The Star of Immortality: Philosophical poems

Coperta unu
CreateSpace Independent Publishing Platform, 17 mar. 2018 - 117 pagini

Sorin Cerin (born November 25, 1963, Baia Mare, Romania) is a Romanian existentialist philosopher, logician, poet and essayist.

If Osho is a mystic in his aphorisms, Sorin Cerin is an existentialist philosopher and logician, author of a new philosophical system called Coaxialism, but also author of philosophical poems, being an important existentialist poet of the 21st century whose existentialist philosophical poems are quoted by critics specialized alongside other philosophers, poets and existentialist authors such as Nietzsche, Heidegger, Sartre or Kierkegaard.

Sorin Cerin is especially sought after by the general public, among existentialist poets and philosophers, both for his existentialist philosophical poems that focus mainly on Love, Existence, Illusion, the Absurd or Death, and for existentialist philosophical aphorisms, structured in several volumes, and previously published in various publishing houses, to be later reunited under the aegis of a single monumental volume, entitled Collection of Wisdom.

This title first appeared in 2009, which together with the future editions of Sorin Cerin's Collections of Wisdom from the following years, brought him fame and international recognition, for which, Sorin Cerin, is considered to be one of the most representative existentialist philosophers, existentialist poets, but, also authors of wisdom, authors of philosophical aphorisms or thinkers of the sapiential genre, worldwide, and the philosophical aphorisms from this work, are selected in various publications or prestigious anthologies of the world.


 

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Pagini selectate

Alte ediții - Afișați-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Despre autor (2018)

Sorin Cerin (born November 25, 1963, Baia Mare, Romania) is a Romanian philosopher, poet and essayist.

If Osho is a mystic in his aphorisms, Sorin Cerin is an existentialist philosopher, author of a new philosophical system called Coaxialism, but also author of philosophical poems, being an important existentialist poet of the 21st century whose existentialist philosophical poems are quoted by critics specialized alongside other philosophers, poets and existentialist authors such as Nietzsche, Heidegger, Sartre or Kierkegaard.

Sorin Cerin is especially sought after by the general public, among existentialist poets and philosophers, both for his existentialist philosophical poems that focus mainly on Love, Existence, Illusion, the Absurd or Death, and for existentialist philosophical aphorisms, structured in several volumes, and previously published in various publishing houses, to be later reunited under the aegis of a single monumental volume, entitled Collection of Wisdom.

This title first appeared in 2009, which together with the future editions of Sorin Cerin's Collections of Wisdom from the following years, brought him fame and international recognition, for which, Sorin Cerin, is considered to be one of the most representative existentialist philosophers, existentialist poets, but, also authors of wisdom, authors of philosophical aphorisms or thinkers of the sapiential genre, worldwide, and the philosophical aphorisms from this work, are selected in various publications or prestigious anthologies of the world.


 

SORIN CERIN'S WORK UPDATED UP TO 2019

 

 BOOKS OF APHORISMS - SORIN CERIN'S SAPIENTIAL, GNOMICAL WORKS, TOTALIZES AT THE END OF 2019, A NUMBER OF 16 222 APHORISMS STRUCTURALIZED IN A NUMBER OF 22 DIFFERENT VOLUMES PUBLISHED IN VARIOUS PUBLISHING HOUSES EDITIONS. THESE ARE:

 

Impactul Inteligenței Artificiale Asupra Omenirii- Aforisme filozofice, Statele Unite ale Americii 2019, conține un număr de 445 aforisme; - The Impact of Artificial Intelligence on Mankind- Philosophical Aphorisms, contains 445 aphorisms, the United States of America 2019

Iubire și Absurd Conține un număr de 449 aforisme, Statele Unite ale Americii 2019; - Love and Absurd -, contains 449 aphorisms, the United States of America 2019

 Credință și Sfințenie la Om și Mașină, Conține un număr de 749 aforisme, Statele Unite ale Americii 2019 ; -Faith and Holiness at Man and Machine-, Contains 749 aphorisms, the United States of America 2019

Necunoscutul absurd, Conține un număr de 630 aforisme, Statele Unite ale Americii 2019; - The Unknown, absurd -, Contains 630 aphorisms, the United States of America 2019

 Viitorul îndepărtat al omenirii, Conține un număr de 727 aforisme, Statele Unite ale Americii 2019;- The Far Future of Mankind - Philosophical Aphorisms, contains 727 aphorisms, the United States of America 2019

 Culegere de Înțelepciune – Aforisme filosofice esențiale – Ediția 2019 conține un număr de 13222 de aforisme -Statele Unite ale Americii 2019; - Wisdom Collection - Essential Philosophical Aphorisms - The 2019 edition contains 13222 aphorisms, the United States of America 2019

Dovada Existenței Lumii de Apoi, Conține un număr de 709 aforisme, Statele Unite ale Americii 2019 ; - Proof of the Existence of the Afterlife World - Philosophical Aphorisms, Contains 709 aphorisms, the United States of America 2019

Culegere de Înțelepciune - Opere Complete de Aforisme - Ediție de Referință conține un număr de 12 513 de aforisme, Statele Unite ale Americii 2019; - Wisdom Collection - Complete Works of Aphorisms - Reference Edition 2019 , contains    12 513 aphorisms, the United States of America 2019

Judecători, Conține un număr de 1027 aforisme, Statele Unite ale Americii 2019 ; -Judges -1027 aphorisms, the United States of America 2019

Culegere de Înțelepciune - Opere Complete de Aforisme - Ediție de Referință; conține un număr de 11 486 de aforisme structuralizate în 14 volume publicate anterior la alte edituri, ce sunt incluse în actuala culegere 2014; - Wisdom Collection - Complete Works of Aphorisms - Reference Edition, contains 11 486 aphorisms structured in 14 volumes previously published in other publishers, which are included in the current collection, 2014

Dumnezeu și Destin, Editura Paco, Romania, 2014, God and Destiny, the United States of America, 2014

Dumnezeu și Destin, Editura Paco (Paco Publishing House), Romania, 2014, God and Destiny, the United States of America, 2014

 Rătăcire, Editura Paco (Paco Publishing House), Romania 2013, Wandering, the United States of America, 2014

Libertate, Editura Paco (Paco Publishing House), Romania, 2013, Freedom the United States of America, 2013

Cugetări esențiale, Editura Paco, Romania, 2013 (Essential Thoughts, Paco Publishing House, Romania, 2013)

Antologie de înțelepciune, Statele Unite ale Americii 2012, conține un număr de 9578 de aforisme, maxime și cugetări de Sorin Cerin; - Anthology of wisdom- , the United States of America, 2012 contains a total of 9578 aphorisms, maxims and thoughts by Sorin Cerin

Contemplare, Editura Paco (Paco Publishing House), Romania, 2012;- Contemplation-, the United States of America, 2012

Deșertăciune, Editura Paco (Paco Publishing House), Romania, 2011;- Vanity , the United States of America, 2011

  Paradisul și Infernul, Editura Paco (Paco Publishing House), Romania 2011;- Paradise and Inferno, the United States of America, 2011

Păcatul, Editura Paco (Paco Publishing House) , Romania, 2011;- The Sin, the United States of America, 2011

 Iluminare, Editura Paco (Paco Publishing House), Romania, 2011, Conține un număr de 693 aforisme ;- Illumination, the Unites States of America, 2011, Contains 693 aphorisms

Culegere de înțelepciune, în care apar pentru prima oară volumele Înțelepciune, Patima și Iluzie și realitate, alături de cele reeditate ca Nemurire, Învață să mori și Revelații, volume apărute atât separat cât și împreună în culegere în edițiile de limbă engleză online sau tipărite, din Statele Unite, 2009, Conține un număr de 7012 aforisme; -Wisdom Collection-, in which the volumes of Wisdom, Passion and Illusion and Reality appear for the first time, together with those reissued as Immortality, The Book of the Dead and Revelations, volumes published both separately and together in the collection in the online or printed English editions, from the United States, 2009, Contains 7012 aphorisms

The Book of Passion, the United States of America, 2010

The Book of Illusion and Reality, the United States of America 2010

The book of Wisdom, the United States of America 2010, contains 1492 aphorisms

Învață să mori, Editura Paco (Paco Publishing House), Romania, 2009, Conține un număr de 1219 aforisme - The Book of the Dead, the United States of America, 2010, Contains 1219 aphorisms

Nemurire, Editura Paco (Paco Publishing House), Romania, 2009, Conține un număr de 856 aforisme; - The Book of Immortality, the United States of America, 2010, contains 856 aphorisms

Revelații 21 Decembrie 2012, Editura Paco (Paco Publishing House), Romania, 2008, Conține un număr de 2509 aforisme; - The Book of Revelations, the United States of America, 2010, Contains 2509 aphorisms

 

BOOKS OF PHILOSOPHICAL STUDIES

 

Coaxialismul -Editie completa de referinta, Prima editie Romania 2007,a doua, Statele Unite ale Americii 2010 ( Complete reference edition, First edition Romania 2007, second, the United States of America 2010) ; - The Coaxialism- Complete reference edition, the United States of America 2011

