Nederlandsch museum: geschied- en letterkundige merkwaardigheden, natuurbeschrijvingen, aardrijks-kundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen, Partea 16

Coperta unu
 

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Pagini selectate

Alte ediții - Afișați-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Pasaje populare

Pagina 1 - De Heeren hebben mij niet te verzoeken , maar te gebieden , en al werd mij bevolen , 's Lands vlag op een enkel schip te voeren , ik zou daarmede in zee gaan, en daar de Heeren Staten hunne vlag betrouwen, zal ik mijn leven wagen.
Pagina 1 - Neen , ik begin den moed niet te laten vallen. Ik heb mijn leven veil voor den Staat ; maar ik ben verwonderd en 't is mij leed dat de Heeren de vlag van den Staat zoo veil hebben en wagen.

Informații bibliografice