Barajele hidrotehnice și schimbările climatice: Siguranță și risc

Coperta unu

Cartea se adresează mai multor categorii de specialiști implicați direct sau indirect în domeniul construcțiilor hidro­tehnice.

Ea vine în sprijinul celor ce activează în domeniul tehnologic, administrativ, economic și financiar, pentru a descifra și asimila mai ușor aspectele teoretice complexe ale variabilității climatice naturale și gravitatea unor posibile schimbări climatice abrupte prin contribuția factorului antropic.

Proiectanții specialiști în construcții hidrotehnice și gospo­dărirea apelor pot beneficia de volumul mare de informații, pentru a promova norme de proiectare flexibile și anticipative.

Specialiștii din domeniul exploatării amenajărilor hidrotehnice cu baraj pot găsi o bază teoretică și aplicativă pentru a lua decizii raționale la producerea unor surprize hidrologice.

Lucrarea de față poate constitui un îndemn și un început spre cercetare pentru masteranzii și studenții în domeniul construcțiilor hidrotehnice, gospodăririi apelor, protecției mediului, manage­mentului ș.a.


 

Ce spun oamenii - Scrie o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Termeni și expresii frecvente

Informații bibliografice