Moarte, neant, aneant, viață și Bilderberg Group, Prima editie Romania 2007,a doua, Statele Unite ale Americii 2010; - Death, Nothingness, Un-nothingness, Life and Bilderberg Group-, First edition Romania 2007, second, the United States of America 2010

Logica coaxiologică, Prima editie, Romania 2007, a doua, Statele Unite ale Americii 2014; - The Coaxiological logic-, First edition, Romania 2007, second, the United States 2014

Starea de concepțiune în fenomenologia coaxiologică, Prima editie Romania 2007,a doua, Statele Unite ale Americii 2014; -The state of conception in coaxiological phenomenology -, First edition Romania 2007, second, the United States of America, 2014

Antichrist, ființă și iubire, Prima editie Romania 2007 a doua, Statele Unite ale Americii 2012 ( First edition Romania 2007 second United States of America 2012); - The Evil- the United States of America 2014

 Iubire, Statele Unite ale Americii 2012 (the United States of America 2012); - Amour- the United States of America 2010; - Love- the United States of America 2012

 

BOOKS OF PHILOSOPHICAL POEMS

 

Inimi de Cenușă – Poezii Filozofice de Dragoste Statele Unite ale Americii 2019; (Ash Hearts - Philosophical Poems of Love, the United States of America 2019)

Fără tine Iubire - Poezii filosofice Statele Unite ale Americii 2019 (Without You Love - Philosophical Poems, the United States of America 2019)

Am crezut în Nemărginirea Iubirii - Poezii filosofice Statele Unite ale Americii 2019 ; I believed in the Eternity of Love - Philosophical poems, the United States of America 2019

Te-am iubit - Poezii filosofice Statele Unite ale Americii 2019;- I loved you - Philosophical poems, the United States of America 2019

Să dansăm Iubire - Poezii filosofice Statele Unite ale Americii 2019 (Let's Dance Love - Philosophical Poems, the United States of America 2019)

Sfințenia Iubirii - Poezii filosofice Statele Unite ale Americii 2019 (The holiness of Love - Philosophical Poems, the United States of America 2019

Steaua Nemuririi - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018; - The Star of Immortality-Philosophical poems, the United States of America 2018

Iluzia Mântuirii- Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (The Illusion of Salvation - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Întâmplare Neîntâmplătoare - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Non-incidentally Happening - Philosophical poems, the United States of America 2018)

Singurătatea Nemuririi - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (The Loneliness of Immortality - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Drame de Companie - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Company Dramas - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Calea spre Absolut - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 ( The Path to the Absolute - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Dumnezeul meu - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (My God - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Angoase existentiale- Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018; - Existential Anguishes - Philosophical poems, the United States of America 2018

Mai Singur - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 ;- More lonely - Philosophical poems, the United States of America 2019

Pe Umerii Lacrimii Unui Timp - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (On the Shoulders of the Tears of a Time - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

În sălbăticia Sângelui - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (In the Wild of Blood - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Început și Sfârșit - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Beginning and End - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Marea Iluzie a Spargerii Totului Primordial - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (The Great Illusion of Breaking of the Primordial Everything - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Transcendental - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Transcendental - Philosophical poems, the United States of America 2018)

Amintirile Viitorului - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Memories of the Future - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Înțelesul Iubirii –Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (The Meaning of Love - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Tot ce a rămas din noi este Iubire -Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (All that is left of us is Love - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Creația Iubirii -Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Creation of Love - Philosophical poems, the United States of America 2018)

Zâmbetul este floarea Sufletului -Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Smile is the flower of the Soul - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Omul este o șoaptă mincinoasă a Creației- Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Man is a lying whisper of Creation - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Condiția Umană- Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Human Condition - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Agonia- Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (The Agony - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Iubire și Sacrificiu- Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Love and Sacrifice - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Disperare- Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Despair - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Statuile Vivante ale Absurdului- Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018;- The Living Statues of the Absurd - Philosophical poems, the United States of America 2018

Arta Absurdului Statuilor Vivante- Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (The art of the Absurd of the Living Statues - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Absurd - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Absurd - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Greața și Absurdul - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (The Nausea and Absurd - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Alienarea Absurdului- Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Alienation of the Absurd - Philosophical Poems, United States of America 2018)

Depresiile Absurdului Carismatic – Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Depression of Charismatic Absurd - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Zilele fără adăpost ale Absurdului - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (The Homeless Days of the Absurd - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Stelele Căzătoare ale Durerii Lumii de Apoi - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (The Falling Stars of the Pain of the Afterlife World - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Cunoașterea este adevărata Imagine a Morții - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018 (Knowledge is the True Image of Death - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Teatrul Absurd- Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2018; The Absurd Theater- Philosophical poems, the United States of America 2018

Vise - Poezii filosofice Statele Unite ale Americii 2018 ; Dreams- Philosophical poems, the United States of America 2018

În Inima ta de Jar Iubire- Poezii filosofice Statele Unite ale Americii 2018 ( In Your Heart of Fire Love - Philosophical Poems, the United States of America 2018)

Nemurirea Iubirii - Poezii filosofice Statele Unite ale Americii 2018, The Immortality of Love- Philosophical poems, the United States of America 2019

Timpul pierdut- Poezii filosofice Statele Unite ale Americii 2018, The Lost Time -Philosophical poems, the United States of America 2019

Iluzia Existenței - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017; The Illusion of Existence: Philosophical poems,  the United States of America 2017

Existențialism - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- Existentialism: Philosophical poems, the United States of America 2017

 Ființă și Neființă - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017; Being and Nonbeing: Philosophical poems, the United States of America 2017

Oglinzile Paralele ale Genezei - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- The Parallel Mirrors of the Genesis: Philosophical poems, the United States of America 2017

Existența si Timp - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- Existence and Time: Philosophical poems, the United States of America 2017

Obiecte de Cult - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- Objects of Worship: Philosophical poems, the United States of America 2017

Copacul Cunoașterii - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- The Tree of The Knowledge: Philosophical poems, the United States of America 2017

Iluzia Amintirii- Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- The Illusion of Memory: Philosophical poems, the United States of America 2017

 Iluzia Morții - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- The Illusion of Death: Philosophical poems, the United States of America 2017

Eternitate - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- Eternity- Philosophical poems, the United States of America 2017

Filosofia Iubirii - Dragoste și Destin - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- The Philosophy of Love - Love and Destiny- Philosophical poems, the United States of America 2017

 Filosofia Iubirii - Verighetele Privirilor - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- The Philosophy of Love-The Wedding Rings of Glances-Philosophical poems, the United States of America 2017

Filosofia Iubirii - Fructul Oprit - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- The Philosophy of Love - The Forbidden Fruit- Philosophical poems, the United States of America 2017

Filosofia Iubirii - Lacrimi - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2017;- The Philosophy of Love- Tears- Philosophical poems, the United States of America 2017

Străinul Subconștient al Adevărului Absolut - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2016 (The Subconscious Stranger of Absolute Truth - Philosophical Poems, the United States of America 2016)

Paradigma Eternității - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2016 (Paradigm of Eternity - Philosophical Poems, the United States of America 2016)

Marea Contemplare Universală - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2016 (The Great Universal Contemplation - Philosophical Poems, the United States of America 2016)

Bisericile Cuvintelor - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2016 (The Churches of Words - Philosophical Poems, the United States of America 2016)

Trafic de carne vie - Poeme filosofice Statele Unite ale Americii 2016 (Live meat trafficking - Philosophical poems, the United States of America 2016)

Vremurile Cuielor Tulburi - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2016 (The times of the troubled Nails - Philosophical Poems, the United States of America 2016)

Divinitate - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2016 (Divinity - Philosophical Poems, the United States of America 2016)

La Cabinetul Stomatologic - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2016 ( At the Dental Office - Philosophical Poems, the United States of America 2016)

Origami - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2016 (Origami - Philosophical Poems United, the United States of America 2016)

Dinainte de Spatiu si Timp - Poeme Filosofice Statele Unite ale Americii 2016 (Before Space and Time - Philosophical Poems, the United States of America 2016)

A Fi Poet, editura eLiteratura, București 2015 (To Be Poet, eLiteratura publishing house, Bucharest, Romania 2015)

O Clipă de Eternitate, editura eLiteratura, București 2015 (A Moment of Eternity eLiteratura publishing house, Bucharest, Romania 2015)

Suntem o Hologramă, editura eLiteratura, București 2015 (We are a Hologram eLiteratura publishing house, Bucharest, Romania 2015)

Zile de Carton, editura eLiteratura, București 2015 (Cardboard Days, eLiterature publishing house, Bucharest, Romania 2015)

 Fericire, editura eLiteratura, București 2015 (Happiness, eLiterature publishing house, Bucharest, Romania 2015)

Nonsensul Existenței, editura Paco Romania, a doua editie, Statele Unite ale Americii 2015;- The Nonsense of Existence - Poems of Meditation, the United States of America 2016

Liberul arbitru, Statele Unite ale Americii 2015;- The Free Will - Poems of Meditation, the United States of America 2016

Marile taceri, editura Paco, Romania, a doua editie, Statele Unite ale Americii 2015;- The Great Silences - Poems of Meditation, the United States of America 2016

