Stele de mărgăritar: Versuri

Coperta unu
ePublishers & Editura Coresi - 270 pagini

Natura este locul unde mă inspir, îi ascult glasul prin toate ființele ei căci toate ființele vorbesc acel grai universal al simțirii. Chiar și rocile vorbesc, plantele, animalele, omul, toate ființele suntem oglindirea Creatorului.

Iată de ce graba aceasta continuă în care trăim, fuga după lucrurile materiale, fuga după un trai lumesc mai bun sau dorința de a se afirma în societate nu fac decât să-l îndepărteze pe om de la sinele său strălucitor, de la chemarea sa interioară. Depinde de noi ce alegem, pe Dumnezeu (contopirea noastră cu esența divină) sau lumea. Cu alte cuvinte alegem să ne coacem în iubire, fiindcă Dumnezeu este înainte de toate iubire, sau alegem bogățiile traiului lumesc. De-a lungul vieții vom avea nenumărate experiențe prin care să ne coacem în iubire, la fel cum frământăm pâinea, o băgăm la cuptor și are nevoie de timpul ei ca să fie fragedă și rumenă, la fel și sufletul nostru are nevoie de îndurarea suferințelor, de frământări, dar și de bucurie și măreție. Iată deci că doar dăruind deplină libertate putem iubi cu adevărat fiindcă Dumnezeu ne-a dat nouă deplină libertate ca să-L iubim pe El. (…)

…M-a întristat foarte tare să cunosc români cărora le este rușine cu identitatea lor sau care nu au vrut să vorbească limba română cu mine. Limba noastră este sfântă și este de o bogăție nemaiîntâlnită nu numai prin cuvintele sale, dar și prin profunzimea stărilor sufletești pe care le poate exprima și prin muzicalitatea ei de o armonie rar întâlnită. Este o mare bucurie pentru mine să scriu în această limbă, este un privilegiu fiindcă artistul are nevoie și de instrument ca să creeze, iar eu cred că nu aș fi putut să am un instrument mai potrivit decât limba română ca să scriu în vers. Într-un fel vibrează o coardă cu trei note și în alt fel vibrează o coardă cu douăzeci de note.

Noi suntem poarta Raiului, leagănul spiritualității și coloana vertebrală a creștinismului, să fim bucuroși cu identitatea noastră fiindcă altfel înseamnă că ne-am uitat rădăcinile, istoria și sacrificiile pe care le-a făcut acest popor ca să mai existăm ca națiune nu numai de-a lungul secolelor, dar cred că cea mai dură dintre toate a fost cea din timpul Marelui Război în care s-au făcut sacrificii supraomenești în primul rând ca să nu ne pierdem identitatea noastră spirituală și culturală, adică limba și pământul, iar apoi ca să ne vedem visul de veacuri împlinit, un popor unit cu același grai, un popor liber și stăpân pe pământul său. Iar acum ce facem? Să continuăm cu ce-i bun!

Alexandra Armășescu

 

Cuprins

Un pic de
141
Doar un timp aș vrea sămi dai
142
În zbor pe mări
143
Precum o pasăre măiastră
144
Nu sa scurs decât o zi
145
Te simt aproape
147
Mătăsoasele alei
148
Curg izvoarele
149

