Scrieri: Poeme

Coperta unu
ePublishers & Editura Coresi - 209 pagini

Ecouri de la critici și cititori de poezie

 

Am scris în ultima vreme câteva pagini despre o poetă de-a dreptul fabuloasă, desi aș putea spune că este și provocatoare și binecuvântată cu talent. Acum sunt prefațatorul său, iar poeta aceasta se numește Iosefina Schirger și vă rog să-i citiți poemele. Merită!

Ionel Muscalu, 29 septembrie 2022

 

Iosefina Schirger este un poet cu viitor, pentru că poeziile sale sunt despre viitor, pe care îl scrie cu cerneală și condei bun, prevestindu-și-l cultural, conferind cuvintelor valențe noi, pe care le extrage din Olt, din Marea Neagră, din Munții Carpați. Aș îndrăzni să cred că poeta scrie cuvinte picturale, din care culoarea se revarsă în nuanțe de metaforă.

Ionel Muscalu, 2 august 2022

 

Cu accente de primăvară, cu accente de toamnă, în tonuri abstracte, poezia Iosefinei Schirger ne oferă rara posibilitate de a rememora cu bucurie volburile anotimpurilor noastre. Este introspecția unui suflet extrovert, un îndemn oferit nouă, cititorilor, de a avea curajul să ne exprimăm propriile tabuuri. A evoluat frumos, ca via perenă și de soi din Drăgășani, în sensul că aromele versurilor sale nu sunt pentru orice consumator, ci sunt esențe delicate, suave, tainice și inefabile, accesibile doar degustătorilor avizați și somelierilor consacrați. Felicitări ei, felicitări celui care îi înțelege pe deplin versurile, poetului Ionel Muscalu, că, în condițiile în care nu e dezvăluit ceva pe de-a-ntregul, el ne oferă rarul avantaj de a percepe și nuanțele de infraroșu, străine ochiului obișnuit! Iosefina scrie în pasteluri, iar Ionel Muscalu deslușește nuanțele inefabile!

Toma-Florian Ciorgodă, 8 august / 29 septembrie 2022

 

Este o bucurie să trăiești versul distinsei poete Iosefina Schirger! O pleiadă de volume, în care sufletul vibrează! Nu este o surpriză! Semnele începutului au fost transmise cu multă vreme în urmă! Este o certitudine! Toată considerația!

Marian Popescu, 5 august 2022

 

O realizare spirituală frumoasă!

Dorinel Lazăr, 3 august 2022

 

Sensibilitate, frumusețe, originalitate. Felicitări!

Ionel Păunescu, 30 iulie 2022

 

Dacă vrei să evadezi într-o lume interesantă și nespus de frumos prezentată, adapă-te din Poezia Iosefinei Schirger. Șochează prin îndrăzneala folosirii cuvântului alături de sensibilitatea expusă și profunzimea căutării. Felicitări!

Viorel Poroșanu, 03 iulie 2022

 

A mai coborât o carte din cer! Cea mai frumoasă! Un leagăn de stele și de ninsori e cartea asta… Un vârtej de versuri! Sunt cărți după citirea cărora nu mai ești niciodată la fel. Nu mori, doar că nu mai ești ca înainte. Altfel vezi lucrurile, altfel gândești. Chiar și zâmbetul este altul… O carte plină de poezie superbă, care te face să visezi cu ochii deschiși. Felicitări poetei pentru gândurile sensibile dăruite nouă, cititorilor!

Vasile Marian Niculescu, 2 august 2022

 

Un suflet frumos nu putea să scrie decât în același ton: sensibilitate, creativitate, patos. Felicitări!

Ciprian Stăicuț, 31 iulie 2022

 

Sensibile și pline de culori, poemele Iosefinei îți încălzesc cafeaua sau îți răcesc limonada, trebuie doar să le ai cu tine și să le consumi împreună!