 Ploi de Foc, Statele Unite ale Americii 2015;- Rains of Fire - Poems of Meditation, the United States of America 2016

Moarte, editura Paco, Romania, a doua editie, Statele Unite ale Americii 2015;- Death - Poems of Meditation, the United States of America 2016

Iluzia Vieții, editura Paco, Romania, a doua editie, Statele Unite ale Americii 2015;- The Illusion of Life - Poems of Meditation, the United States of America 2016

Prin cimitirele viselor, editura Paco, Romania, a doua editie, Statele Unite ale Americii 2015;- Through The Cemeteries of The Dreams - Poems of Meditation, the United States of America 2016

Îngeri și Nemurire, editura Paco, Romania, a doua editie, Statele Unite ale Americii 2014;- Angels and Immortality - Poems of Meditation, the United States of America 2017

Politice, editura Paco, Romania, 2013, Statele Unite ale Americii 2013 (Politically, the United States of America 2013)

Facerea lumii, editura Paco, Romania, 2013, a doua editie Statele Unite ale Americii 2013;- Making the World- Philosophical poems, the United States of America 2018

Cuvântul Lui Dumnezeu, editura paco, Romania 2013, a doua editie Statele Unite ale Americii 2013 (God's Word, the United States of America 2013)

Alegerea Mantuitorului, editura Paco Romania 2013, a doua editie Statele Unite ale Americii 2013 (Election of the Savior, the United States of America 2013)

Adresa unei cești de cafea, Editura Paco, Romania, 2013, a doua ediție, Statele Unite Ale Americii, 2013 (Address of a cup of coffee, Paco Publishing House, Romania, 2013, second edition, the United States of America, 2013)

Memento Mori, Editura Paco, Romania, 2012, a doua ediție, Statele Unite Ale Americii, 2012 (Memento Mori, Paco Publishing House, Romania, 2012, second edition, the United States of America, 2012)

Parfum de eternitate, Editura Paco, Romania, 2012, a doua ediție, Statele Unite Ale Americii, 2012 (Perfume of eternity, Paco Publishing House, Romania, 2012, second edition, the United States of America, 2012)

Umbrele Inimilor, Editura Paco, Romania, 2012, a doua ediție, Statele Unite Ale Americii, 2012 (Shadows of the Hearts, Paco Publishing House, Romania, 2012, second edition, the United States of America, 2012)

Inimă de piatră amară, Editura Paco, Romania, 2012, a doua ediție, Statele Unite Ale Americii, 2012 (Heart of bitter stone, Paco Publishing House, Romania, 2012, second edition, the United States of America, 2012)

Legendele sufletului, Editura Paco, Romania, 2012, a doua ediție, Statele Unite Ale Americii, 2012 (Legends of the soul, Paco Publishing House, Romania, 2012, second edition, the United States of America, 2012)

Adevăr, Amintire, Iubire, Editura Paco, Romania, 2012, a doua ediție, Statele Unite Ale Americii, 2012 (Truth, Remembrance, Love, Paco Publishing House, Romania, 2012, second edition, the United States of America, 2012)

Eram Marile Noastre Iubiri, Editura Paco, Romania, 2012, a doua ediție, Statele Unite Ale Americii, 2012 (We were our Great Loves, Paco Publishing House, Romania, 2012, second edition, the United States of America, 2012)

Suflete pereche, Editura Paco, Romania, 2011, a doua ediție, Statele Unite Ale Americii, 2011 (Soulmates, Paco Publishing House, Romania, 2011, second edition, the United States of America, 2011)

Templul inimii, Editura Paco, Romania, 2011, a doua ediție, Statele Unite Ale Americii, 2011 (Temple of the Heart, Paco Publishing House, Romania, 2011, second edition, the United States of America, 2011)

Poeme de dragoste, Editura Paco, Romania, 2009, a doua ediție, Statele Unite Ale Americii, 2011 (Love Poems, Paco Publishing House, Romania, 2009, second edition, the United States of America, 2011)

 

NOVELS

 

Destin, Editura Paco, Romania, 2003 (Destiny, Paco Publishing House, Romania, 2003) ; Destiny, the United States of America 2004

Trilogia Destiny cu volumele Psycho, Apocalipsa și Exodus urmând să apară Lumina Divină doi ani mai târziu ce avea să întregească ciclul Originea lui Dumnezeu 2004- 2006 (Destiny trilogy with volumes Psycho, Apocalypse and Exodus, and The Divine Light which appeared two years later which was to complete the cycle Origin of God 2004-2006)

The origin of God apărut în Statele Unite ale Americii cu volumele The Divine Light, Psycho, The Apocalypse și Exodus2006 (The origin of God appeared in the United States with volumes The Divine Light, Psycho, The Apocalypse and Exodus2006)

 

NONFICTION BOOKS

 

Wikipedia pseudo-enciclopedia minciunii, cenzurii și dezinformării Prima carte critică la adresa wikipediei care dezvăluie abuzurile, minciuna, mistificările din această enciclopedie – Statele Unite ale Americii – 2011 ; Wikipedia: Pseudo-encyclopedia of the lie, censorship and misinformation The first book which criticizes Wikipedia, that reveals the abuses, lies, mystifications in this encyclopedia – the United States of America – 2011

Bible of the Light – the United States of America -2011

Procesul Wikipedia – Drepturile omului, serviciile secrete și justiția din România – Statele Unite ale Americii - 2018 (Wikipedia Process - Human Rights, Secret Services and Justice in Romania - the United States of America - 2018 ) 

 

CRITICICISM ABOUT PHILOSOPHICAL POEMS

PhD Professor Al Cistelecan within the heading Avant la lettre, under the title Between reflection and attitude, appeared in the magazine Familia nr.11-12 November-December 2015, pag.16-18, Al Cistelecan considers about the poetry of meditation, of Sorin Cerin, that:

            "From what I see, Sorin Cerin is a kind of volcano textually,  in continuously, and maximum eruption, with a writing equally frantic, as and, of convictions. In poetry,relies on gusts reflexive and on the sapiential enthusiasm, cultivating, how says alone in the subtitle of the Non-sense of the Existence, from here the poems "of meditation".

One approach among all risky - not of today, yesterday, but from always - because he tend to mix where not even is, the work of poetry, making a kind of philosophizing versified, and willy-nilly, all kinds of punishments and morality.

           Not anymore is case to remind ourselves of the words said by Maiorescu, to Panait Cerna, about "philosophical poetry," because the poet, them knows, and, he very well, and precisely that wants to face: the risk of to work only in idea, and, of to subordinate the imaginative, to the conceptual.

Truth be told, it's not for Sorin Cerin, no danger in this sense, for he is in fact a passional, and never reach the serenity and tranquility Apolline of the thought, on the contrary, recites with pathos rather from within a trauma which he tries to a exorcise, and to sublimates, into radical than from inside any peace of thought or a reflexive harmonies.

Even what sounds like an idea nude, transcribed often aphoristic, is actually a burst of attitude, a transcript of emotion - not with coldness, but rather with heat (was also remarked, moreover, manner more prophetic of the enunciations).

But, how the method, of, the taking off, lyrical, consists in a kind of elevation of everything that comes, up to the dignity of articulating their reflexive (from where the listing, any references to immediately, whether biographical or more than that), the poems by Cerin, undertake steep in the equations big existential and definitive, and they not lose time in, domestic confessions.

They attack the Principle of reality, not its accidents. Thus, everything is raised to a dignity problematic, if no and of other nature, and prepared for a processing, densified.

 Risks of the formula, arise fatal, and here, because is seen immediately the mechanism of to promote the reality to dignity of the lyrism.

One of the mechanisms comes from expressionist heritage (without that Sorin Cerin to have something else in common with the expressionists), of the capitalized letter, through which establishes suddenly and unpredictably, or humility radicalized , or panic in front of majesty of the word.

Usually the uppercase, baptizes the stratum "conceptual" (even if some concepts are metaphors), signaling the problematic alert.

It is true, Sorin Cerin makes excess and wastage, of the uppercase, such that, from a while, they do not more create, any panic, no godliness, because abundance them calms effects of this kind, and spoil them into a sort of grandiloquence.

The other mechanism of the elevation in dignity rely on a certain - perhaps assumed, perhaps premeditated - pretentious discourse, on a thickening lexical, and on a deep and serious declamation.

It is insinuated - of lest, even establishes - and here is an obvious procedure of imaginative recipe, redundant over tolerant.

 How is and normal - even inevitable - in a lyrical of reflection what wants to coagulate around certain cores conceptual, the modality immediate of awareness of these nodes conceptual, consists in materializing the abstractions, making them sensual is just their way of to do epiphany lyrical.

But at, Sorin Cerin, imaginative mechanics is based on a simple use of the genitive, which materialize the abstractions, (from where endless pictures like "the thorns of the Truth," "chimney sweeps of the Fulfillments," " the brushes of Deceptions" etc. etc.), under, which most often is a button of personification.

On the scale of decantation in metaphors we stand, thus, only on the first steps, what produces simultaneously, an effect of candor imaginative (or discoursive), but and one of uniformity.

