The Sounds of French: An Introduction

Coperta unu
Cambridge University Press, 25 dec. 1987 - 232 pagini
This introductory textbook is principally addressed to English speakers who want systematically to improve their pronunciation of French.

Din interiorul cărții

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Cuprins

V
3
VI
8
VII
9
VIII
13
IX
14
X
16
XI
17
XIII
18
LXXI
115
LXXII
118
LXXIII
120
LXXIV
125
LXXVI
129
LXXVIII
131
LXXIX
132
LXXX
133

XV
19
XVI
21
XVII
22
XVIII
23
XIX
25
XX
27
XXII
28
XXIV
29
XXV
33
XXVI
35
XXVII
36
XXVIII
39
XXIX
42
XXX
45
XXXI
46
XXXII
48
XXXIII
49
XXXV
51
XXXVII
53
XXXVIII
56
XXXIX
58
XLII
59
XLIII
60
XLIV
61
XLVI
62
XLVIII
66
XLIX
68
L
69
LI
71
LII
73
LIII
75
LIV
81
LV
86
LVI
88
LVII
90
LIX
92
LX
93
LXII
95
LXIII
98
LXV
100
LXVII
105
LXVIII
108
LXIX
111
LXX
112
LXXXI
134
LXXXII
135
LXXXIV
137
LXXXV
139
LXXXVI
140
LXXXVII
141
LXXXVIII
142
LXXXIX
143
XC
144
XCI
146
XCII
147
XCIV
151
XCV
153
XCVI
154
XCVIII
155
C
156
CII
157
CIV
158
CVI
159
CX
160
CXI
164
CXII
166
CXV
167
CXVI
168
CXVIII
171
CXIX
173
CXX
179
CXXI
184
CXXII
187
CXXIII
188
CXXIV
193
CXXV
194
CXXVI
195
CXXVII
197
CXXIX
200
CXXXI
201
CXXXII
209
CXXXIII
212
CXXXIV
215
CXXXV
221
CXXXIX
228
CXL
230
CXLI
231
Drept de autor

Alte ediții - Afișați-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Informații bibliografice