Pușa Poroșanu, 31 iulie 2022

 

Poeta cu sufletul până la soare fabrică realități deosebit de frumoase. Dragostea pentru Olt și Vară uimește prin sensibilitate, naște fântânile cu poezii și ne alungă tristețea. Lucruri care nu se văd, dar se simt! Superbă declarație de dragoste! Mi-a plăcut foarte mult.

Mihaela Păsculescu 10 august 2022

 

Îi citesc cu plăcere poemele. I-am descoperit o calitate pe care nu o știam: talentul pentru poezie. Îmi place tematica, profunzimea gândirii, metafora (poezia ei e toată o metaforă), totul. Felicitări poetei și prefațatorului ei, de asemenea un poet cunoscut! Talent, sensibilitate, profunzime, metafora la cel mai înalt nivel, poezie pură!

Prof. Georgeta Fârtat, august 2022

 

Talent deosebit! Citesc cu mult interes și drag poeziile! Felicitări!

Ion Mitoi, 09 octombrie 2022

 

A prefața o poezie e un act inutil: implicǎ presupoziția falsǎ cǎ existǎ pe undeva, prin „corpul” ei, un sens profund dar ascuns. Criticul ori prefațatorul ar avea misiunea decriptǎrii și prezentării sensului rebel. Un pescar hermeneutic, un vânător de profunzimi care, imediat ce „prinde” explicativ sensul, va lumina obscuritatea textului poetic propriu-zis. Nimic din toate acestea aici! Aceasta nu e o prefațǎ! Pentru mine orice poezie bunǎ are o profunzime epidermicǎ. Pentru a o înțelege trebuie sǎ o simți. Senzorialitate nu intelect! De aceea, aceastǎ scurtǎ antiprefațǎ are o singurǎ consecințǎ logicǎ posibilǎ. Banalǎ dar imperativǎ. Pentru a „înțelege” poezia Iosefinei Schirger, citiți-o! Veți prinde sensul ei, consumând-o. Fiți lascivi, cufundați-vă în carnalitatea lirismului ei și anulați orice urmǎ de contemplație raționalǎ!

Bine ați venit la festin !!!

Prof. Lucian Șușanu, 4 iulie 2020

 

Felicitări pentru reușita ta! Și iar un oltean de Vâlcea ne ridică pe culmi! Bravo! Succes în continuare!

Camelia Elena Cinteză, 8 noiembrie 2022

 

Curajul de a fi poet, despre care Cioran spunea, cu modestie că îi lipsește, n-a dispărut de tot. El trebuie situat într-un context favorizant, prin raportare la alte valori, la cetate (din care Platon îi izgonise, totuși, pe poeți). Fie-le îngăduit ca, prin intensitatea trăirii lor, însuflețind cuvântul, poeții să recreeze lumea, așa precum în acest volum. Cartea face o veritabilă demonstrație de lirism îndătinat meditației și iubirii, cei doi poli ai unei poezii care se sustrage în chipul cel mai natural terestrității. Luciditatea, ca un adevărat maestru de ceremonii, supraveghează nestingherita trecere a sufletului în gând și a acestuia în vers, cu transferurile afective, inclusiv inevitabilele dislocări și dizolvări ce au loc în asemenea stări de maximă concentrare ideatică. Ea determină translatarea expresiei pe tărâmul reflexiei moralizatoare, al epigramei chiar, ceea ce induce starea de ludic, configurată în desinența în poantă a unor poeme. Delicatele versuri sunt transcrise în ordinea cerută de volutele eului, într-o înlănțuire de haikuuri, creând impresia și senzația de inefabil. Fără a prevesti ceea ce urmează, fiecare poezie evoluează pe propria orbită, putând genera oricând ample și aplicate disertații lirico-filosofice. Este o notă de originalitate ce-l întâmpină pe cititor încă de la primul volum (Pânze de păianjen, 1997), deschizându-i dintru început piste de descoperire și însumare a miracolului. Cuvintele se adună ca într-o vrajă pentru a comunica nu doar bucurie – sunt poeme în care badinajul e de rigoare – ci o înțelegere a rosturilor mai adânci care ne întemeiază și ne conțin. Poeta profesează o cultivare (era să spun cultură) a iubirii, a spiritului, de o nobilă și autentică vibrație. Prezența etern-femininului frapează grație adierii înviorătoare a unei sensibilități în care este drapată fiecare dintre aceste miniaturi lucrate în filigran. De o reflexivitate ce-și ajunge sieși, poemele Iosefinei Schirger invită la introspecție, ca o posibilă cheie pentru cunoaștere, ca „osândă” a condiției umane. Sunt poeme în care dogoarea dragostei se propagă nestăvilit, adeverind înțelepciunea biblică: „dacă dragoste nu am, nimic nu sunt”. Neliniștea prinde în cercu-i vaporos totul. Este un unghi inedit, despicător de taină. Nenumărate sunt sugestiile declanșate de dorințele închipuite ca încrustare a posibilului în real. Fiorul e transmis până și de pauzele, tăcerile dintre versurile prin care și-a vestit mesajul fundamental, stenic, al dragostei de tot și de toate. Căci dragoste trebuie să fie! Aventura existențială determină seisme sufletești dintre cele mai neprevăzute, armonizate cu mișcarea gândului, dar și cu împlinirile lui. Este de așteptat ca această carte, deschisă neliniștilor noastre, să ne fie prieten și modelator pe calea ce duce de la speranță la certitudine, într-o simbioză de năzuințe umane. Actul poetic se dovedește, încă o dată, tămăduitor pentru angoasele și spaimele ce pândesc simțirea noastră cea de toate zilele, în fragilitatea ei. O voce lirică, retoric întrebătoare și poetic răspunzătoare, acesta ar fi semnul sub care se înscrie traiectoria unei poete ce se vestește prin versuri simple, însă profunde, nu o dată memorabile.

