Un sat din Bucovina numit... Cacica

Coperta unu
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009 - 104 pagini

Informații bibliografice