RĂSPUNS ÎNTÂRZIAT LA O PROBLEMĂ DE MESIANISM ȘI ISTORIE: CU MANIFESTUL PROGRAM „GRAIUL SÂNGELUI”, ELABORAT ÎN 1945 PENTRU GENERAȚII

Coperta unu
Editura Mica Valahie, 2014 - 316 pagini

 Cartea lui I.D. Vulcănescu, RĂSPUNS ÎNTÂRZIAT LA O PROBLEMĂ DE MESIANISM ȘI ISTORIE, nu a fost rezultatul unei amânări la răspunsul uneia dintre întrebările esențiale de spiritualitate ale lumii vechi și noi. Acesta a apărut atunci când autorul, după o trăire a suferinței dincolo de înțelegerea omului normal, a reușit să privească detașat și complet dimensiunea transcendentă a omului și a neamurilor în drumul lor prin timp, spre Creator – Cel care se dezvăluie fiecărui om, fiecărui popor în funcție de capacitățile sufletești și de pătrundere a sensului metafizic al existenței, îmbrăcate în lumina creațiilor marilor gânditori care dau sens, conținut și forță națiunii căreia îi aparțin și pe care o înscriu în patrimoniul de trăire al umanității. Acesta este motivul pentru care nu este permis nimănui și nici unui popor, oricât de vechi s-ar considera, să-și proclame superioritatea și “pretenția de monopol asupra revelației divine”.

Din această perspectivă, I.D. Vulcănescu, în paginile lucrării sale, analizează sintagma de “popor ales” prin sensul mesianic al poporului evreu, greu încercat în lunga sa existență, folosind analiza lui Nae Ionescu, pe această temă, din prefața romanului DE DOUĂ MII DE ANI a lui Mihail Sebastian.
 

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Pagini selectate

Cuprins

În loc de prefață
7
Prezentarea autorului
13
UN PUNCT DE VEDERE
23
PREFAȚA PROFESORULUI
51
CREȘTINAREA EVREILOR
73
Cele zece puncte de la Seelisberg
91
lămurirea opiniei publice
98
Nota Corpul Detectivilor
112
Ecuația lui Fermat
159
Alte hotărâri judecătorești
170
73
176
CHAPTER I
247
THE PROFESSORS FOREWORD
263
FOR TWO THOUSAND YEARS
277
THE CHRISTENING OF THE JEWS
293
Fortwo thousand years 301 The ten points of Seelisberg
315

Hotărâri judecătorești
123

Termeni și expresii frecvente

Informații bibliografice