Probable but that this confidence in the primary processes is due to the stake on decanting of the thought, stake which let, in subsidiary, the imaginative action (and on the one symbolized more so) as such. 

But not how many or what ideas roam, through Sorin Cerin's poems are, however the most relevant, thing (the idea, generally, but and in this particular case, has a degree of indifference, to lyricism).

On the contrary, in way somewhat paradoxically, decisive, not only defining, it's the attitude in which they gather, the affect in which coagulates.

Beneath the appearance of a speech projected on "thought", Sorin Cerin promotes, in fact, an lyricism (about put to dry) of, emotions existential (not of intimate emotions).

The reflexivity of the poems is not, from this perspective, than a kind of penitential attitude, an expression of hierarchies, of violent emotions.

Passionate layer is, in reality, the one that shake, and he sees himself in almost all its components, from the ones of blaming, to the ones of piety, or tenderness sublimated (or, on the contrary, becoming sentimentalist again).

The poet is, in substance, an exasperated of state of the world and the human condition and starting from here, makes exercises with sarcasm (cruel, at least, as, gush), on account of "consumer society" or on that of the vanity of "Illusions of the Existence".

It's a fever of a figures of style that contains a curse, which gives impetus to the lyrics, but which especially highlights discoursive, the exasperation in front of this general degradation.

So general, that she comprised and transcendental, for Sorin Cerin is more than irritated by the instrumentalization of the God (and, of the faith) in the world today.

Irritation in front of corruption the sacred, reaches climax, in lyrics of maximum, nerve blasphemous ("Wickedness of Devil is called Evil, / while of the God, Good. ", but and others, no less provocative and" infamous " at the address the Godhead); but this does not happen, than because of the intensity and purity of his own faith (Stefan Borbely highlighted the energy of fervor from the poetry of Cerin), from a kind of devotional absolutism.

For that not the lyrics, of challenge and blame, do, actually Cerin, on the contrary: lyrics of devotion desperate and passionate, through which him seeks "on Our True God / so different from the one of cathedrals of knee scratched / at the cold walls and inert of the greed of the Illusion of Life ".

It is the devotional fever from on, the reverse, of imprecations and sarcasm, but precisely she is the one that contaminates all the poems.

From a layer of ideals, squashed, comes out, with verve passionate, the attitudes, of Cerin, attitudes eruptive, no matter how, they would be encoded in a lyrical of reflections. "

 

PhD Professor Elvira Sorohan - An existentialist poet of the 21st Century

To fully understand the literary chronicle written by Elvira Sorohan in Convorbiri Literare, “Literary Conversations”, which refers to an article written by Magda Cârneci regarding Trans-poetry, and published in România literară, “Romania literary”, where specified what namely is poetry genuine, brilliant, the great poetry, on which a envies the poets of the last century, Elvira Sorohan, specifies in the chronicle dedicated to the poetry of Cerin, from, Convorbiri Literare, “Literary Conversations”, number 9 (237), pages 25-28, 2015 under the title An existentialist poet of the 21st century, that:

Without understanding what is "trans-poetry", which probably is not more poetry, invoking a term coined by Magda Cârneci, I more read, however, poetry today and now I'm trying to say something about one certain.

Dissatisfied of "insufficiency of contemporary poetry" in the same article from in România literară,   "Literary Romania", reasonably poetess accuses in block, how, that what "delivers" now the creators of poetry, are not than notations of "little feeling", "small despairs" and "small thinking. "

Paraphrasing it on Maiorescu, harsh critical of the diminutives cultivated by Alecsandri, you can not say than that poetry resulting from such notation is also low (to the cube, if enumeration stops at three).

The cause identified by Magda Cârneci, would be the lack of inspiration, that tension psychical, specific the men of art, an experience spontaneous, what gives birth, uncontrollably, at creation.

It is moment inspiring, in the case of poetry, charged of impulses affective, impossible to defeated rationally, an impulse on that it you have or do not it have, and, of, which is responsible the vocation.

Simple, this is the problem, you have vocation, you have inspiration.

I have not really an opinion formed about poetry of Magda Cârneci, and I can not know, how often inspiration visits her, but if this state is a grace, longer the case to look for recipes for to a induces ?

And yet, in the name of the guild, preoccupation the poetess, for the desired state, focuses interrogative: "... the capital question that arises is the following: how do we to have access more often, more controlled and not just by accident, to those states intense, at the despised <inspiration>, at those levels, others of ours, for which the poetry has always been a witness (sic!) privileged ".

We do not know whom belongs the contempt, but we know that the inspiration is of the poet born, not made.

The latter not being than a craftsman and an artist.

I have in front three volumes of lyrics of the poet, less known and not devoid of inspiration, Sorin Cerin, ordered in a logical decrescendo, understandable, Non - sense of the Existence, the Great silences, Death, all appeared in 2015, at the Publishing Paco, from Bucharest.

After the titular ideas, immediately is striking, and poetic vocabulary of the first poem, and you're greeted with the phrase "Illusion of Life" that spelled with capital letters.

It is, in substance, an expression inherited from vocabulary consecrated of the existentialist, enough to suspect what brand will have the poems.

Move forward with reading, being curious to see you how the poet remains on same chord of background, and how deep, how seriously lives in this idea, not at all new.

And it is not new for that the roots of the existentialism, reformulated modern, draw their sap from the skepticism of biblical, melancholic Ecclesiastes, discouraged, in the tragic consciousness of finitude as destiny.

It is the King biblical, an, existentialist avant la lettre.

He discovers that " weather is to you be born, and a time is to die", otherwise "all is hunting of wind".

 What else can be said new in our time, even in personal formula, when the existentialism has been intensively supported philosophically, in centuries XIX, and, XX, from Kierkegaard and up to Sartre, with specific nuances.

A poem in the terms, of the existentialism status, more can   interested the being of the our days, slave of the visual image and the Internet, only through adaptations or additions updated, complementary the central idea, and not finally, by the power of the return over of the self.

It is about what you are trying to achieve the poet Sorin Cerin, leaving us, from the beginning, the impression that he lives the miracle creative, the inspiration.

Wanting to guide the reader to search for a specific kind of poetry cultivated in these volumes (with one and the same cover), author subtitled them, ne varietur "Poems of meditation", as and are at the level of ideas.

But how deep and how personal, is the meditation, you can not say than at the end of reading, when you synthesize what namely aspects of ontology and from what perspective,  intellectual and emotional, them develop the poet.

Certainly, the existentialist poetry vocabulary universal, recognizable, is now redistributed in an another topic, what leads to combinations surprising of new , some daring, or terribly tough, such as those concerning the church.

Reading only one of the three volumes is like as you them read  on all, are singing on same chord with minimal renewal from, a poem to another.

The poet closes in a unitary conceptual sphere, from here the specific rhetoric.

Wherever you open one of the volumes, you are in the center of the universe poetic of the same ideas, the same attitude of skepticism outraged.

At the level of language, the same vocabulary, well-tuned with the conceptual sphere, is recombined in new and new phrases with updates related to today's environment, and even immediately of the Being, thrown into the world to atone for the "Original Sin".

It is known, because sages said, "Eva's son does not live in a world devoid of wails".

The ambition to build a personal meditation, impossible to achieve at the level of poetic vocabulary, already tired, is compensated by the art of combination of the words, without being able to avoid redundant frequency of some phrases.

 The most frequent, sometimes deliberately placed and twice in the same poem is "Illusion of Life".

Dozens of others keywords, complementary, surprises by ostentatious use, to emphasize the idea of "Non-sense of Existence".

Are preferred, series of words written with uppercase: "Moment," "Immortality," "Illusion," "Absurd," "Silence," "Death," "Eternity", "Absolute Truth", "Dream", "Free Will", "Original Sin", "Love", "Loneliness", "Alienation", "God" and many others.

The phrase brings here and now, living problematized of the existence is "Consumer Society".

 Is released from poetry a frenzy of duplication of word, what supports the idea.

Often this exuberant energy of rearrangement of words, covers what you looking for in poems composed on one and the same theme, namely, living intense affective of feeling of "illusion of life" inside, not outside.

Here, we more mention of manner to distinguish the expressive words spelled with a capital letter.

Rain of uppercase tends to flood few basic meanings of the poems.

And more there's a particularity, the punctuation.

After each verse, finished or not as, understood, grammatical or not, it put a comma; the point is put preferably only after the last verse.

Otherwise than biblical Ecclesiastes, our poet, more revolted, than melancholic, do hierarchies of vanities pretty little ordered that you to can follow clear ideas.

The significances is agglomerating, in one and the same poem, like Hierarchy of the Vanity.

But it's not the only one.

Of blame can be contemporary reality which provokes on multiple planes, poet's sensibility.

The word "the vanity" is engaged in a combination serious, sharp, put to accompany even the phenomenon of birth of the world, for to suggest, finally, by joins culinary very original, willfully, vulgar, disgust, "nausea", à la Sartre, left behind by the consciousness of the absurd of existence.

