Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce

Coperta unu
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010 - 356 pagini

Informații bibliografice