George Corbu, 9 iulie 1999

 

Am fi tentați sǎ desfacem, urmând canoanele numerologiei divine, cele 99 de poeme, în trei – fiecare treime a câte 33 de poezii – care este și vârsta cristicǎ – și sǎ așezǎm dintru început, sumarul noii cărți de patimǎ și visare a Iosefinei Schirger, sub acest semn înalt, de peste lume, al Cerului din care coboară și urcǎ Poezia. Scrisǎ ca și celelalte volume anterioare, în același verslibrism minuțios supravegheat, respirând prin cascadele de haikuuri – modalitate poeticǎ ce îmbinǎ simplitatea cu adâncimea cugetării, gingășia sentimentelor cu o acuitate aproape insuportabilǎ a senzațiilor în care s-au topit, până la a căpăta graiul viu al abstracțiilor – cartea configurează una din marile voci ale liricii feminine de azi. Parafrazând una dintre multele imagini poetice excepționale, surprinzând o mișcare sufleteascǎ dintr-un lanț, se cuvine a spune cǎ poeta „aleargă desculțǎ prin noroc”, norocul având aici semnificația darului care, dumnezeiesc fiind, pentru cǎ este poetic, devine prin însuși acest fapt, har. Chiar și o lecturǎ obișnuit avizatǎ este „obstrucționatǎ” de prospețimea metaforelor ce „împing” textul într-o luminǎ intens irizatǎ, în gnozǎ. Sugestii culturale de sorginte creștinǎ ori cu iz livresc susțin o partiturǎ ideaticǎ în slujba căreia se aflǎ arta poeticǎ specificǎ autoarei, caracterul gnomic al versurilor închizând întâmplări de sau din suflet, gând și vis. Înălțimea textului poetic se atinge sfredelind în tainǎ pentru a scoate asemenea așchii din neodihna sentimentelor. Spiritul își expune rece, doct, protocolar – cenzurându-se adică – propria-i neliniște. Dintre sentimente, dominant este cel al iubirii, cu accente de fiori metafizici. Ceremonialul dragostei – sugerat, dar și descris în cadre verosimile, umane – se risipește, cu toată înfășurarea lui în fast și mister, dând luminǎ și împăcare. Într-un cuvânt, Poezie! Iosefina Schirger se aflǎ într-o amiazǎ în care plenitudinea și grația și-au unit destinele, instaurând Poetul, într-o lume care pare a nu mai avea nevoie de Spirit.

