ जातौ ।

૩ ને હુદાથી ધામારને પડે ફારા तथा भरा जनमां ने शरराथी हे रो- तस्य फारिसः पुत्रो हिस्रोण हिस्रोન જનમો ને હેરોનથી આારામ જ

नभो.

णः पुत्रोऽरम् ।

૪ ને આરામથી મામીનાદાબ ४ अरमः पुत्रो ऽम्मीनादव् जनमो ने ममीनाहाणथी नाहाशोन अम्मीनादबः पुत्रो नहशोन् नहजनमो ने नाहाशोनयी शासभोन ०४- शोनः पुत्रः सल्मोन्

नभो.

૫ ને સાલમોનથી રાખાખને પટે ५ राहव् गर्भे तस्य सल्मोनो मोम्मान जनमो ने मोम्माल्या इथने बोयस्नाम्नौरसः पुत्रो जातः । रुत् गपेडे मोह जनमो ने मोमेथी शी में बोयसौरस ओवेद जात ओबेदः ઓબેદ બદથી ખુશી जनमो.

હું ને ખુશીથી દાઉદરાજા જનમો

ने हाउह रालथी उरीभ्मानी ने बहु थ દાઉદ રાજાથી જે

पुत्रो यिशयः ।

६ तस्य यिशयस्य पुत्रो राजा दायूद् । तस्य दायूदराजस्यौरसो मृतस्योहता तेहने पेढे शुसीमान नभो. रीयस्य भार्य्यायां सुलेमान् जातः । ૭ ને શુલીમાનથી રહખય્યામ જન- ७ सुलेमानः पुत्रो रिहबियम् रिभो ने रहमन्यामथी भ्यालीमा जन- हबियमः पुत्रो वीयो बीयस्य पुत्र

8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Ozias;

9 And Ozias begat Joatham ; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias ;

10 And Ezekias Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias ;

८ आणि आस्याने यहोशाफाटाला जन्म दिल्हा, आणि यहोशाफाटाने यहोरामाला जन्म दिल्हा, आणि यहोरामाने उजीयाला जन्म दिल्हा; ९ आणि उजीयाने योथामाला जन्म दिल्हा, आणि योथामाने आहाजाला जन्म दिल्हा, आणि आहाजाने हिजकीयाला जन्म दिल्हा;

१० आणि हिजकीयाने मनाशे याला जन्म दिल्हा, आणि मनाशे याने आमोनाला

,

11 And Josias begat Jechon- जन्म दिल्हा आणि आमोनाने योशियाला ias and his brethren, about the जन्म दिल्हा; time they were carried away to Babylon ;

12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel ;

13 And Zorobabel begat Abiud ; and Abiud begat Eliakim ; and Eliakim begat Azor ;

११ आणि योशियाने येखान्या व त्याचे भाऊ यांस बाबेलच्या प्रवासांत जात्यावेळेस जन्म दिल्हा;

१२ आणि बावेलच्या प्रवासाच्या वेळेस यखोन्याने शाला तेयेलाला जन्म दिल्हा, आणि शालतियेलाने जरूबाबेलाला जन्म दिल्हा;

१३ आणि जरूबाबेलाने आबीहूदाला जन्म दिल्हा; आणि अबीहूदाने एल्याकीमाला जन्म दिल्हा; आणि एल्याकीमाने आजोराला

14 And Azor begat Sadoc ; जन्म दिल्हा; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud ;

15 And Eliud begat Eleazar ; Eleazar begat Matthan; and Mathan begat Jacob;

16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary of whom was born Jesus, who is called Christ.

17 So all the generations from Abraham to David are fourteen

१४ आणि आजोराने त्सादोकाला जन्म दिल्हा, आणि त्सादोकाने आखीमाला जन्म दिल्हा आणि आखोमाने एलीहूदाला जन्म

[ocr errors]

दिल्हा; आणि एलीहूदाने एलभाजाराला जन्म दिल्हा:

१५ आणि एलआजाराने मातानाला जन्म दिल्हा, आणि मातानाने याकोबाला जन्म दिल्हा;

१६ आणि याकोबाने योसेफ, जो मारये चा नवरा, त्याला जन्म दिल्हा, तिजपासून

generations ; and from David येशू ज्याला खीस्त झटलें आहे, तो जन्मला.

