Statistische Skizze der Siebenbürgischen Militär-Gränze

Coperta unu
W. H. Thierry'sche Buchhandlung, 1834 - 181 pagini
 

Pagini selectate

Alte ediții - Afișeazã-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Informații bibliografice