Gastroenterology: The small intestine, absorption and nutrition, the colon, peritoneum, mesentery, and omentum

Coperta unu
Saunders, 1963

Din interiorul cărții

Cuprins

Chapter 41
3
Physiology of the Small Intestine
10
Chapter
31
Drept de autor

77 alte secțiuni nu sunt arătate

Alte ediții - Afișează-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Informații bibliografice