until the carrying away into

१७ यास्तव आब्राहामापासून दावोदापर्यंत सगळ्या पिढ्या चवदा पिढ्या [आहेत ], आणि

Babylon are fourteen generations ; and from the carrying दावीदापासून बावेलच्या प्रवासाच्या वेळेपर्यंत away into Babylon unto Christ चवदा पिठ्या, आणि बाबेलच्या प्रवासाच्या

૮ ને સ્માશાથી ોશાક઼ાટ જન- ८ आसाः पुत्रो यिहोशाफट् यि भो ने मोशाइझटथी एग्मोराम नमो होशाफट: पुत्रो यिहोरम् । तस्यैव ને રામથી ઉજીગ્મા જનમો. यिहोरमः सन्तान उसीयः । ૯ ને ઉજીગ્માથી Jોથામ જનમો ને હોથામથી ખાખાજ જનમો ને માખાજથી મજક઼ીગ્મા જનમો.

९ उसीयस्य पुत्रो योथम् योथमः पुत्र आहस् आहसः पुत्रो हिसकीयः ।

१० हिसकीयस्य पुत्रो मनशिः मनशेः पुत्र आमोन आमोनः पुत्रो

૧૦ ને અજકીઞાથી મનારો જनमो ने भनारोथी म्यामोन जनभो જનમો ने भ्मभोनथी /मोशीमा जनमो. ११ ने मोशीमाथी मेनीमा योसीयः । તથા તેહેના ભાઇઓ બાબેલમાં લઈજવા ૨ામે જનમા.

१२ ने पातेनभां सर्व गम्मा छ ઇષ્મકોનીઞાથી રાલાથીગ્મેલ જનમો ને રાલાથીએલથી જરૂખાખેલ જનમો.

૧૩ ને જરૂખાખેલથી મખીઉદ જનમો ને બેઉદથી એલીચ્યાકીમ જનમો ને એલીકીમથી માજોર જनभो.

११ बाबिलनगरे प्रवाससमयात् किञ्चित् पूर्व्वमस्यैव योसीयस्य स न्तानो यिखनीयस्तभ्रातृगणश्च ।

१२ बाबिल्वा ससमये यिखनी यस्य पुत्रः शियल्तीयल् शियलतीयलः पुत्रः सिरुबाबिल् ।

१३ सिरुबाबिल : पुत्रोऽविहूद | अबिहूदः पुत्र इलियाकीम् इलियाभो कीम: पुत्रोऽसूर ।

१४ ने स्मान्नरथी शाहो ને શાદોકથી આખીય જનમો ને સ્માખીમથી સ્મેલીઉદ જનમો.

१४ असूरः पुत्रः सादोक सादोकः पुत्र आखीम् आखीमः पुत्र इलिहूद' | मेलेम्यान्नर इलिहूदः पुत्र इलियासर ।

१५ ने मेसी उध्या જનમો ને એલેગ્માજારથી માથાન જनमो ने मायानथी हम्मा

१५ इलियासरः पुत्रो मतन् मतनः नभो. पुत्रो याकुब् ।

૧૬ ને ઈકોખથી મરીચ્યુમનો વર १६ याकुबः पुत्रो मरियमः स्वामी हराई जनमो ने तेथा शु ने ५- युषफ् । अस्या मरियमो गर्भे यीशुरु

રીરાટ કેહેવાએછે તે જનમો.

त्पन्नो यं जनाः ख्रीष्टमर्थाभिषिक्तं वदन्ति |

૧૭ માટે ઞાખરાહામથી દાઉદ સુધી राहु भलीने व्य६ बेहेडी थाने - पर्य्यन्तं चतुर्दशपुरुषा एवं बाबिल१७ एवम्प्रकारेणेब्राहीमो दायूद्ચઉદ થઈ દા

नगरे प्रवासपर्यन्तं दायूदवधिकाश्च

ઉદથી ખાખેલમાં લઇજવા શુધી ચ-
ઉદ પહેડી થઈ ને ખાખેલમાં લગ-
माथी परीशट शुधी यह पेहेडी तुर्दशपुरुषा

बाबिलप्रवाससमयाच

« ÎnapoiContinuă »