I sent at the poem, Industry Meat Existential: "Plow of the Vanity dig deep, / in the dust of the Existence, / wanting to sow the genes of the Illusion of Life, / for to be born the World, / after a prolonged gestation, / in womb without limits, of the Lie, / that rests on Truth for to exist, / ... ravens blacks of the thoughts, / by developing, / A true Industry of the Meat Existential, / beginning, / from steaks of, dreams on the barbecue of the Absurd, / up to, / sausage of highest quality of the Hopelessness. "

What you find in this poem: paradox, nonsense, nihilism, disillusionment, dreams made ashes, all this and more will multiply, kaleidoscopic recombine in all creation contained in these volumes.

If, the notions and synthetic concepts contained in words maintains their meaning constant, the fate of the "word" is not the same, seems to go toward exhaustion, as and the force of renewal of poetry.

Have and the words their fate, apart from poetry, as the poet says.   

At first, paradoxically, "Autumn sentimental" is forsaken by the "harvests passionate of words" frantically collected, by the temper ignited of the poet in love only of certain words, those from existentialist semantics.

Sometimes, "Flocks, of words, / furrow the sky of Memories".

In registry changed, the word is tormented as a tool of media, violent, rightly incriminated of poet: "Words lacustrine / cry in pots of Martyrs, / put at the windows of brothels of Newspapers ...".

Is deplored the fate of the words employed unusual, grotesque: "At butchery of Words, / in the street corner of the Destiny / are sold bones of phrases rotten, / legs of meanings for fried ...".

And with this fragment I have illustrated the originality resentful word combinations, which give free course the ideas, a poetic attitude provoked by the revolt against the nonsense of existence.

 Ultimately is metaphorise "the winter of the Words, / which snows over our Days ..." and is deplored their fate, the falling "in the Mud, of some Words, / obscene and full of invective", and finally, their death: "Cemeteries of words are strung in the souls, / what they will and hopes at Resurrection ... ".

Here the words came back to poetry.

But, the word is only the tool what not is only of the poet's, only of his, is the problem of background of existence illusory, perceived as such, in the existentialism terms from the early 21st century .

This is the core, the leitmotif of dozens of poems signed by Sorin Cerin, distributed studied, I suppose symbolic numerological, in each volume 77 each, neither more or less.

From the seed of this idea generously sown, rises for the poet tired of so much, kneaded thinking: "Herbs of questions what float lazily over the eyelids / of the Sunset, / what barely can keep ajar, / in the horizon of some Answers, / what appear to be migrated toward the cold distances of the Forgetfulness. "

The note meditative of these lyrics is not entirely discouraging.

The poet is neither depressed nor anxious, because he has a tonic temperament.

He always goes from the beginning with undefeated statements the will, to understand, without accepting, as, thus,  may to return toward the knowledge of self.

In poetic images rare, is outlined a kind of summary of poetic discourse, focused in the poetry The Hierarchy of the Vanity, ended in contemporaneity terms of the absurd.

It's a way to renew what was more said, that "we eat absurd on bread."

The plural indicates in poet an exponent in the name of man in general, "the granite" signifying the mystery impenetrable, of which is now facing "cane thoughtfully" "climbed up on the rocks of Life / we want to understand the granite as it is, / a reed conscious of self.

 || Demolish the pillars of Nature of the Illusion of Life, / trying to put in their place, / A Dream far stranger of ourselves. || ruined the Weakness , / ... becoming our own wrecks, / what wander to nowhere. || ...

Would be the eyes of Consumer Society made only to/ watch the Hierarchy of the Vanities?

Love that would deserve a comment of the nuances at which send the poetic images, is in the Dream and reality, an: " icon attached to the walls of the cold and insensitive, / of a cathedral of licentiousness, as is the Consumer Society, / which us consumes the lives / for a Sens what we will not him know, never. "

 Beyond the game of words, is noted, the noun seriously, what cancels altogether the sacredness of the cathedral.

It's a transfer of meanings produced by the permanent revolt poured out upon the type of society we live in.

Our life, the poet laments in the Feline Existential: "is sells expensive at the counter of the Destiny / for to flavor the Debauchery, / subscriber with card of pleasures, all right / at the Consumer Society." / ... "Empty promises /  and have lost keys of the Fulfillment / and now make, Moral to the cartel of Laws / alongside the prostitutes politicians, of the moment ".

Violent language, as poetic arrows thrown and against terrible degradation of politics, gives free course to the ideas, a type nihilistic rebellion, raised to the rank of principle.

Absolutely current target is even more evident when, in the poem, the Game of the Life with Death,, is criminalized in much the same terms, "Consumer Society Famine garden, / as, great athletes, of cutting of incomes / hysterical and false, scales of the Policy, / us skimp sparingly each, Moment ... ".

Changing the subject, vocable "moment" in relation to "eternity", updates a note from the arsenal of specific words from the language of the great existentialist thinker who was the mystic Kierkegaard.

After how  attitudes clearly atheist, when it comes to God and the church, in the poems of Cerin , update hardness of language, with particularities of existentialism of Sartre, while Mathematics of the existence and many other poem, us bring back into the cultural memory the image of that "monde cassé" perceived critical by the frenchman Gabriel Marcel.

  Perhaps the most dense in complementary concepts the "existence", between the first poems of the first volume, is Lewdness.

Are attempts to give definitions, to put things in relationship through inversion with sense, again very serious accusatory, like the one with address at "monastery".

Sure, unhappiness of the being that writes such poetry, comes not only from the consciousness of the fall of man in the world under the divine curse, but and from what would be a consequence, rejection, up to the blasphemy of the need for God.

The interrogation, from the poetry, Lewdness, which, seems that leaves to the reader the freedom of to give particular answers, it's a trick of the poet aware of what affirms, at masked mode: "The existence is a ghost caught between two dreams, Space and / Time./ Peace will always be indebted to the War with her own / weapons, Vanity of Democracy and Dictatorship ./ Which Lewdness has not its monastery and which murder /her democracy?"

The poem continues with a new definition of "Existence" as a "gamble", accompanied by "Hope", never left at the mercy of "free will", which would give to man the freedom to change anything. It remains only the freedom of the being to judge her own existence, eternal fenced to can overcome the absurd.

 Nature demonstrative of the poet him condemns, extroversion, at excesses, that, scatters, too generous what has gathered hardly from the library of his own life and of books.

Paradoxically, the same temperament is the source of power to live authentic feeling of alienation and accentuated loneliness, until to feel his soul as a "house in ruins", from which, gone, the being, fallen into "Nothingness", more has chance, of to be, doomed "Eternity".

Remain many other comments of made at few words the poet's favorite, written with upper case.

But, about, "Love", "God", "Church," "Absurd", "Moment and Eternity", "Silence" and "Death" maybe another time.

Would deserve, because this poet is not lacked of inspiration so coveted by others, as wrote poet Magda Cârneci, but he must beware of the danger of remaining an artifex, and yet not to step too pressed the footsteps from Bacovia or Emil Botta, toward of not them disfigure through excess.


Ana Blandiana: "The poetry of meditation on which a writes Sorin Cerin is not a versification of philosophical truths, but a interweaving of revelations, about these truths. And the ratio of intensity of these revelations and doubt from which are constructed the truths is precisely the philosopher's stone of this poetry. Moreover, secrecy of being able to fasten the lightning of the revelation is a problem as subtle as that of keeping solar energy from warm days into the ones cold. "


PhD Professor Theodor Codreanu: "Sorin Cerin is a paradoxist aphoristic thinker, of, a great mobility of the mind, who controls masterfully the antitheses, joining them oxymoronically, or alternating them chiasmatic, in issues with major stakes from our spiritual and social life. Poetry from, the Free Will, is an extension of his manner of meditation, imbuing it with a suitable dose of kynism (within the meaning given to the word by Peter Sloterdijk), succeeding, simultaneously the performance, of to remain in the authentic lyricism even when blames "Ravens vulgar, necrophiliacs and necrophagous, of the Dreams".

 

PhD Professor Ioan Holban : "About the expressiveness and richness of meanings transmitted to the Other, by silence, Lucian Blaga wrote anthological pages. The poet of today writes, in Great Silences, a poetry of religious sentiment, not of pulpit, but, in thought with God, in meditation and in the streak of lightning of thought toward the moment of Creation. Sorin Cerin's poetry is of an other Cain wandering in the wilderness, keeping still fragments from the joy of Eden, to exit from "Vise" of the world, where, at the fallen man, collapses the horizon of soul, in the rains of fire and traces of lead. "

 

PhD Professor Maria Ana Tupan : "The lyrical meditations of Sorin Cerin have something from the paradoxical mixture of despair and energy of the uprising from Emil Cioran's philosophical essays. The notification of tragicalness and grotesque of the existence, does not lead to psychical paralysis, but to nihilism exorcised and blasphemous. Quarrel with "adulterine God" - appellation shocking, but very expressive for the idea, of, original sin of ... God who must be conceived the evil world through adultery with Satan - receives, accents sarcastic in vignettes of a Bibles desacralized, with a Creator who works to firmament at a table of blacksmith, and a Devil in whom were melded all rebels hippy-rap-punk-porto-Rican:

[...] Stars alcoholic, of a universe, greedy, paltry and cynical, drinking by God at the table of Creation,

on the lachrymose heavens of Happiness, scrawled, with graffiti by Devil,

          If the poet has set in the poem, To a barbecue. an exercise of Urmuz, success is perfect. Not only, ingenious jumps deadly for the logic of identity from one ontological level to another, we admire here, but and tropism, of, a baroque inventiveness of an Eucharist inside out, because in a universe of the life toward death, the one that is broken is the spirit, the word, to reveal a flesh ... Deleuze, animal, described as the meticulous anatomical map of a medical student. The poet us surprise by novelty and revelation of the definition aphoristic, because after the first moment of surprise, we accept the moralizing scenery of the time, with a past, dead, a future alive, and a present, illusory, contrary to common sentiment, that the lived life is our ego certainly, that only the present really exists, and that the future is a pure hypothesis. Cerin, redefines the human being as, finding the authenticity in multiplication mental of ternal reality and as existentialist project ".PhD Professor Mircea Muthu: "The desperation to find a Sens to the contemporary existence fill the poetic testimony of Sorin Cerin, in which the twilight of language, associated with "broken hourglass" of time, is, felt - with acuity tragic - of, "our words tortured."