În preajma norilor
23
Visam la stele
24
Fugeam cu tine
25
Nopți de amor
26
Bolțile senine
27
Amurgul verii
28
Fugindumi nopțile
29
Trecură ani trecură nopți
30
Cântări de pace
31
Nemărginite îmi erau visele
32
Amurgul florilor de toamnă
33
Misterul fermecat
34
În viseleți frumoase
35
Săți spun că zâmbetul ție dulce
36
Liniștea visării
37
Îmi plânge dorul
38
Vraja zorilor
39
Zâmbeștemi doar o clipă
40
Flacăra divină
41
Îmi fugea pădurea
42
Reci fiori
43
Îmi spuse cerul
44
Adormi pădurea
45
În lumina stelelor
46
Îi spuneam timpului
47
Până în adâncul mării
48
Tăcerea serii
49
Un magic univers
50
Scânteie luna
51
Obscuritate
52
Visam la tine
53
Timpul veșnicelor căi
54
Suspinul florilor de sare
55
Printre valurile mării
56
Un dor nemărginit
57
Cântă valurile
58
Jucăușă luna
59
Pescăruși în zbor
60
Când marea se revarsă
61
Călătorie pe nisipul mișcător
62
Valuri ce se sparg în infinit
63
Priveam pierdută
64
Când dorul țil ascult
65
Așa trăiam ca întro poveste
66
Ascult marea
67
Vrăji cerești
68
Întâia oară
69
Vocea îngerilor
70
Acasă
71
Mergeam
72
Orizontul nuanțelor pestrițe
73
Se stinse o stea
74
Săți spun aș vrea un gând
75
Mreaja veșniciei
76
Ascultânduși dorul
77
Pustiul umbrelor
78
Mări
79
Eterne zări
80
Mă privi din ceruri
81
Sus pe deal stă luna
82
Îmi găsi lăcașul
83
Se scurse timpul
84
Un ultim dulce suflu
85
Călătoria timpului
86
O clipă noapteami fu mister
87
Sclipește o vrajă
88
Când vrăjilemi dezmiardă dorul
89
Visez cu ochii deschiși
90
În inima pământului
91
Dezmiardămi fruntea
92
Printre ai norilor fiori
93
Nopți pierdute
94
Nori gălbui
95
Visam că team întâlnit
96
Giganți de sare
97
Teai trezit visând la stele
98
Un vis în noaptea albastră
99
Fugi cu mine peste mări
101
Pe crestele alburii de gheață
102
Nopți albe de cristal
103
Doar tu și eu
104
Odihnă
105
O cer albastru
106
Zile pline de har și armonie
107
Nopți de pace și mister
108
Teaș visa la nesfârșit
109
Dorm adânc
110
Când zorii teau privit în față
111
De multe ori
112
Acolo sus între stele
113
O noapte de mătase
114
Dor
115
Bate vântul trecător
116
Mrejele visării
117
Nopți de vară
118
Doar o floare doar un vis
119
Team pierdut în amintiri
120
Un strop albastru
121
Pe valuri
122
Un fior adânc de gheață
123
Focurile mării
124
Un gând dulce
125
O noapte în deșert
126
Un gând doar țiaș trimite
127
Liniștea tăcerii
128
Suflet blând
129
Valuri mari întrebătoare
130
Fulgerul
131
Glasul tău
132
Ochi albaștri
133
O gând al nemuririi
134
În ochii tăi
135
Veacul nopților
136
Fieți noaptea lină
137
Colindă vântul
138
Dansul notelor melodice
139
Măiestria unei flori
140
Raze alburii
150
Pe aripi tu mă porți
151
În zbor spre stele
152
Team pierdut o clipă
153
Ce dulce mie amurgul
154
Diamantul
155
Cugetări
156
Mă priveai pierdut
157
Izvoarele amintirii
158
Ce adânci mis nopțile
159
Firi născute din mister
160
Întâia noapte
161
Dincolo de nori
162
Picături de ploaie
163
Zâmbește luna
164
Nori de praf
165
Te duci așa încetișor
166
Stele de mărgăritar
167
Focul
168
Căzu din cuib o rândunică
169
Team visat
170
Pe sub stropi de ploaie și magie
171
O noapte de iubire
172
Sclipiri cerești
173
Zâmbet dulce de copil
174
Team zărit
175
În sânul zborului ceresc
176
Cântă mierlele
178
Deschid aripile
179
Îmi spuse adio
180
Pirueten zbor
181
Uități gândul
182
Fisuri
183
Păsări
184
Sclipiri
185
Vuietul nopții
187
Deai zbura
188
Un strop de viață
189
Zburând spre răsărit
190
Deschideți aripile
191
Chiar din ceruri
192
Acolo unde florile cresc
193
Luminează stelele pe cer
194
Aș mișca și munții pentru tine
195
Fugeam cu dor de viață
196
O clipă dulce de culoare
197
Nopți de pace
198
Timpul viselor
199
Furtuna zilelor
200
În lumina soarelui
201
Se învârtesc norii
202
Pe plaiurile împodobite
203
Pe crestele Raiului
204
Foșnetul frunzelor
205
Spuneam adeseori
206
Luceau izvoarele
207
Team simțit în inimă
208
Deasupra norilor
209
În amurgul luminos
210
Vrăjile tăcerii
211
Vrăjile amurgului
212
Briza nopții
213
Mie dorul dus departe
214
Veșnicia florilor de măr
215
Privirea ochilor frumoși
216
Plutea amurgul
217
Bate vântul în rafale
218
O lacrimă din tei
219
Adieri nocturne
220
Câte vise câte nopți
221
Te privesc adeseori
222
Visam căți sunt aproape
223
Mie noaptea blândă și frumoasă
224
Firicele de mătase
225
Suflet pur
226
La umbra teiului
227
Frumoase gânduri
228
Nori albaștri de mătase
229
Fire albastre de mătase
230
Stă copila tremurând în ploaie
231
O lacrimă din Rai
232
Deasupra aripileți mă veghează
233
Izvor de aur
234
Frunzele toamnei
235
La malul râului
236
Flăcări mistuie pământul
237
Zburând cu tine
238
În desișul răcoros
239
Miau spus adio nopțile
240
Miracolul
241
Repaos
242
În izvoare curge Raiul
243
Picături de mărgăritar
244
Renașterea naturii
245
În zadar te căutam
246
Sare în orizontul fermecat
247
Lacul zânelor
248
Furtuna norilor de argint
249
Întral norilor argint
250
Cerurile de mărgăritar
251
Din ceruri stelele au căzut
252
Plângeam
253
Lacul ploilor
254
Tremură crengile
255
La răspântiile primăvăratice
256
Miresmele de iasomie
257
Nori fugari
258
Căutam adeseori
259
Amurgul zărilor obscure
260
Flacăra eternă
261
Noaptea stelelor
262
Dulcea lacrimă
263
Team iubit
264
Tomnatică adiere
265
Noaptea lacrimilemi plâng
266
Câmpia cu flori dalbe
267
Iubindune în tăcere
268

Termeni și expresii frecvente

Informații bibliografice