Îndrumar de pregătire pentru admiterea la programele de master din cadrul Facultății de Științe Economice

Coperta unu

Lucrarea de față reprezintă forma publicată, cumulativă a Textelor grilă orientative pentru admiterea la masterat prezente deja electronic pe site-ul Facultății de Științe Economice din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (http://editura.upg-ploiesti.ro/), împreună cu tematicile și bibliografiile corespunzătoare și alte informații care să permită alegerea informată a unui program de studii de master care să fie o bună continuare și completare a studiilor de licență.

Sunt conținute aici toate informațiile, sperăm noi, care să permită unui candidat să se pregătească în bune condiții pentru admiterea la programele noastre de master:

Domeniul de studii Administrarea Afacerilor cu programele de master:

·        Administrarea Afacerilor în Industria de Petrol și Gaze (AAIPG)

·        Administrarea și Finanțarea Proiectelor de Dezvoltare (AFPD)

·        Strategii în Afaceri Internaționale (SAI)

Domeniul de studii Contabilitate cu programul de master:

·        Contabilitate, Fiscalitate și Audit (CFA)

Domeniul de studii Informatică Economică cu programul de master:

·        Tehnologii Informatice pentru Afaceri (TIA)

Domeniul de studii Management cu programele de master:

·        Managementul Sistemului Bancar (MSB)

·        Managementul Sistemelor Microeconomice (MSM)

·        Managementul Sectorului Public (MSP)

 

Pagini selectate

Termeni și expresii frecvente