"Meditation, turned towards self itself, of "the mirrors of the question" or of "the eyes" fabulous, of the Ocean endlessly, is macerated at the same temperature febrile, of voltaic arc, enunciated - in short - of the phrase "rains of fire".


PhD Professor Cornel Ungureanu : "Sorin Cerin proposes a poetic speech about how to pass " beyond ", a reflection and a meditation that always needs capital letters. With capital letters, words can bear the accents pressed of the author who walks. with so much energy on the realms, beautiful crossed by those endowed with the grace of the priesthood. Sorin Cerin ritualization times of the poetic deconstruction, if is to we understand properly the unfolding of the lyrics under the flag of the title. "

 

PhD Professor Ion Vlad : "Sorin Cerin has defined his poems from the book " The Great Silences ", " poems of meditation ". Undoubtedly, reflexivity is the dominant of his creation, chaired by interrogations, riots, unrest and dramatic research of SILENCE, topos of the doubts, of the audacity, and, of the adventure of the spirit, in the permanent search of the truth, and his poetry follows to an axiology of an intense dramatic. Is the lyric of the lucidity, meditation and of genuine lyricism ".

 

 Ph.D. Lecturer Laura Lazăr Zăvăleanu: "Intellectual formed at the school Bucharest, but sensing the need to claim it admiringly, from the critical model, of the school Cluj, where he identify his exemplary models in the teachers, Ion Vlad and Mircea Muthu, Sorin Cerin builds and the poetry intertextual, because the poet of the Great Silences, declares all over, his experts, identified here, intrinsically, with Blaga ( through philosophical reflection and prosodic structure, sometimes deliberately modeled after Poems of light) and Arghezi. The very title of the volume, the Great Silences, impose the imperative, of an implicit dialogue with the poetry of Arghezi bearing the same title. At the searches feverish from the Psalms of Arghezi, of a God called to appear, answer them here the interpellations indefatigably of an apostate, believer, that is torn in the wilderness of the thought and of image broken mirrored by the world declared, between love denouncer, and affectionate revolt, between curse incantatory and disguised prayer, of eternally in love, without being able, to decline, in reality, fervor, although the word has experimented, aesthetic, the whole lexicon, blasphemously and apocalyptic. A duplicity of salvation, in fact, that - shouting the drama of alienation and of introspection missed, as and the impotence of the meeting with the other, or fear of overlapping with him, in a world whose meaning is wandered into "darkness of the camps of ideas", at the interference of a time and of a space reached ' at the end of border "- gives birth, in the litany, `a rebours, the signs of creation redeemed, in full feast cynical, "on the table of potter of love".


PhD Professor Călin Teutișan: "Poetry of Sorin Cerin declaim a fatal nostalgia of the Sense. Thinking poetic trying his recovery, from disparate fragments, brought back together by labor lyrical, imagining a possible map reconstituted, even fragmentary, of the world, but especially of the being. Using of metaphors, neo-visionary, is context of reference of these poems, crossed, from time to time, of parables of the real, "read" in the key symbolic, but and ironical. Cynicism is entirely absent in the lyrics of Sorin Cerin. This means that the lyrical personage, what speaks in this pages, namely, consciousness lyrical, put an ethics pressure over reality, thus forcing her to assume own forgotten truths. "

 

PhD Professor Cornel Moraru: "Prophet of existential nothingness, the poet is part of category of the moralists, summing up in a fleeting manner, precepts aphoristic, and rough projections from a ecstatic vision of the end of the world. His meditations develops a furious rhetoric on theme "nonsense of Existence", although expressing more doubts than certainties, and questions than answers. The intensity of involvement in this endeavor lyrical, touches, at a time, odds extremes: from jubilation to sarcasm, and from indignation again at ecstasy ... "

 

PhD Professor Ovidiu Moceanu:"Through the cemeteries of the dreams, volume signed by Sorin Cerin, poetry of the great existential questions seeks a new status, by building in texts which communicate underground, an image of man interrogative. "Cathedral of the existence" has her pitfalls, "Absolute truth" seems unattainable, "White Lilies of the truth" can kill, "if not ventilates pantry of mind," the poetic ego discovers rather a "God too bitter" ... All these are expressions of a state of great inner tension, in which the lucidity has wounded the revelation, and has limited the full living of the meaning of existence. "

 

PhD Professor Dumitru Chioaru: "Speech prophetic, philosophical or poetic? - It's hard to determine in which fits texts of Sorin Cerin . The author, them incorporates on all three into a personal formula, seemingly antiquated, aesthetic, but, speaking with breath of, poeta vates, last words before Apocalypse. An apocalypse in which the world desacralized and dominated by false values, ends in order to can regenerate through Word ".

 

PhD Professor Ștefan Borbély: "Spirit deeply and sincerely religious, Sorin Cerin desperate search for the diamond hidden in the darkness of the rubble, of the ashes. A whole arsenal of the modernity negative - cups of the wilderness, water of the forgetfulness, slaughterhouses, the feast continuous of suffering, monkey of rotten wood, etc., etc. - is called to denounce in his lyrics, "lethal weapons of the consumer society" and "the madhouse" of the alienation by merchantability of our everyday existence. The tone is apodictically, passionate, prophetic, does not admit shades or replicas. "The new steps of faith" are enunciated peremptorily as hope of the salvation collective, "divine light" it shimmers in, deliverer, at end, still distant of the torture, but on the moment, the poet seems to be preoccupied exclusively rhetoric eschatological, glimpsing decadence, resignation moral or ruins almost everywhere where it can to  walk or look "

 

Gheorghe Andrei Neagu: "Defining for, this writer seems to be rightfully, the doubt, as the cornerstone of his poems (Mistake pg.73). I congratulate the author, for his stylistic boldness from " From the eyes of the divine light, page 81, as well as from the other sins, nestled in his creator bosom. I think Romanian literature has in Sorin Cerin a writer 3rd millennium that must be addressed with more insistence by criticism of speciality"

 

Marian Odangiu: "Lyrical poetry of Sorin Cerin is one, of, the essential questions: the relationship of the Being with the Divinity, in a world of increasingly more distorted by point of view of value, -and distortionary the same time!-, disappearance of some fundamental benchmarks - attracting after themselves of interrogations overwhelming, and infinite anxieties - absence all more disturbing of some Truths, which to pave the way to Salvation, deep doubts demotivating on the Meaning of Life, absurd raised at the rank of existential reason, feeds the fear and anxieties of the poet. Such, his lyrics develop a veritable rhetoric of despair, in which, like an insect hallucinated of Light, the author launching unanswered questions, seeking confirmations where these entered from far in dissolution, sailing pained, but lucid, through images and metaphors elevated and convincing poignancy, builds apocalyptic scenarios about Life, Love and Death ... "

 

Eugen Evu: "... Books seem to be objects of worship - culture - own testament of a ceremonial ... of, the neo-knowledge, Socratic-Platonic under sign, " the General Governing of the Genesis " for instance. What is worth considered is also, the transparent imperative of the author to communicate in native language, Romanian. The loneliness attributed the Sacred, is however of the human being, in her hypostasis reductive, of the human condition .... How Vinea wrote the poet sees his ideas, or the mirroring in the ' room with mirrors ' of the universal library. A destiny, of course,personal, largely assumed, nota bene. In the volume, the Political, at the extreme of H. R. Patapievici poet is well cognizant of the problem Eliade, of the "fall of the human in politikon zoon"... Between rationalism and irrationalism, Sorin Cerin sailing on the Interconnection Ocean. "

 

CRITICISM ABOUT PHILOSOPHICAL WORKS


The Coaxialism, book review by Henrieta Anisoara Serban, PhD in philosophy, Researcher, Institute of Political Science and International Relations of the Romanian Academy, written in 2007 :

