Imagini ale paginilor
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Nid oes arnaf gywilydd o efengyl Crist: oblegid gallu Duw yw hi er

iachawdwriaeth, i bob un a'r sydd yn credu.-Rhuf., i., 16.

BIBL GYMDEITHAS AMERICANAIDD,

CAEREFROG NEWYDD:

SEFYDLWYD YN Y FLWYDDYN MDCCCXVI.

18 5 5.

[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]

AND WITH THE FORMER

TRANSLATIONS DILIGENTLY COMPARED AND REVISED.

NEW YORK:

AMERICAN BIBLE SOCIETY,

INSTITUTED IN THE YEAR MDCCCXVI.

18 5 5.

« ÎnapoiContinuați »