George Corbu, 9 noiembrie 1999

 

Felicitări pentru poezii! Impresionant! Nu bănuiam! Creezi ambianță poetică. De apreciat modul de exprimare personal, elegant. Toate gândurile bune! Să reușești ce îți dorești!

Florin Croitoru, 10 noiembrie 2022

 

Vă mulțumesc pentru poezii! Am citit și în trecut ce ați scris și voi citi și acum.

Dr. Bogdan Calenic, 7 noiembrie 2022

 

Felicitări pentru ce ai reușit să faci! Transpare o delicatețe și fragilitate aparte, dincolo de seriozitatea si profesionalismul tău, care trebuia să se concretizeze în ceva pentru ceilalți. Nu cred că cineva poate să scrie ceva mai profund, mai adevărat, mai real, mai autentic decât tine! Un discurs poetic venit din inimă, din trăiri, susținut cu naturalețe! Cu siguranță, un succes!

Aurora Petrean, 7 noiembrie 2022

 

Minunate pagini! Trebuie citite pe îndelete. Sunt foarte dense. Atât de multe idei, stări, senzații, înțelesuri! Și îți este dor să te reîntorci, să recitești. Ca atunci când ești pe munte și simți nevoia să mai tragi o dată în piept aerul acela curat și tare. Niște imagini și metafore superbe. Un balsam pentru suflet! O încântare a fost citirea lor. Felicitări din inimă! Sunteți înzestrată cu un mare har, ca un izvor de apă vie.

Michiela Poenaru, 12 noiembrie 2022

 

Frumos, misterios, metaforic! Talent!

Prof. Simona Dumitrescu, 13 noiembrie 2022

 

Ne bucură reușita dumneavoastră și participarea la Gaudeamus. Era și timpul! Succes deplin la lansare și fie ca toate cărțile să se topească de pe rafturi!

Director editor Daniel Voinea, 17 noiembrie 2022


 

Cuprins

Calcule
93
Regăsiri interioare
143
Zidirea
149
Porți către tine
199

Alte ediții - Afișează-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Despre autor

Iosefina Schirger – scurtă prezentare

Nǎscutǎ în 16 februarie 1971 în Drǎgǎșani, județul Vâlcea, absolventǎ a Facultǎții de Chimie din Cluj-Napoca și a Academiei de Științe Economice București.

Cărți de poezii publicate: Pânze de păianjen (Editura Mesagerul, Cluj-Napoca, 1997), Nouăzeci și nouă (Editura Antim Ivireanul, Rm. Vâlcea, 1998), Al cincilea anotimp (Editura Moldova, Iași, 1999), volume online: Poezii din 2000, Studii, Fantezii (Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2018), Geometrii, Ipostaze, Călătorii, Stări fără nume, Dezordini, Orbitale, Nonsensuri (Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019), Variațiuni, Fantasme de cretǎ, Cai verzi, Dinamicǎ, Diversiuni, Ulciorul cu poezii, Totul e poezie, Compendiu de poezie Piramida de euri, Integrala de retoricǎ (Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2020), Colecția de zmeie, Lecție de zbor în gând (Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2021), Poveste fǎrǎ sfârșit, Accente, Neîntâmplate, Planete în dar, O mare-ntr-o carte, Nocturne, Aventură în cer, Școala de vise, Cum să-ți spun, Poeme cu noi, Unul spre altul (Editura Sfântul Ioan, 2021)

Editura ePublishers îi publică în 2022 următoarele cărți: Fântâna cu stele, Abstracțiuni, Poezii în nisip, Poezii cu aripi și nerv, Vorbiri la limită, Întâlniri lirice, Acuarele, Meandre cu noi, Scrieri, Cartea mea fermecată, Răsfățuri Insomnii, Flori de hârtie, Frazări, Cuvinte sfere, Iureșuri, Războaiele mele.

Informații bibliografice