“This book represents an audacious contribution to contemporary philosophy. Not a mere synthesis, the volume brings to the fore a original vision concerning the truth (and the illusion), the absolut and the life, into the philosophical conversation of humanity. “What else are we, but a mad dream of an angel, taken up with himself, lost somewhere within the hierarcy of numerology?” (p.5), asks the author, triggering a captivating odyssey, with an opening towards the philosophy of conscience, contextualism and mind philosophy, that is relevant for the critique of the reprezentationalism and postmodernism. Coaxialism is structured in 11 chapters. They may be interpreted in triads. Therefore, the first three chapters could stand as an introduction to the thematic realm of coaxiology. The first chapter is concerned with “The purpose, the hirarchy, the birth of numerology and of the Primordial Factor ONE”, the second chapter treats “The Instinct, the Matrix, the Order and Disorder, the Dogma”, and the third chapter “The State of the fact, the Opened Knowledge and the Closed Knowledge, the Coaxialism and the Coaxiology”. Then, the next triad would be constituted by the interpretation of three aspects related to human exemplarity, via the chapters entitled “The Print and the Karmic Print, the Geniality”, “Love or the individual Conscience of the Human Being” and “Consciousness or the knowledge in Coaxiology”. And, the last triad, say, of a semantical and hermeneutical nature, approaches “Reflections on philosophy, the Alien within the Being, the Dimension of Life”, “The Semantical Coaxiology” and “The Semantical Truth, the Semantical Knowledge, the Semantical Mirror and the Reason of Creation”. The tenth chapter, named “Semantical Ontology, Neoontology, and Coaxiology, the Semantical Structuring of Our Matrix”, capitalizes on the ideas from the preceeding philosophical architecture. Eventually, the last chapter offers specific mathematical moddels of the ideas and concepts that are exposed within the book, along with the relationships among them. In a Schopenhauerian, Nietzschean and Wittgensteinian architectonics of the philosophical ideas, the author states the principles of what he labels as the “coaxialism”: 1. The only true philosophy is the one accepting that Man does neither know the Truth, and implicitly, nor philosophy, 2. Man shall never neither know the Absolute Truth nor the Absolute Knowledge, for his entire existence is based on the Illusion of Life, 3. Any philosophical system or philosopher pretending that he or she speaks the Truth is a liar, 4. The Coaxialism is, by excellence, a philosophy that does NOT pretend that it speaks the Truth, yet accepting certain applications sustaining the reference of the Illusion of Life to the Truth, 5. The Essence of the Truth consists in its reflection in the Elements appeared before it, as there are the elements of the Opened Knowledge deriving from the Current Situation, 6. The Coaxialism accepts the operations with the opposites of the opposites of the Existence, with or without a compulsory reference to such opposites, determining the coaxiology, 7. Each Antithetical has, to the Infinity, another Antithetical, which is identical to it, 8. The farther is an Antithetical situated, that is the more opposites are intercalated (between itself and its Antithetical), the more accentuated the similarities, and the less opposites are intercalated between the two Elements, the more accentuated the dissimilarities, 9. As well as we can conceive Universes without a corresponding substrate into the Existence, we can conceive Knowledge without a corresponding substrate into the essence, that is, without a subject, 10. The Factor is going to be always the opposite of the infinity to which it would relate as a finite quantity, the same way as the Knowledge relates to the lack of knowledge, and Life, to Death. Within a Coaxial perspective, the Factor shall be an equivalent to God, the Unique Creator, and yet Aleatory in relationship with its worlds 11. Within the Worlds of each Creator, unique and Aleatory Factor are to be reflected all the other Creators, all the unique and Aleatory Factors, as numbers, starting from ONE, that is the Primordial Factor, all the way to the Infinite minus ONE Factors of Creation, all Unique and Aleatory. (p.5-7) Certainly, someone may ask how is such a unitary cuantics going to be sustained? But to rise seriously such a question would mean to miss the point that here we have mathematical metaphors, suggestive models, and not a calculus leading to the Metaphysical Truth (which would at the same time contradict the very coaxiological principles). The bounty of capital letters and underlining in the text speak volumes of the American experience of the author, emphasising as well, with a certain irony, the endeavour to capture meaning, the thirst for absolute, for perfection, for the Truth and for the pure idea, central to all philosophies. Thus, given the following quote, I can at once offer exemplification for the above observation and clarify a column-idea of this intriguing work: “The Coaxiology is a philosophy capable of determining in depth the importance of the Factor (…) – which is also a number, I have to note, among other aspects it provided. It is produced by the Essence of an Element of the Matrix Status Quo, or by the Instinct. (…) The Factor is going to be the demiurge who, via his own capacity of consciousness should include in himself always new and newer Elements of the Closed Knowledge, also assessing, though, without knowing them into detail, Elements of the Opened Knowledge. (…) Man is such a Factor despite the fact that he is situated hierarchically much lower in comparison to the Great Creators.” (p.51-2) The author explains the coaxial (and eventually, structuralist) manner to investigate the world, as a paradoxical mix of good and evil, divine and demonic, humane and rational, a mix giving birth to the Illusion of Life and being sustained, grace of a feed-back, precisely by this Illusion of Life. (P.53 sq.) “Don’t you know that only in the lakes with muddy bottom the water-lily blossom?” was asking, the 20th century Romanian philosopher, Lucian Blaga, rhetorically, and already “coaxial”. The philosophical poetry of Mihai Eminescu is consecrated to the illusion of life. It reflects, as an illustration, in the poem “Floare albastr?” (“Blue Flower”, a Romantic motive, and yet, a coaxial motive, that appears within the German literature, at Novalis, or at Leopardi) the paradoxical marriage of the infinite with the wishes. This is a metaphor for the paradoxical marriage between the philosophical Knowledge, aiming at the absolute and the terrestrial Knowledge, through love, afflicting human’s heart, as a creative factor, stimulated by affection. As well as in his literature, Sorin Cerin accomplishes to express himself capitalizing at once the universal philosophy and on the great Romanian philosophical successes. For example, as she turns the pages of the book, the reader may have glimpses of Schopenhauer’s philosophy – let us recall that the human being, as a knowing subject, knows himself as a subject, endowed with a will and that he annot become pure subject of knowledge unless his will vanishes, in order to eliminate the reference to what one can wish in relationship with the knowledge, since the representation is maimed by desire ( The World as Will and Representation). The book sends to Nietzsche’s philosophy – see for instance the idea that “The apparent world is the only True one; the ‘real’ world is sheer lie”, from The Twilight of the Idols, ch. 3, aphorism 2. A more sensitive reader would find analogies with the philosophy of Emil Cioran, in The Trouble with Being Born. Coaxialism may recall Wittgenstein II in that philosophy represents the (re)organisation of what we have always known, while language is to be considered an “activity”, a “game” framed into certain “forms of life”, a summation of different phenomena, maybe related to one another, but in very different manners. As for the “Truth” one may associate the following suggestive line from the Philosophical Investigations, Oxford, 1953, 9, § 68: the strength of the thread does not rely in the fact that each fibre goes from end to end but in the overlapping of many fibres. At the same time, the idea of a creative factor “struggling” with the world to draw forth only partial and paradoxical Truths has from the very beginning strong echoes with the philosophy of mystery, as it appears within the work of Lucian Blaga. A similar analogy may be made with the figure of the “ironist” (proposed by Richard Rorty), at her turn, “struggling” with the world, in order to educate herself into the various vocabularies (read “parallel cultural realities”). The comparison with Blaga does not stop here, the researcher connoisseur identifying avenues of investigation towards the “Luciferic” versus “Paradisiac” Knowledge dichotomy, in analogy with the closed – opened Knowledge, with the Matrix, with the creative factor, etc. The work is also remarkable given its distinct literary qualities, the intriguing specific philosophical language developed in close relationship to the literary print, a distinguishing note for an interesting philosophical debut.”

CRITICISM ABOUT WORKS OF APHORISMS

One of the most prestigious and selective Romanian publishing house Eminescu in the Library of Philosophy published in autumn 2009 its entire sapiantial works including all volumes of aphorisms published before and other volumes that have not seen the light to that date, in Romanian language. Romanian academician Gheorghe Vladutescu,University Professor,D.Phil.,philosopher, one of the biggest romanian celebrity in the philosophy of culture and humanism believes about sapiential works of Sorin Cerin in Wisdom Collection:” Sapiential literature has a history perhaps as old writing itself. Not only in the Middle Ancient, but in ancient Greece "wise men" were chosen as apoftegmatic (sententiar) constitute, easily memorable, to do, which is traditionally called the ancient Greeks, Paideia, education of the soul for one's training.And in Romanian culture is rich tradition.Mr.Sorin Cerin is part of it doing a remarkable work of all. Quotes - focuses his reflections of life and cultural experience and its overflow the shares of others. All those who will open this book of teaching, like any good book, it will reward them by participation in wisdom, good thought of reading them.”This consideration about cerinian sapiential works appeared in: Literary Destiny from Canada pages 26 și 27, nr.8, December 2009,Oglinda literară (Literary Mirror) nr.97, January 2010, page 5296 and Zona interzisa(Forbidden Zone)" Publications Nordlitera and Zona interzisa (The Forbidden Zone) recorded first in developing this collection of wisdom:” The Bucharest prestigious publishing house recently released book entitled: Collection of Wisdom by Sorin Cerin. Find it on the cover of the following:” It is a reference edition of the cerinian sapiential work. 7012 totaling aphorisms. Appear for the first time works of aphorisms: Wisdom, Passion, Illusion and reality and revised editions: Revelations December 21, 2012, Immortality and Learn to die.” Reviews and events in the press, Romanian Chronicle:- More than a "Wisdom collection"Altermedia Romania – Wisdom collection by Sorin Cerin.

