The Encyclopaedia of Islam: New Edition

Coperta unu
Brill, 1986

Alte ediții - Afișează-le pe toate

Informații bibliografice