One of the most reprezentative romanian literary critic, Ion Dodu Balan, University Professor, D.Lit. considered that Sorin Cerin " Modern poet and prosiest, essays and philosophic study’s author on daring and ambitious themes like immortality, ephemerid and eternity, on death, naught, life, faith, spleen. Sorin Cerin has lately approached similar fundamental themes, in the genre of aphorisms, in the volumes: Revelations December 21, 2012, and Immortality. Creations that, through the language of literary theory, are part of the sapient creation, containing aphorisms, proverbs, maxims etc. which „sont les echos de l’experience”, that makes you wonder how such a young author can have such a vast and varied life experience, transfigured with talent in hundreds of copies on genre of wisdom.As to fairly appreciate the sapient literature in this two volumes of Sorin Cerin, I find it necessary to specify, at all pedantically and tutoring, that the sapient creation aphorism is related if not perfectly synonymous, in certain cases to the proverb, maxim, thinking, words with hidden meaning, as they are … in the Romanian Language and Literature. Standing in front of such a creation, we owe it to establish some hues, to give the genre her place in history. The so-called sapient genre knows a long tradition in the universal literature, since Homer up to Marc Aurelius, Rochefoucauld, Baltasar Gracian, Schopenhauer and many others, while in Romanian literature since the chroniclers of the XVII and XVIII century, to Anton Pann, C. Negruzzi, Eminescu, Iorga, Ibrăileanu, L.Blaga, and G.Călinescu up to C.V. Tudor in the present times.The great critic and literary historical, Eugen Lovinescu, once expressed his opinion and underlined “the sapient aphoristic character”, as one of the characteristics that creates the originality of Romanian literature, finding its explanation in the nature of the Romanian people, as lovers of peerless proverbs.Even if he has lived a time abroad, Sorin Cerin has carried, as he tells us through his aphorisms, his home country in his heart, as the illustrious poet Octavian Goga said, „ wherever we go we are home because in the end all roads meet inside us”.In Sorin Cerin’s aphorisms, we discover his own experience of a fragile soul and a lucid mind, but also the Weltanschauung of his people, expressed through a concentrated and dense form.Philosophical, social, psychological and moral observations.Sorin Cerin is a “moralist” with a contemporary thinking and sensibility. Some of his aphorisms, which are concentrated just like energy in an atom, are real poems in one single verse. Many of his gnomic formulations are the expression of an ever-searching mind, of a penetrating, equilibrated way of thinking, based on the pertinent observation of the human being and of life, but also of rich bookish information.Hus, he dears to define immortality as “moment’s eternity” and admits to “destiny’s freedom to admit his own death facing eternity”, “God’s moment of eternity which mirrors for eternity in Knowledge, thus becoming transient, thus Destiny which is the mirror imagine of immortality”.”Immortality is desolated only for those who do not love”, “immortality is the being’s play of light with Destiny, so both of them understand the importance of love”.Nevertheless, the gnomic, sapient literature is difficult to achieve, but Sorin Cerin has the resources to accomplish for the highest exigency. He has proved it in his ability to correlate The Absolute with Truth, Hope, Faith, Sin, Falsehood, Illusion, Vanity, Destiny, The Absurd, Happiness, etc.A good example of logic correlation of such notions and attributes of The Being and Existence, is offered by the Spleen aphorisms from the Revelations December 21, 2012 volume.Rich and varied in expression and content, the definitions, valued judgments on one of the most characteristics state of the Romanian soul, The Spleen, a notion hard to translate, as it is different from the Portuguese “saudode”, the Spanish “soledad”, the German “zeenzug”, the French “melancolie” and even the English “spleen”.Naturally, there is room for improving regarding this aspect, but what has been achieved until now is very good. Here are some examples which can be presumed to be „pars pro toto” for both of his books: „Through spleen we will always be slapped by the waves of Destiny which desire to separate immortality from the eternity of our tear”, „The spleen, is the one that throws aside an entire eternity for your eyes to be borne one day”, „The spleen is love’s freedom”, „The spleen is the fire that burns life as to prepare it for death”.(Fragments of the review published in the Literary Mirror (Oglinda Literara) no. 88, Napoca News March 26, 2009, Romanian North Star (Luceafarul Romanaesc), April 2009, and Literary Destinies (Destine Literare), Canada, April 2009))

Adrian Dinu Rachieru, University Professor, D.Lit. states:"...we may , of course, mention worth quoting, even memorable wordings. For example, Life is the "epos of the soal", future is defined as " the father of death".Finally, after leaving "the world of dust", we are entering the virtual space, into the "eternity of the moment"(which was given to us)(Fragments of the review published in the Literary Mirror (Oglinda Literara) no.89 and the Romanian North Star (Luceafarul Romanesc), May 2009.

Ion Pachia Tatomirescu,University Professor, D.Lit states:"a volume of aphorisms, Revelations - December 21, 2012, mainly paradoxes, saving themselves through a “rainbow” of thirty six “theme colors“ – his own rainbow – as a flag dangling in the sky, in the sight of the Being ( taking into account Platon’s acceptation on the collocation, from Phaedrus, 248-b), or from Her glimpsing edge, for the author, at the same time poet, novelist and sophist, “the father of coaxialism”, lirosoph, as Vl. Streinu would have named him (during the period of researching Lucian Blaga’s works), knows how to exercise thereupon catharsis on the horizon arch of the metaphorical knowledge from the complementarily of the old, eternal Field of Truth " or of the sixth cover of the Revelation… volume, written by Sorin Cerin, we take notice of fundamental presentation signed by the poet and literary critic Al. Florin Țene: «Sorin Cerin’s reflection are thinkings, aphorisms or apothegms, ordered by theme and alphabetically, having philosophical essence, on which the writer leans on like on a balcony placed above the world to see the immediate, through the field glass turned to himself, and with the help of wisdom to discover the vocation of distance. This book’s author’s meditation embraces reflections that open the way towards the philosophy’s deeps, expressed through a précis and beautiful style, which is unseparated from perfection and the power of interpreting the thought that he expresses. As a wise man once said, Philosophy exists where an object is neither a thing, nor an event, but an idea. ».The paradox condensing of Sorin Cerin’s aphorisms in a “rainbow” of thirty six “theme colors“– as I said above – tried to give the “sacred date” of 21 December 2012: the absolute («Human’s absolute is only his God»), the absurd («The absurd of the Creation is the World borne to die »), the truth («The Truth is the melted snow of Knowledge, from which the illusion of light will rise»), the recollection («The recollection is the tear of Destiny »), knowledge («Knowledge is limited to not have limits »), the word («The word is the fundament of the pace made by God with Himself, realizing it is the lack of nought: the spleen of nought»), destiny («Destiny is the trace left by God’s thought in our soul’s world »), vanity («Vanity revives only at the maternity of the dream of life »), Spleen («Within the spleen sits the entire essence of the world»), Supreme Divinity / God («God cannot be missing from the soul of the one who loves, as Love is God Itself »), existence («Existence feeds on death to give birth to life »), happiness («Happiness is the Fata Morgana of this world »), the being («The being and the non-being are the two ways known of God, from an infinite number of ways »), philosophy («Philosophy is the perfection of the beauty of the human spirit towards existence»), beauty («Beauty is the open gate towards the heaven’s graces»), thought («The thought has given birth to the world »), giftedness («Giftedness is the flower which grows only when sprinkled with the water of perfection») / genius («The genius understands that the world’s only beauty is love»), mistake («The mistake can never make a mistake»), chaos («Chaos is the meaning of the being towards the perfection of non-being»), illusion («The illusion is the essence of being oneself again in the nought»), infinity («Infinity is the guard of the entire existence»), instinct («The instinct is when the non-being senses the being »), love («Love is the only overture of fulfilling from the symphony of absurd»), light («Light is the great revelation of God towards Himself»), death («Death cannot die»), the eye / eyes («Behind the eyes the soul lie »), politics («The trash of humanity, finds his own place: they are rich!»), evilness («Evilness is the basis size of the humanity, in the name of good or love»), religion («Religion is indoctrinated hope»), Satan («Satan is the greatest way leader for mankind»), suicide («Society is the structure of collective suicide most often unconsciously or rarely consciously»), hope («Hope is the closest partner»), time (« Time receives death, making Destiny a recollection»), life («Life is the shipwreck of time on the land of death»), future of mankind and 21 December 2012 («Future is God’s agreement with life» / «Starting with 12 December 2012 you will realize that death is eternal life cleaned of the dirt of this world»), and the dream («he dream is the fulfilling of the non-sense »).(Fragments from the review published in The Forbidden Zone (Zona Interzisa) from August 30, 2009 and Nordlitera September 2009) 

Informații bibliografice